Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Elokuvat tukevat oppimista

Elokuviin ei tarvitse suhtautua puhtaasti viihteenä. Ne voi valjastaa myös opetuksen välineiksi.

Kirjoittajat:

Päivi Käri-Zein

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Anu Nieminen

lehtori, myynti ja viestintä
Senior Lecturer, Sales and Communications
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tuula Ryhänen

osaamisaluejohtaja
Competence Area Director
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 18.04.2023

Opetuksen ja oppimisen ammattilaiset tietävät, että opiskelijat oppivat eri tavoilla. Auditiivinen oppija oppii parhaiten kuuntelemalla. Kun oppimista tapahtuu tehokkaimmin näkemällä ja katselemalla, on kysymys visuaalisesta oppijasta. Kinesteettinen opiskelija oppii parhaiten kokemalla ja käytännössä tekemällä.

Tehokkainta oppiminen on silloin, kun opiskelija voi hyödyntää oppimistilanteessa useita aistejaan samanaikaisesti. Elokuvia voidaan hyödyntää niin auditiivisten, visuaalisten kuin kinesteettistenkin oppijoiden opetuksessa.

Elokuvat oppimisympäristönä sopivat erilaisille oppijoille

Elokuvat yhdistävät liikkuvaa kuvaa sekä ääntä, jolloin oppiminen ei jää vain yhden aistin varaan. Tarinat, joita elokuvissa kerrotaan, voivat toisinaan olla niin mieleenpainuvia, että ne pysyvät mielessä jopa koko elämän. Tarinat helpottavat asioiden muistamista ja syvällistä oppimista erityisesti silloin, kun käsiteltävästä aihepiiristä keskustellaan yhdessä elokuvan katsomisen jälkeen.

Monet elokuvat perustuvat tosielämän tapahtumiin ja yhteiskunnallisesti tärkeisiin kysymyksiin. Myös erilaisia kulttuureja voidaan opettaa tehokkaasti ja käytännönläheisesti elokuvien avulla. Kun katsoja samaistuu eri kulttuurista olevan henkilön kokemuksiin ja erilaiseen toimintaympäristöön, hän oppii ymmärtämään erilaisuutta.

Elokuvat toimivat parhaimmillaan positiivisen tunnelman luojina, jolloin oppimisympäristöstä tulee viihtyisä sekä oppimiseen kannustava. Tämä edesauttaa tehokasta oppimista. Usein elokuvan katsojat keskittyvät katsomiseen, joka sekin tehostaa oppimista, kun häiritsevät tekijät eivät ylitä oppijan huomiokynnystä.

Oppiminen tehostuu elokuvien avulla

Vaikeiden ja monimutkaisten käsitteiden oppiminen helpottuu elokuvien avulla. Valkokankaan kautta voidaan tuoda esille myös herkkiä ja arkaluonteisia aihepiirejä, joista voi olla hankala esimerkiksi luennoida. Usein elokuvia käytetään keskustelun ja mielenkiinnon herättäjinä opetettavaa aihepiiriä kohtaan.

Elokuvat tarjoavat parhaimmillaan kontekstin opituille asioille ja tuovat teoriaa käytäntöön. Tarinankerronnan avulla elokuvat tukevat osaltaan ymmärryksen syntymistä ilmiöistä, maailman tapahtumista tai vaikkapa ihmisten välisen vuorovaikutuksen kiemuroista. Elokuvien katsominen herättää myös luovuutta ja ruokkii mielikuvitusta.

Elokuvien katsominen vieraalla kielellä auttaa parantamaan opiskelijan kielitaitoa. Tarkkaavainen katsoja voi oppia uusia sanoja, ääntämistä ja erilaisia sanontoja.

Hyvät fasilitointitaidot tehostavat elokuvien käyttöä opetuksessa

Minkä tahansa elokuvan katsominen ei edistä positiivisten oppimistulosten saavuttamista. Lähtökohtaisesti teoksen on sovittava opetettavaan aihepiiriin. Toisaalta hyvällä ja ammattimaisella fasilitoinnilla yhdestä ja samasta elokuvasta voidaan tuoda esille useita eri näkökulmia. Opettajan fasilitointitaidot vaikuttavatkin siihen, miten paljon elokuva edistää oppimista.

On myös pohdittava, kannattaako elokuvia näyttää alusta loppuun vai näytetäänkö niistä vain lyhyitä klippejä. Elokuvissa saattaa olla paljon sellaisia elementtejä, jotka eivät liity opetettavaan aihepiiriin. Sen vuoksi lyhyiden videoklippien näyttäminen saattaa olla tehokkaampaa oppimisen kannalta.

Elokuvassa käytetty kieli voi myös rajoittaa sen käyttöä opetuksessa. Jos elokuvassa esimerkiksi kiroillaan paljon, se saattaa pilata positiivisen asennoitumisen opetettavaa asiaa kohtaan, ja näin haitata oppimista.

Parhaimmillaan elokuvista saa mukavaa vaihtelua oppimiseen. Niitä valitessa pitää silti olla kriittinen.

Lähteet

Deeb, A. 8.9.2019. Everything You Need to Know About Teaching with Movies. ClassHook Blog.

Khusainova, R. 21.6.2022. Using Movies as a Teaching Aid. Konfrenssiesitys. Aston.

Kirjoittajat:

Päivi Käri-Zein

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Anu Nieminen

lehtori, myynti ja viestintä
Senior Lecturer, Sales and Communications
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tuula Ryhänen

osaamisaluejohtaja
Competence Area Director
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu