Siirry sisältöön
Palvelumuotoilu
Video: Asiakasymmärryksen kerääminen ja yhteiskehittäminen liiketoiminnan kasvattamiseksi

Moni yrittäjä saattaa kipuilla liiketoimintansa kehittämisessä. Tarve muutokselle kyllä tiedostetaan, kun toimintaympäristö tai asiakaskäyttäytyminen ja asiakastarpeet muuttuvat. Mutta mistä lähteä liikkeelle ja ottaa tarvittava aika kehitystyölle?

Kirjoittajat:

Sanni Aromaa

palvelumuotoilija, palveluliiketoiminnan kehittäminen ja muotoilu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Meri Pöyhönen

projektiasiantuntija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 02.11.2023

Asiakasymmärryksen ja yhteiskehittämisen merkitykseen paneutuvassa videossa Haaga-Helian asiantuntijat Sanni Aromaa ja Tuija Koskimäki keskustelevat siitä, miksi on tärkeää kuunnella asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Kun varsinainen kehittämisen kohde nousee tunnistetusta asiakastarpeesta, voidaan olla aika luottavaisia, että ratkaistaan asiakkaalle aidosti merkityksellistä asiaa.

Toinen videolla käyty tärkeä keskustelun aihe liittyy yhteiskehittämiseen. On hyvä muistaa, ettei yksin tarvitse kehittää, vaan asiakkaiden lisäksi kannattaa ottaa mukaan myös muita. Kilpailevatkin yritykset voivat hyötyä toisistaan esimerkiksi suosittelun tai yhdessä tuotetun alueellisen, paketoidun reitin kautta. Tällainen yhteistoiminta voi kasvattaa uutta liiketoimintaa sekä synnyttää uusia tuotteita ja palveluja asiakkaille. Se puolestaan tuo asiakaskokemukseen lisäarvoa ja sitä kautta enemmän euroja jokaisen yrittäjän kassaan.

Tämä video on osa Houkuttelevuutta harvaan asutuille seuduille tarinallistetulla ruokamatkailulla -hanketta (HOHA), jossa tarinallistetaan harvaan asuttujen seutujen yritysten ruokamatkailutuotteita ja -palveluita. Hanke on osa Haaga-Helian Hungry for Finland Labin toimintaa. Hankkeen rahoittaa Lapin ELY- keskus.

Hankkeen aikana havaittiin, että varsinkin yrityksissä, joissa yrittäjällä itsellään on suurin rooli yrityksen juoksevien asioiden hoitamisessa, saattaa omalle palvelulle tulla helposti sokeaksi. HOHA-hankkeessa mukana olevat yritykset ovat oivaltaneet, että välillä on hyvä hypätä niin sanotusti asiakkaan kenkiin ja katsoa omia tuotteita ja palveluja asiakkaan silmin. On hyvä muistaa, että asiakaskäyttäytyminen muuttuu koko ajan, ja siksi palveluntarjoajan olisi hyvä olla aina askeleen asiakasta edellä.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Shutterstock