Siirry sisältöön
Palvelu
Testiryhmätyöskentelyn huvi ja hyöty

HomeOpera-hankkeessa aktiivisten kulttuurin kuluttajien testiryhmä on ollut mukana monen kokeilun ja tuoteaihion yhteissuunnittelussa. Yhteiskehittäminen ja työpajatyöskentely on ollut läsnä joka kokeilussa.

Kirjoittajat:

Sanni Aromaa

palvelumuotoilija, palveluliiketoiminnan kehittäminen ja muotoilu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Johanna Mäkeläinen

lehtori, markkinointi ja viestintä
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.09.2023

HomeOpera-hankkeen työskentelylle ja sen aikana tehdyille kokeiluille ominainen piirre on ollut poikkeuksellisen intensiivinen ja laaja osallistavuus. Hankkeessa on ollut mukana kaksi eri elämänvaiheissa olevista senioreista koostuvaa testiryhmää, käsittäen kaikkiaan 30 testaajaa. Testiryhmille järjestimme hankkeen kuluessa peräti 17 työpajaa.

Havaintoja ja pohdintaa saman testiryhmän kanssa työskentelystä

HomeOpera-hankkeen alussa teimme Senioreiden teknologiavalmiudet -kyselyn (n=388), johon vastanneilta kysyttiin myös halukkuutta liittyä hankkeen testityhmään (Moreira-Kares & Tuomi 2021). Näin muodostui aktiivisista kulttuurin kuluttajista koostuva testiryhmä, joka työskenteli HomeOpera-tiimin johdolla liki koko hankkeen ajan.

Kokoonpanoltaan suhteellisen pysyvä testiryhmä on kehittäjille hyödyllinen työväline. Työryhmän resursseja säästyy, kun oikeaa viiteryhmää edustavat, motivoituneet testaajat ovat aina tarpeen tullen valmiina osallistumaan milloin minkäkin asian pohdintaan yhdessä.

Pitkän työpajasarjan läpi kerrasta toiseen samana pysyvällä testiryhmällä oli toki kääntöpuolensakin. Huomasimme, että testaajien oman asiantuntijuuden kehittyessä, ryhmä alkoi edustaa ajan mittaan yhä heikommin ”koko kansaa” ja siirtyi vähitellen kohti edustamansa viiteryhmän valistuneinta kärkeä. Testaajien edustama asiakasprofiili vaihtui ajan myötä asiantuntemuksen ja varmuuden vahvistuessa (Aromaa & Koskimäki 2022).

Osallistuminen oli testiryhmäläisille palkitsevaa ja mielekästä. Vapaaehtoisesti työskentelyyn ilmoittautuneet henkilöt olivat taipuvaisia sitoutumaan toimintaan. Motivaatio oli valmiiksi korkealla ja se vahvistui työpaja työpajalta, kun oma panos tuli näkyväksi tuotekehityksen edetessä. Monelle testiryhmäläiselle yhteiskehittelypajoista tuli tärkeitä tapahtumia, joita odotettiin hartaasti. Osallistumisella oli myös vahva voimaannuttava vaikutus: seniori oli työpajan todellinen asiantuntija, jonka mielipiteitä kuunneltiin tarkasti.

Olin tosi onnellinen kun kuulin, että olin päässyt tähän ryhmään. Ensimmäinen tapaaminen meillä oli verkon kautta, se oli vähän jännittävää. Mietin, että teilaako joku, mitä uskaltaa sanoa. Mutta täällä ei kukaan ole ikinä teilannut mitään mitä muut ovat sanoneet.

– testiryhmäläinen

Senioreitakin on moneen lähtöön

Aktiivisten kulttuurin kuluttajien testiryhmä on ollut mukana monen kokeilun ja tuoteaihion yhteissuunnittelussa. He ovat muun muassa katsoneet teatteria VR-laseilla, käyneet etäoopperassa ja seikkailleet virtuaalitodellisuudessa. Yhteiskehittäminen ja työpajatyöskentely on ollut läsnä joka kokeilussa.

