Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Mentoroinnilla tukea kollegalle Ukrainaan

MovED by Mentoring hankkeessa arvioitiin, että opettajien tukeminen on erinomainen kanava tukea Ukrainaa yhteisönä.

Kirjoittajat:

Jenni Brisk

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.05.2024

MovED by Mentoring on hanke, jonka tavoitteena on auttaa Ukrainaa koulutuksen kautta. Hanketta vetää vapaaehtoisvoimin toimiva Voices for Freedom organisaatio, joka kutsui Haaga-Helian asiantuntijoita mukaan auttamaan. Haaga-Helialla ei toistaiseksi ole partneriyliopistoa Ukrainassa, mutta Kiovan yliopiston kanssa on ollut alustavia neuvotteluita ja tätä kautta löytyi yhteys paikallisiin opettajiin.

Kevään 2024 pilottihankkeessa oli mukana 13 opettajaa Ukrainasta ja jokaiselle heille löytyi mentoriksi suomalainen koulutusalan ammattilainen. Mentorointiohjelman tavoitteena oli tukea ukrainalaisten opettajien motivaatiota, kasvattaa heidän osaamistaan ja voimaannuttaa heitä. Opettajien rooli on keskeinen kasvuasenteen luomisessa, jota tarvitaan Ukrainan jälleenrakennuksessa.

Kuvassa MovED-hankkeen kannustuslause Ukrainian teachers, you are not alone.

Kuva: MovED

Opettajan arki Ukrainassa

Toivoin parikseni opettajaa korkeakouluasteelta, jotta voisin parhaalla mahdollisella tavalla tukea häntä. Onnekseni aktorikseni löytyi Kiovan yliopistossa työskentelevä Nataliia, joka opettaa IT-alalle valmistuvia insinöörejä. Tapasimme Teamsin välityksellä kolme kertaa, tätä ennen olimme tutustuneet toisiimme sähköpostitse.

Nataliia kertoi, että Ukrainan yliopistossa on oltu täysin verkko-opetuksen varassa jo neljä vuotta, sillä sotaa edelsi korona-aika rajoituksineen. Tämän vuoksi hän koki suurimpana haasteena opiskelijoiden motivoinnin ja osallistamisen. Nuorilla on heikentynyt kyky keskittyä ja optimismi on koetuksella, kun tulevaisuus näyttäytyy niin epävarmana. Sosiaaliset taidot ovat hatarat, poissaolot tunneilta yleisiä. Opetus on pääosin perinteisiä verkkoluentoja, jossa opiskelijoilla on useimmiten kamerat kiinni.

Arkea värittävät ilmahälytykset, joiden vuoksi opetus voi keskeytyä tunneiksi, kun kaikkien on siirryttävä turvaan pommisuojiin. Opettajat kokevat turhautumista ja koettavat parhaansa mukaan innostaa opiskelijoita sekä luoda heille tulevaisuudenuskoa.

Mentorointiprosessi oppimismatkana

Mentorointisessioissa koitin kuunnella tarkasti Nataliian tarpeita ja huolia, joihin voisin tarttua ja mahdollisesti olla avuksi. Korona-ajan opetus oli minulla hyvin tuoreessa muistissa ja pystyin antamaan lukuisia vinkkejä opiskelijoiden aktivoimiseen.

Kannustin Nataliiaa jakamaan opiskelijoita tiimeihin, jotta he voivat rakentaa sosiaalisia suhteita ja tutustua toisiinsa. Yhteinen työskentely Teamsin tiimityötilassa pakottaisi opiskelijoita keskustelemaan ja opettelemaan tiimityötaitoja. Tiimiytymiseen vinkkasin erilaisia tutustumiskeinoja, jotka lisäävät ryhmän psykologista turvallisuutta. Keskustelin myös Haaga-Helian opiskelijoiden kanssa heidän mielestään verkko-opetuksen parhaista käytänteistä ja jaoin näitä kommentteja Nataliialle.

Tiimityösparrailun lisäksi kävin läpi erilaisia digitaalisia työkaluja, joita voi käyttää opetuksen tukena. Flipped learning ja opiskelijoiden valjastaminen opettajiksi olivat Nataliiaa kiinnostavia menetelmiä, joita hän aikoi kokeilla. Häntä kiinnosti myös yritysyhteistyöt, verkkosivujen brändäys ja graafiset ohjeistot, joista näytin Haaga-Helian Luova toimisto Krean opiskelijoiden tuottamia esimerkkejä.

Pedagogiset ratkaisut testissä

Nataliia lähti heti innolla kokeilemaan vinkkejäni tiimityön hyödyntämiseen osana opetusta. Ukrainalaiset opiskelijat olivat olleet aluksi kauhuissaan ja osa oli hävinnyt linjoilta saman tien. Mutta he, jotka rohkeasti kokeilivat uutta opiskelumallia, myönsivät tunnin päätteeksi sen hyödyllisyyden. He kertoivat oivaltaneensa, että työelämässä he tuskin voivat toimia yksinään, sillä projektit rakentuvat aina tiiminä.

Koimme molemmat tiimiytymisen tukemisen tärkeäksi, sillä varsinkin verkko-opiskelussa vuorovaikutustaidot ovat koetuksella ja tiiminrakennus voi olla haastavaa. Nataliia kertoi jatkavansa tiimityöskentelymallia osana opetusta, etenkin käytännön ratkaisuihin painottuvilla projektikursseilla.

Pilottihankkeen tulokset

Projektin päättyessä MovED haastatteli osallistujia ja tutki hankkeen onnistumista hyödyntääkseen oppeja seuraavaa ryhmää varten. Kaikki pilottiin osallistuneet ukrainalaiset opettajat kertoivat voimaantuneensa, saaneensa tukea ja oppeja työhönsä. Suora auttaminen ammattilaisten välillä näyttää pilotin kokemusten perusteella olevan sekä tarpeellista että tehokasta.

Itse opin hankkeessa huomaamaan, miten monipuolisesti meillä Suomessa tuetaan opiskelijoiden oppimista. Työssäni lehtorina on niin paljon vakiintuneita menetelmiä, että niitä ei arjessa noteeraa. Tajusin myös sen, miten onnekkaita olemmekaan, kun maassamme on rauha. Ukrainalaisten opettajien ja opiskelijoiden haasteet ovat niin eri tasolla kuin meidän pienet murheet – perspektiivi laajeni ja kiitollisuus lisääntyi.

Kuvituskuva: Shutterstock