Siirry sisältöön
Palvelumuotoilu
Onnistu prototypoinnissa ja testaamisessa ryhmän kanssa

Asiakasymmärryksen keräämiseen on monia keinoja. Prototyyppi on erinomainen työkalu kenen tahansa innovaattorin työkalupakissa.

Kirjoittajat:

Sini Garam

projektipäällikkö, opettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Petra Lindell

projektiasiantuntija, yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittäminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 16.12.2022

Prototyyppi on testiversio konseptista, palvelusta tai tuotteesta. Sen tarkoitus on testata ideaa käytännössä ja osallistuttaa asiakas varhaisessa vaiheessa yhteiskehittämiseen. Prototyypin avulla voidaan nopeuttaa ja tehostaa kehitysprosessia: testata konseptin toimivuutta, löytää puutteita ja haasteita ennen suuria investointeja sekä luoda yhteisymmärrystä työryhmän sisällä konseptista ja sen tavoitteista.

Vedämme Kinesis-hankkeessa yrityksille liiketoimintamallien innovaatiotyöpajoja virtuaalisesti. Työpajojen pohjana käytetään Strategyzer-sarjan liiketoimintamuotoilua ja sen oppeja (Osterwalder ym. 2020). Yksi keskeisimpiä työvaiheita, joka tuotti suurimpia oivalluksia ja onnistumisia, oli prototyyppien rakentaminen ja testaaminen.

Hyödyllisyydestään huolimatta prototyyppien käytännön testaaminen jäi usein tekemättä. Protoilu ja testaaminen vaativat epämukavuusalueelle menoa, uusien näkökulmien omaksumista ja tukea fasilitaattoreilta. Miten mahdollistaa onnistuminen, miten madaltaa kynnystä protoiluun ja testaamiseen?  Tässä top 5 vinkkiä protoiluun ja testaamiseen Kinesiksen fasilitaattoreilta.

1. Teetä prototyyppi aina työpajan aikana

Opimme nopeasti, että prototyyppi pitää aina rakentaa testausvalmiiksi työpajan aikana. Ei riitä, että työpajassa tehdään suunnitelma prototyypin rakentamiseksi ja testaamiseksi. Usein yritykset ryhtyivät viilaamaan prototyyppiä, eikä se ehtinyt testausvaiheeseen ennen seuraavaa työpajaa. Kun nopean proton rakentamiselle varataan aikaa jo työpajan aikana, yrityksillä on parempi mahdollisuus päästä vauhtiin.

2. Vala uskoa: paras proto on ruma proto

Prototyypin tarkoitus on olla varhaisen vaiheen testiversio. Moni osallistujista kauhistui: miten voi esitellä asiakkaalle niin keskeneräistä tekelettä? Yritimme avata asiaa kuvaparilla luonnoksesta ja taideteoksesta. Hyvin viimeistellyn teoksen nähdessään, oli se sitten maalaus tai vaikkapa prototyyppi verkkosivustosta, asiakkaalle ei oikeastaan jää vaihtoehdoiksi enää muuta kuin hyväksyä tai hylätä se.

Ihmiset eivät yleensä rohkene kommentoimaan vapaasti, jos he näkevät, että toinen on nähnyt jo paljon vaivaa asian eteen. Testauksessa saadut parannusehdotukset ovat tällöin hyvin pieniä ja suuremmat – ja samalla tärkeämmät – haasteet pidetään omana tietona. Muutaman viivan luonnoksen nähdessään asiakkaalle jää aidosti tilaa ideoida huoletta ja vapaasti – ja äärimmäisen tärkeä tieto myös siirtyy yritykselle.

3. Testaa tänään, älä huomenna

Ensimmäisillä kerroilla yritykset saivat luoda testaamisaikataulun haluamansa tahdin mukaisesti. Vapaus ei kuitenkaan tukenut prosessia tai siinä onnistumista. Ketteryyden ja oppimisen tilalle syntyi hitautta ja varmistelua. Yritykset jäivät miettimään, mitkä olisivat vielä keskeisempiä avainasiakkaita, mistä saisi vielä suurempia testiryhmiä, joille haluaisi esitellä vähän hiotumman tarve- proton.

Parhaita tuloksia toi hyppy suoraan kylmään veteen, jossa yritys laati työpajan aikana valmiiksi proton ja päätti ennen kotiinlähtöä, kenellä he testaavat sitä vielä saman päivän aikana. Tämä antoi juuri sopivasti lisäpotkua ja rohkaisua keskeneräisen proton testaamiseen. 

3. Auta tähtämään oppimiseen, älä onnistumiseen

Protoilun ja testauksen tarkoituksena on oppia uutta – ei todistaa sitä, ollaanko oikeassa vai väärässä. Tämä oivallus aukeni osallistujille heti, kun he olivat päässeet ensimmäisen kerran testaamaan. Konkreettiset esimerkit erilaisista protoista ja niistä opituista asioista auttoivat osallistujia saamaan kiinni työvaiheen ideasta. 

4. Miksi-kysymyksen voima

Protoilussa ja testaamisessa asiakas on keskiössä. Testaamisen idea ei ole selostaa ja perustella asiakkaalle protoa ja sen toimintaa. Sen tavoitteena on havainnoida, kuunnella ja kuulla – oppia, mikä on kohderyhmälle tärkeää ja erityisesti miksi. Esittelijän roolin sijaan onkin tärkeää asettautua aktiivisen havainnoijan rooliin. Helppoja kysymyssarjoja ovat esimerkiksi 

  • Mistä pidät? Mikä tässä mielestäsi kiinnostaa tai toimii? Miksi? 
  • Mikä tuntuu vähiten kiinnostavalta tai relevantilta? Miksi? 
  • Mitä tästä puuttuu tai voisi vähentää tai jättää kokonaan pois?
  • Miksi näin? Kertoisitko tarkemmin/lisää?

Hämeen ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan Kinesis-ohjelmaan osallistuvat yritykset kehittävät innovaatiotoimintaansa ja kulkevat kohti täyttä potentiaaliaan Haaga-Helian kokeneiden asiantuntijoiden tukemina.
Kinesis -hankkeen päämääränä on parantaa yritysjohtajien ja henkilöstön työhyvinvointia, tuottavuutta ja sopeutumiskykyä pk-yrityksissä ja sitä kautta vastata koronavirusepidemian aiheuttamiin työllisyyshaasteisiin Uudenmaan alueella.

Lähteet

Osterwalder, A. Pigneur, Y. Smith, A. Etiemble, F. White, C. Papadakos T. 2020. The Invincible Company – How to constantly reinvent your organization with inspiration from the world’s best business models. Strategyzer series. Hoboken. John Wiley & Sons, Inc.

Osterwalder, A. Bland, D. J., Smith, A. Papadakos, T.  2020. Testing business ideas. Strategyzer series. Hoboken. John Wiley & Sons, Inc.

Kuva: www.shutterstock.com