Yhteiskehittämisen voima liiketoiminnan kehittämisessä piilee siinä, että se avaa yhteyden eri sidosryhmien välille (Mäkeläinen, Tuomi & Koskimäki 2022). Avoin keskustelu, käytännön kokeilut ja näiden kautta rakentuva holistinen ymmärrys auttavat mukana olevia yrittäjiä näkemään, mihin suuntaan tuotekehityksessä kannattaa tulevaisuudessa suunnata aikaa ja energiaa.

HomeOperan aktiivisten kulttuurinkuluttajien testiryhmän lisäksi hankkeessa oli Hyvän elämän Foibekartanon asukkaista koostuva toinen testiryhmä. Heidän kanssaan toteutettiin Koko Karita -etäkulttuuritapahtuma, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa he olivat mukana alusta asti.

Testiryhmän yhdessä suunnittelu, tekeminen ja kokeminen toivat etäkulttuurielämykseen syvän merkityksen tunteen (Koskimäki, Aromaa & Tuomi 2022). Tämä oli kokonaisuudessaan upea kokemus, jota on mukava muistella ja josta osallistujat voivat keskustella läheisten ja ystävien kanssa vielä pitkään.

Hyvin suunniteltu on kaikille suunniteltu

Kummallakin testiryhmällä oli ehdoton arvonsa kokonaisymmärryksen muodostumisessa. Senioritkaan eivät ole yhtenäinen joukko ihmisiä, vaikka tietyt vanhenemiseen liittyvät asiat heitä yhdistävätkin. Seniorit mielessä ja mukana -suunnitteleminen voi kuitenkin olla yksi parhaista tavoista toimia, kun etsitään helppokäyttöisiä teknologiaratkaisuja arjen kulttuurielämyksillä ylevöittämiseen.

Kun löydetään käytettävyyttä ja helppoutta arvostavien seniorien joukolle sopivia ratkaisuja, voidaan ajatella, että suunnittelun on täytynyt onnistua. Design for all -periaate onkin syytä pitää mielessä aina, kun tehdään uutta teknologiaa hyödyntäviä palvelukokonaisuuksia – senioreille ja ihan kaikille (Tuomi ym. 2023).

Kirjoitus on osa HomeOpera – Digitaaliset sosiaaliset kulttuurielämykset -hanketta. Sen tavoitteena on kehittää XR-konsepti, jolla kulttuurielämykset tuodaan ikääntyvälle kotiin uusien teknologioiden avulla, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden mahdollistavalla tavalla.
Hankkeen on rahoittanut Uudenmaan liitto/Euroopan aluekehitysrahasto osana EU:n COVID-19-pandemian johdosta toteutettavia toimia (REACT-EU). Toteutuksesta on vastannut Haaga-Helian Palvelukokemusten laboratorio LAB8.

Lähteet

Aromaa, S. & Koskimäki. T. 2022. Asiakasprofiilin validointi kehityksen edetessä. eSignals. Haaga-Helia.

Moreira-Kares, E. & Tuomi, A. 2021. Seniorien teknologiavalmiudet virtuaalisissa kulttuuritapahtumissa. eSignals. Haaga-Helia.

Mäkeläinen, J., Tuomi, A. & Koskimäki, T. 2022. Yhteiskehittely tuo syvällistä asiakasymmärrystä. eSignalsPRO. Haaga-Helia.

Tuomi, A., Lehtniemi, C., Aromaa, S., Mäkeläinen, J. & Koskimäki, T. 2023. Hyvin suunniteltu teknologia sopii kaikille käyttäjille: Kuvailutulkkaus mahdollistaa saavutettavampia VR-kokemuksia. eSignalsPRO. Haaga-Helia.

Kuva: Shutterstock