Siirry sisältöön
Palvelumuotoilu
Video: Henkilökunnan osallistaminen yhteiskehittämisessä

Asiakaskokemus ei ole koskaan parempi kuin työntekijäkokemus. Yrityksissä voidaan parantaa työntekijöiden viihtyvyyttä antamalla heille valtaa ja vastuuta muuttaa asioita. On helppo olla mukana tekemässä muutosta, kun saa itse vaikuttaa siihen.

Kirjoittajat:

Sanni Aromaa

palvelumuotoilija, palveluliiketoiminnan kehittäminen ja muotoilu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Meri Pöyhönen

projektiasiantuntija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 02.11.2023

Henkilökunnan osallistaminen kehitystyöhön on erittäin tärkeää muutoksen onnistumisen ja työntekijöiden työtyytyväisyyden näkökulmasta. Videolla Haaga-Helian asiantuntijat Sanni Aromaa ja Tuija Koskimäki keskustelevat henkilökunnan osallistamisesta yhteiskehittämisessä. Keksustelussa paneudutaan siihen, miten työntekijät kannattaa osallistaa mukaan kehitystyöhön ja millaisia vaikutuksia osallistamisella on.

Uudet ideat ja innovaatiot ponnistavat usein olemassa olevista tuotteista ja palveluista. Pyörää ei siis tarvitse keksiä uudestaan. Liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämisessä on hyväksi, että uusia palvelumahdollisuuksia on ideoimassa useampi kokki, sillä yhteiskehittämisen keinoin ideoista syntyy parempi soppa. Vaikka oma näkökulma ongelmien ratkaisuun olisi perusteltu, sen merkitystä kokonaisuudelle kannattaa arvioida yhdessä toisten kanssa. Tarvitaan siis muita valottamaan ratkaisujen eri puolia. Ei ole olennaista kuka on oikeassa tai väärässä, vaan mikä on oikeassa.

Tämä video on osa Houkuttelevuutta harvaan asutuille seuduille tarinallistetulla ruokamatkailulla -hanketta (HOHA), jossa tarinallistetaan harvaan asuttujen seutujen yritysten ruokamatkailutuotteita ja -palveluita. Hanke on osa Haaga-Helian Hungry for Finland Labin toimintaa. Hankkeen rahoittaa Lapin ELY- keskus.

HOHA-hankkeessakin huomattiin, että rivityöntekijöiden osallistaminen yrityksen kehitystyöhön lisäsi heidän työmotivaatiotaan. Esimerkiksi hankkeen työpajoista merkittävästi hedelmällisimpiä olivat ne, joissa oli mukana useampi työntekijä per yritys. Työntekijät kokivat olonsa arvostetuksi, kun esihenkilö haluaa kuulla heitä ja ottaa heidän näkemyksensä ja ehdotuksensa huomioon kehitystyötä tehdessä. Lisäksi työntekijät sitoutuvat uusiin muutoksiin, kun ratkaisut ovat syntyneet yhteiskehittämällä.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Shutterstock