Siirry sisältöön
Pedagogiikka
VR-oppimisympäristöjen monet mahdollisuudet

Erilaiset virtuaaliympäristöt ovat tulleet ammatillisen koulutuksen tueksi. Niiden käyttäminen oppimisen ja ohjauksen tukena kasvaa toisen asteen ja korkeakoulujen opinnoissa.

Kirjoittajat:

Pia Kiikeri

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 04.03.2022

VR- ympäristöt (Virtual Reality) ovat tietokonegrafiikalla tai 360 – kuvien sekä -videoiden avulla luotuja keinotekoisia maailmoja, jotka voivat jäljitellä todellista ympäristöä tai viedä käyttäjän fantasiamaailmaan. VR-ympäristössä käytetään VR-laseja, mutta osa ympäristöistä toimii myös ilman niitä. VR-laseilla luodaan immersiivinen ympäristö, joka mahdollistaa enemmän todellisuuden tuntuisen ympäristön. (Loukasmäki 2016)

VR-ympäristöt oppimisen ja ohjauksen tukena

Virtuaalista todellisuutta voidaan käyttää oppimisen ja ohjauksen tukena luomalla ympäristöjä, jotka jäljittelevät työympäristöjä tai muita oppimisympäristöjä sekä tapahtumia. VR-ympäristössä opiskelija voi rauhassa tutustua ja tarkastella asioita hyvinkin läheltä. Hän voi tarkastella maailmaa 360–astetta sekä kuunnella ympäristön ääniä. Näin hän voi harjoitella erilaisia työelämätaitoja turvallisesti. (Hemminki-Reijonen 2021)

VR-ympäristössä opiskelija pääsee tutustumaan paikkoihin, jonne hän ei voi päästä esimerkiksi hygienian tai työturvallisuuden vuoksi. Myös Covid-19 –pandemia sulki pois opiskelijoilta työpaikkoja ja niihin tutustumisen mahdollisuuksia.

Tampereen ammattikorkeakoulu ideoi VR-ympäristöjen käyttämistä mm. hoitotyön opiskelijoiden osallistumiseen leikkaussalissa tapahtuvan toiminnan seuraamiseen (Smolander, Lehto, Keränen (toim.) 2020). Hoitotyön opiskelijat ovat Tampereella testanneet myös sydämen anatomia VR-peliä, jossa pelin muodossa opitaan sydämen toimintaa. He kokivat, että VR-ympäristö mahdollisti useiden aistien käytön oppimisen edistämiseksi. Ympäristö tehosti myös keskittymistä ja hyödytti eri tavoin oppivia ihmisiä.

Opiskelija pääsee kokemaan myös VR-ympäristöissä tilanteita, joita hän ei pysty kokemaan oman työharjoittelunsa aikana. Hän voi harjoitella tilanteita, jotta osaa toimia niissä, kun tilanne joskus työelämässä voi tulla vastaan. Esimerkkinä voivat olla erikoistilanteet, kuten asiakaspalvelutilanteissa itsepuolustustilanteet tai mitä tapahtuu, jos tekee jonkun työvaiheen väärin.

VR-ympäristö mahdollistaa myös eri työvaiheiden harjoittelun. Tämä auttaa erityisesti silloin, kun kyseessä ovat kalliit raaka-aineet tai materiaalit. Opiskelija voi harjoitella työvaiheita niin paljon, kun haluaa tai on tarve. Samalla säästetään raaka-aineita ja toimitaan myös ekologisesti.

Esimerkkinä voidaan mainita Ammattiopisto Tavastian Pintakilta, jossa opiskelijat harjoittelevat ruiskumaalausta VR-maalaussimulaattorissa. Kun maalaustulos on tasainen ja oikea käden ruiskutusasento on löytynyt, voi opiskelija siirtyä ruiskumaalaamaan oikeilla maaleilla. Toisena esimerkkinä Omnian Autokillan kehittämä jakohihnan vaihto VR-sovellus. Tämän sovelluksen avulla autoalan opiskelijat harjoittelevat ensin jakohihnan vaihdon virtuaaliympäristössä ja kun työvaiheet ovat hallussa, siirtyvät he oikean auton korjaamiseen. Tämä harjoittelu säästää myös auton osia, jotka voivat olla kalliita.

Markkinoille on tullut myös sovelluksia, joilla opettajat voivat itse tehdä VR-ympäristöjä. Ympäristöjä voidaan suunnitella ja toteuttaa myös yhdessä opiskelijoiden kanssa.

VR-ympäristöt mahdollistavat myös osaamisen osoittamisen

Opiskelija voi harjoitella VR-ympäristössä yksin tai opettajan ohjaamana. Opettaja voi katsoa opiskelijan suorituksen jälkikäteen yhdessä opiskelijan kanssa videolta, joka on äänitetty opiskelijan suorituksen aikana. Näin he voivat keskustella suorituksesta rauhassa.

Opettaja voi seurata suoritusta myös reaaliaikaisesti. Tällöin opiskelija suorittaa tehtäviä VR-ympäristössä ja opettaja voi seurata suoritusta vieressä monitorilta. Opettaja voi tällöin ohjata opiskelijaa toimimaan ympäristössä turvallisesti. Tarvittaessa jotain tehtäviä ja tilanteita voidaan toistaa.

VR-ympäristö mahdollistaa myös osaamisen osoittamisen ja näyttöjen suorittamisen. Tällöin opiskelija voi VR-ympäristössä näyttää osaamistaan erilaisissa työtehtävissä, työympäristöissä tai asiakaspalvelussa. VR-ympäristö mahdollistaa myös osaamisen osoittamisen sellaisissa tilanteissa, joita työelämään on vaikea järjestää ilman erikoisjärjestelyjä, kuten kielitaidon näyttäminen asiakaspalvelutilanteessa.

Syyskuussa 2021 alkaneessa Vop – Virtuaalisesti omalla polulla -hankkeessa testaamme ja rakennamme VR-ympäristöjä uraohjauksen tueksi ammatillisella toisella asteella. Hankkeen rahoittaa ESR (EU REACT) ja hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Lähteet:

Kuva: Shutterstock