Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Vinkit korkeakoululle työssä tapahtuvan oppimisen hyödyntämiseen!

Uuden osaamisen tunnistamisen mallin myötä koko talossa on yhteneväiset osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvät toimintatavat, kirjoittaa Elina Iloranta.

Kirjoittajat:

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 20.01.2021

Olemme hiljattain laatineet Haaga-Heliaan yhtenäisen osaamisen tunnistamisen mallin. Sen myötä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvät toimintatavat ovat yhteneväisiä tutkinnosta tai kampuksesta riippumatta. Uusi toimintamalli kattaa ahotoinnin, eli hyväksiluvut ja osaamisen näyttämisen, sekä Work & Studyn, eli opinnollistamisen.

Haaga-Helian yhtenäisen mallin kehittämiseen saatiin tukea Työelämäpedagogiikka-hankkeen asiantuntijoilta. Yhtenäinen malli esiteltiin Haaga-Helian julkaisemassa Työelämäpedagogiikka-hankkeen Oppiva asiantuntija vai asiantuntijaksi opiskeleva -julkaisussa.

Olen kiteyttänyt mallista korkeakouluille olennaisimmat vinkit, joiden avulla työssä tapahtuvaa osaamista voi hyödyntää ja saada osaamisen tunnistaminen haltuun korkeakoulussa.

 1. Määritelkää korkeakoulussa käytettävät käsitteet.
  Ensinnäkin on olennaista määritellä, millä käsitteillä asioista puhutaan. Jotta yhtenäisen mallin voi luoda – tai varsinkaan ottaa käyttöön – tulee talossa puhua samaa kieltä.
 2. Hyväksykää osaamisen tunnistamisen tavat yhdeksi oppimisen tavaksi muiden rinnalle.
  Ovatko osaamisen näyttäminen ja opinnollistaminen pakolliset pahat, joita tehdään, jos joku välttämättä haluaa? Vai nähdäänkö ne oikeasti mahdollisuutena opiskelijan oman näköisen oppimispolun luomiseen ja jopa syvempään oppimiseen?
 3. Laatikaa yhtenäinen toimintamalli ja ottakaa se käyttöön.
  Ilman yhtenäisiä linjauksia ja niiden viimeisteltyä käyttöönottoa asioita tehdään yleensä kuten ennenkin. Jossain yksikössä näin ja toisessa noin.
 4. Nimetkää työssä tapahtuvan oppimisen validoinnista vastaavat opettajat.
  Kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkea. Nimetyt vastuuhenkilöt osaavat ja haluavat tukea opiskelijaa tämän oppimisessa korkeakoulun ulkopuolella. He myös näkevät työssä oppimisen mahdollisuudet.
 5. Ottakaa käyttöön toimivat työkalut.
  Toteuttaminen on aina helpompaa, jos kaikille on selkeää, miten ja millä välineillä toteutus tehdään.
 6. Varmistakaa viestien selkeys ja löydettävyys.
  Vaikka malli olisi kuinka yhteneväinen ja upea, ei se toimi, mikäli opiskelijat ja henkilökunta eivät siitä tiedä. Mallista ja sen mahdollisuuksista tulee viestiä paljon ja jatkuvasti.

Näillä eväillä toivotan kaikille iloa ja innostusta korkeakoulutasoisten mallien kehittämiseen ja työssä tapahtuvan oppimisen hyödyntämiseen!

Elina Iloranta toimii kehityspäällikkönä Haaga-Helian jatkuvan oppimisen tiimissä. Syksyn 2020 aikana hän oli mukana Työelämäpedagogiikka-hankkeessa Haaga-Helian projektitiimissä.