Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Ammatillisen opettajankouluttajan arki 2025 – palsternakkavuokaa ja karibialaisia viinejä

Kirjoittajat:

Jani Siirilä

yliopettaja, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
principal lecturer, engaging vocational pedagogy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 05.09.2019

Miltä opettajankouluttajan arki näyttää vuonna 2025? Kysyimme tätä ammatillisilta opettajankouluttajilta, joiden kanssa toteutimme tulevaisuustarinointia.

Tässä blogitekstissä teemme näkyväksi opettajankouluttajan arkea vuonna 2025. Ensimmäisessä blogitekstissä sanoitimme tulevaisuustarinoinnista rakentuvaa kuvaa vuoden 2025 toimintaympäristöstä. Tulevaisuustarinointi on toteutettu OPEKE-hankkeen kehittämisosiossa A3 kevään 2019 aikana.

Hyvinvointia ja elämänhallintaa

Arjessa korostuu yksilöllistetty yhdessä tekeminen. Ohjauksen merkitys yksilön opettajuuden kehityksessä on entisestään vahvistunut. Avainsanoja ovat henkilökohtaistaminen, yksilöllisyys ja osaamisen osoittamisen monenlaiset tavat. Kestävä tulevaisuus, vihreät arvot ja yhteisöllinen työskentely ovat vahvasti kaikessa läsnä.

Opettajankouluttajan työ on luonteeltaan sparraavaa, ja sen painopiste on siirtynyt oppilaitoksista työpaikoille. Keskeisiä taitoja ovat alan substanssiosaamisen lisäksi tiimityöskentelytaidot, eettinen osaaminen, empaattisuus ja tunneäly. Verkossa tapahtuva oppiminen ja ohjaus ovat kaikkialla läsnä.

Meneillään on joka perjantainen reflektointi-ilta. Osallistujat kuuntelivat ensin aiheeseen liittyen luennon, tämän illan erityisenä aiheena ovat ”Opettajan henkiset kyvyt ja taidot”, jonka alusti guru maailmalta. Sen jälkeen he osallistuivat ohjattuun joogahetkeen sekä meditaatioon. Nyt tarjolla on lähitilan palsternakkavuokaa ja juomana maistellaan uusimpia karibialaisia viinejä. Osallistujat istuvat erikokoisiin ryhmiin sijoittuneina keskustelemassa, jakavat kokemuksiaan ja hiljainen taustamusiikki lisää mukavaa tunnelmaa.

Etenkin opettajien täydennyskoulutukset, joissa aiheina ovat kestävä tulevaisuus, hyvinvointi ja elämänhallinta sekä kriittinen ajattelu, ovat yleisiä. Kriittiselle ajattelulle onkin tarvetta totuuden jälkeisellä aikakaudella:

Faktan ja fiktion sekoittuminen kaikilla elämänaloilla pelottaa joitakin. Siksi monenlaiset joogat ja mielenhallinnan harjoitukset on otettu osaksi opiskelu- ja työpäivää monissa oppilaitoksissa ja yrityksissä. Tärkeitä opetusaiheita nykyään ovatkin esimerkiksi hidas ajattelu ja vuorovaikutukselliset harjoitukset.

Tulevaisuudessa verkkokaupoista on tilattavissa koulutuksia kaikkialta maailmasta mihin aikaan tahansa. Eripituiset koulutukset ovat erittäin kysyttyjä.

Opiskelijoille on tärkeätä, että he saavat yksilöllistä opetusta ja ohjausta. Suosittua on ostaa lisäpalveluna myös esimerkiksi itsetunnon kohotusta sekä yksilöterapiaa.

Kärsimättömät opiskelijat, rappeutuva lukutaito

Elämäntahti on kaikessa muuttunut hektisemmäksi, ja keskittymisvaikeudet ovat yleistyneet. Keinoja hallita omaa aikaa, itseohjautuvuutta ja stressinhallintaa harjoitellaan osana opettajankoulutuksen sisältöjä. Opiskelijat ovat vaativampia ja kärsimättömämpiä. Oppimisympäristöjen ja ihmisten viihtyvyys on entistä tärkeämmässä roolissa. Ihmiset käyttävät hyvinvointipalveluja ja osallistuvat elämäntaito-kursseihin. Opettajankoulutuksen opiskelijoissa on paljon hyvinvointialojen opettajia.

Varsinkin vanhimpien opettajien keskuudessa on jonkin verran ollut huolta siitä, että nuorison ja myös opettajaopiskelijoiden luku- ja kirjoitustaito sekä suomenkielen taito ovat tuntuvasti heikentyneet. Toisaalta monet opettajat ovat sitä mieltä, ettei sellaisia taitoja enää juurikaan tarvita.

Opettajankouluttaja kohtaa vuonna yhä useammin opiskelijoita, jotka eivät enää hallitse luku- ja kirjoitustaitoa. Yhtenä ratkaisuna on robotisaatio, jota kouluttaja voi käyttää monessakin merkityksessä:

Robotit ”oppivat” uuden kielen murteineen ja lauserakenteineen erittäin sujuvasti. Tämä saadaan onnistumaan riittävällä tasolla muutamassa tunnissa, ja ”ajattelevat” robotit parantavat siitä eteenpäin itse kielitaitoaan koko ajan kieltä käyttäessään. 3D- ja 4D-tulostimet monistavat perusrobotteja tarvittaessa.

Suomeen on tullut valtavasti ihmisiä muualta maailmasta. Tänne tullaan usein hyvin pitkiksi ajoiksi kerrallaan, monet tulevat jäädäkseen. Kieliongelmia on paljolti ratkaistu tulkkikoneiden avulla. Tulkkikone voidaan liittää hyvin moneen laitteeseen. Sähköinen tulkkaus onnistuu nykyisiltä roboteilta hämmästyttävän hyvin.

Tavoitteemme oli tarjota opettajankouluttajien tulevaisuuden tarinoiden kautta lukijalle näkökulmia, mihin suuntaan olemme kenties kulkemassa. Tunnistatko oman polkusi vai mielikuvitteletko vaihtoehtoisen tulevaisuuden polun?

Kiitos erityisesti OPEKE A3-kehittymisosioon osallistuneille ansiokkaista ajatuksia avartaneista pohdinnoista!

OPEKE on valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan ammatillista opettajankoulutusta kokonaisuutena. Kehittämisosio A3 keskittyy opettajankouluttajien osaamisen kehittämiseen. Sen tavoitteina ovat opettajankouluttajien tulevaisuuden osaamistarpeiden kartoittaminen, toimintamallin luominen osaamistarpeiden päivittämiseen ja ennakointiin sekä opettajankouluttajien työelämäosaamisen pedagogiikan vahvistaminen.

Lähteet

OPEKE. (2019). OPEKE – hyvät käytänteet.