Siirry sisältöön
Palvelumuotoilu
Visuaaliset työkalut havainnollistavat kehitystyötä

Palvelumuotoilussa käytetään paljon visuaalisia työkaluja abstraktien asioiden ymmärtämistä ja yhteiskehittämistä edistämään. Muutoskyvykkyyttä muotoilusta -hankkeessa tuotimme prototypoinnin tueksi piirroshahmoja, joita voidaan hyödyntää ideoiden visualisoimiseen.

Kirjoittajat:

Marika Alhonen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Marja Immonen

palvelumuotoilija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 08.09.2023

Palvelumuotoilussa on useita visuaalisia työkaluja, joiden avulla ideat voidaan konkretisoida asiakkaille ja sidosryhmille. Ne auttavat luomaan yhteisen näkemyksen siitä, mitä ollaan tekemässä. Puhutaan ideoiden prototypoinnista.

Prototypoinnin avulla saadaan ymmärrys mallin toimivuudesta

Prototypointi kuuluu olennaisena toimintona palvelumuotoiluprosessin kolmanteen “Ideoi ja kokeile”- vaiheeseen. Siinä ideoidusta ratkaisuehdotuksesta tehdään konkreettinen visuaalinen malli tai näyte, jota testataan palvelujen tai tuotteen käyttäjillä. Prototyypin avulla palvelun käyttäjät pystyvät arvioimaan, miten he kokevat tuotteen, miltä se näyttää, tuntuu ja millainen tuotteen tai palvelun käytettävyys on. Mallin kehittäjät saavat ymmärryksen siitä, mikä toimii ja missä tarvitaan vielä kehittämistä.

Prototypoinnin tavoitteena on

  • Konkretisoida ja tehdä näkyväksi idea
  • Saada käyttäjiltä palautetta ja löytää parannusehdotuksia
  • Synnyttää uutta tietoa ja oppia, ei olla oikeassa tai väärässä
  • Varmistaa, että konsepti vastaa asiakastarpeisiin ja tuottaa arvoa

Prototypoinnin menetelmiä

Prototyyppien tekemisen menetelmiä ovat esimerkiksi kuvakäsikirjoitus (Storyboard), palvelupolku, tarinallistaminen (Storytelling), palvelunkuvaus (Service Blueprint), legot, roolipelit, skenaariot ja hahmomallit. Näihin kaikkiin on olemassa valmiita, ladattavia työpohjia, mutta kynällä ja paperillakin pääsee pitkälle. Lisäksi on olemassa sekä ilmaisia että maksullisia virtuaalisovelluksia, joiden avulla voi luoda työpohjia ja visualisointeja.

Menetelmien käyttämisessä ei ole olemassa vain yhtä oikeaa tapaa, vaan niitä voi ja kannattaakin muokata kehittämiskohteen mukaan – tärkeää on valita käyttötarkoitukseen parhaiten sopiva prototyyppimenetelmä. Ratkaisut kannattaa testata varhaisessa vaiheessa ja nopeilla kokeiluilla oppia ratkaisun käytettävyydestä.

Esimerkiksi kahvilakokemuksen voi tarinallistaa piirtämällä, pahvista tai legoista rakentamalla, näyttelemällä tai kokeilemalla aidossa ympäristössä. Digitaalisten palvelujen protoiluun on myös paljon työkaluja, jotka mahdollistavat nopeat kokeilut ja testaukset. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi MarvelApp:lla ja Adobe XD:llä.

Piirroshahmoja tarinankerronnan tueksi

Muutoskyvykkyyttä muotoilusta -hankkeessa tuotimme kuvakäsikirjoitukseen ja tarinallistamiseen sopivia piirroshahmoja, joita voidaan hyödyntää monin eri tavoin ideoiden visualisoimiseen. Näin tarinankertojalla on erilaisia mahdollisuuksia luoda kertomuksia prototypoinnin tueksi.

Hahmot edustavat eri ikäpolvia ja sukupuolia ja heille voi lisätä tunnesymboleja kuten oivaltaminen, ihastuminen, turhautuminen ja vihastuminen. Kuvakäsikirjoituksia varten löytyy myös esineitä, kuten pöytä, tuoli, kännykkä läppäri, kasvi, kahvimuki. Hahmot ja tavarat voi sijoittaa kahvilaan, hotelliin, konttoriin, luokkahuoneeseen, kaupunkiympäristöön tai jopa luontoon.

Hahmot, esineet, tunnesymbolit ja taustat ovat kaikkien saatavilla ja mukavasti napattavissa hankkeessa tuotetun oppaan Näin teet palvelumuotoilusta arkea liitteeksi.

Muutoskyvykkyyttä muotoilusta -hanke lisää Uudenmaan alueella toimivien matkailu-, ravintola- ja tapahtumayritysten johdon ja henkilöstön ammattitaitoa kohdata yllättäviä kriisejä ja muutostilanteita sekä ennakoida tulevaisuuden asiakastarpeita ja alan muutoksia.
Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto osana EU:n COVID-19 pandemian johdosta toteutettavia toimia (REACT-EU). Hanke toteutui 02/2022–08/2023 Haaga-Helian Palvelukokemusten laboratorio LAB8:n puitteissa.