Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Korkeakoulun osaamispolut apuna työllisyysasteen nostamisessa

Work & Study Fast Track -hankkeen tavoitteena on kehittää korkeakoulutason osaamisen tunnustamisen ja opinnollistamisen malli jatkuvan oppimisen tarpeisiin, kirjoittavat Hannu Kotila, Elina Iloranta ja Kimmo Mäki.

Kirjoittajat:

Hannu Kotila

yliopettaja, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kimmo Mäki

korkeakoulupedagogiikan yliopettaja, KTT, KL
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 18.12.2020

Työ liittyy usein ihmisen toimeentulon hankkimiseen ja itsen toteuttamiseen. Yksi tapa laskea kansantalouden toimintakykyä on laskea työllisten osuus 18–64-vuotiaiden kokonaismäärästä. Lokakuussa 2020 tämä määrä oli 71,7 % (Tilastokeskus 24.11. 2020).

Marinin hallituksen hallitusohjelman tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin ja työllisten määrän lisääminen. Korkea työllisyys edellyttää aktiivista työllisyyspolitiikkaa, mutta miten tämä koskettaa korkeakouluja?

Työllisyysasteen nostoon ei riitä pelkkä tutkintotavoitteinen koulutus vaan tarvitaan joustavampia ja aiempaan osaamiseen perustuvia malleja, joissa tunnistetaan, tunnustetaan ja linkitetään työ sekä oppiminen yhteen. Sillä jos työllisyyttä pitää nostaa, niin jonkun pitää myös työllistyä. Mitä henkilö kaipaa työllistyäkseen? Hän kaipaa uraohjausta, osaamisen tunnistamista, uutta osaamista ja väylän työn kautta itsensä toteuttamiseen.

Mistä hän saa tätä kaikkea?

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt jatkuvan oppimisen uudistuksen, jolla vastataan läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudistaa omaa osaamistaan. Samaan aikaan eduskunta käsittelee hallituksen esitystä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta. Sillä halutaan vahvistaa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä.

Kuntakokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista. Samalla on pyrkimys tuoda tuoreita ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kuntakokeiluissa pilotoidaan mallia, jossa kuntien ja valtion työllisyyspalveluja yhdistämällä haetaan parhaita käytäntöjä tulevien palvelurakenteiden pohjaksi. Tätä tukemaan on myönnetty korkeakouluille rahoitusta jatkuvan oppimisen hankkeisiin.

Work & Study Fast Track – jatkuvan oppimisen kiihdyttämö

Yksi näistä hankkeista on elokuussa Haaga-Helian koordinoimana alkanut Work and Study Fast track – Nopeasti työelämään. Work & Study Fast Track -hankkeen tavoitteena on kehittää korkeakoulutason osaamisen tunnustamisen ja opinnollistamisen malli jatkuvan oppimisen tarpeisiin. Kumppaneina Laurea ammattikorkeakoulu sekä Espoon, Vantaan ja Helsingin työllisyyspalvelut.

Work & Study Fast Track tarjoaa muotoiltuja asiakaspolkuja, joissa yhdistyvät uraohjaus, aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä osaamisen päivittäminen korkeakoulun opintotarjoamasta räätälöidyillä tutkinnonosilla, joita osallistuja voi suorittaa perinteisesti opintojaksolla tai esimerkiksi työkokeilussa kertyvää osaamista opinnollistaen. Ennen opintoja ja opintojen aikana tarjoamme kattavan uraohjauspaketin, jossa ohjausta sekä yksilöllisesti että vertaisryhmätoimintana. Uraohjaus on välttämätön osa hankkeessa tuotettua palvelua, sillä uraohjaus auttaa oppijaa tekemään välittömiä opintoihin liittyviä valintoja ja päätöksiä, jotka vahvistavat hänen työllistymismahdollisuuksiaan tai edistävät työn kehittämistä (Kauppila, Koskelo & Pasanen 2017).

Work & Study Fast Track- hankkeen tavoitteet ja toiminta haastavat vallalla olevat toimijarakenteet ja saattavat yhteen työvoimaviranomaiset, korkeakoulun asiantuntijat ja osaamispalveluista uutta alkua uralleen kaipaavat asiantuntijat.

Näiden joustavampien mallien avulla työssä kertynyt osaaminen tulee näkyväksi ja samalla mahdollistetaan yksilön kasvaminen omalla urallaan roolista seuraavaan. Työssä kertyneen osaamisen hyödyntämistä on tehty tutkinto-opiskelijoiden kanssa jo enemmänkin, mutta jatkossa se on entistä paremmin mahdollista myös jatkuvan oppimisen kentällä.
Work & Study Fast Track:n osaamisen polut ovat uusi alku!

Kirjoittajat Hannu Kotila, Elina Iloranta ja Kimmo Mäki toimivat Work & Study Fast Track -hankkeessa ja työskentelevät Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Kirjoittajat:

Hannu Kotila

yliopettaja, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kimmo Mäki

korkeakoulupedagogiikan yliopettaja, KTT, KL
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu