Siirry sisältöön
Palvelu
Kirjasto ikäihmisten porttina digikulttuurin kokemiseen

HomeOpera-hankkeen loppuseminaari kokosi keskustakirjasto Oodiin asiantuntijoita kulttuurin, teknologian ja ikäihmisten palvelujen saralta.

Kirjoittajat:

Aarni Tuomi

lehtori, majoitus- ja ravitsemisliiketoiminta
lecturer, hospitality business
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

 

Visiting Research Fellow
University of Surrey

Johanna Mäkeläinen

lehtori, markkinointi ja viestintä
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Sanni Aromaa

palvelumuotoilija, palveluliiketoiminnan kehittäminen ja muotoilu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 26.06.2023

Kirjastoissa järjestettävät tapahtumat voivat olla väylä, jota pitkin digitalisaation tuomat mahdollisuudet saadaan lähemmäs ikäihmisiä, ja joissa digitaalisuuteen liittyviä pelkoja ja mystiikkaa voidaan hälventää. Kirjastoon on helppo tulla ja siellä järjestetään jo entuudestaan ikäihmisille kohdennettua ohjelmaa päivisin. Esimerkiksi kirjastoissa järjestettävät Enter ry:n digiopastukset ovat suosittuja ikäihmisten keskuudessa.

Kirjastojen roolin vahvistamisen puolesta puhuu myös ajatus siitä, että kun digitaaliset välineet ovat tulleet tutummiksi käyttäjille, seuraava askel voi olla omaehtoisempi digikulttuuripalveluiden valitseminen ja tilaaminen eri palveluntarjoajilta omiin tarpeisiin sopiviksi.

HomeOpera-hanke valtasi Oodin

HomeOpera-hankkeessa olemme tutkineet ja kehittäneet tapoja tuoda kulttuurin kokijat ja tekijät yhteen, hyödyntäen uutta teknologiaa siltana näiden toimijoiden välillä. Olemme keskittyneet erityisesti ikäihmisille suunnattuihin, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden mahdollistaviin digitaalisiin palvelukonsepteihin.

Kehitysprojekti lähenee loppuaan, ja loppuhuipentumana HomeOpera-hanke valtasi toukokuussa 2023 keskustakirjasto Oodin 2. kerroksen. Ensin tarjosimme kutsuvieraille osuuden, joka sisälsi katsauksen hankkeen eri kokeiluista, paneelikeskustelun, ajankohtaisia puheenvuoroja taiteen, teknologian ja saavutettavuuden risteyskohdassa sekä mediataiteilija ja pk-yrittäjä Marko Tandefeltin fasilitoiman tulevaisuustyöpajan. Tämän jälkeen vuorossa oli kaikille avointa, hankkeessa kehitettyjen digitaalisten kulttuurielämysten testausta Seniorien digikarnevaalien muodossa.

Kulttuuri kuuluu kaikille

Kutsuvieraille tarkoitetun loppuseminaariosuuden kattoteemana oli ’Kulttuuri kuuluu kaikille – teknologia mahdollistajana?’. Tapahtumaan kutsuttiin HomeOpera-hankkeessa mukana olleita sidosryhmiä sekä hankkeen aikana tunnistettuja muita yhteistyötahoja laajasti.

Seminaarissa kuultiin Helsingin Kaupungin Sarianna Hanskin ja Voolerin Teijo Pöyhösen katsaus kansalliseen Lämpiö.fi-alustaan. Lämpiö.fi on ikäihmisten kohtaamispaikka, joka kokoaa yhteen tälle kohderyhmälle suunnattuja kiinnostavia sisältöjä.

Paneelikeskustelussa pureuduttiin syvemmin teknologian mahdollisuuksiin kulttuuripalveluiden saavutettavuuden parantamisessa. Paneelikeskustelua veti Spatial8 XR-verkostosta tuttu Teemu Ollilainen. Panelisteina olivat Kansallisoopperan Kim Juntunen, Second Theatren Wilhelmina Sederholm, Recover Laboratoryn Inna Huttunen sekä Helsingin kaupunginorkesterin Valtteri Pokela.

Paneelikeskustelun jälkeen oli vuorossa mediataiteilija Marko Tandefeltin fasilitoima tulevaisuustyöpaja. Alustuksessaan hän puhui teknologian aiheuttamasta melankoliasta, moniaistillisuudesta, kognitiivisista vinoumista ja “digitaalisesta mindfulnessista”. Alustuksen jälkeen aiheista käytiin vilkasta keskustelua pienryhmissä.

Tulevaisuustyöskentely oli osalle työpajassa mukana olleista uutta ja ihmeellistä. Työskentely oli kuitenkin hedelmällistä ja digikulttuurin vaihtoehtoisia tulevaisuuksia saatiin syntymään. Olihan työpajassa mukana monialainen joukko ihmisiä, joiden käsissä on tulevaisuuden digitaalisen kulttuurin tarjonnan muotoilu ja mahdollistaminen.

Seniorien digikarnevaalit

Seniorien digikarnevaalien osallistujat pääsivät nauttimaan virtuaalilaseilla muun muassa maistiaista Rakkaussimulaatio EVE:stä, tutustumaan Second Theatren teatteriesitystallenteita kokoavaan palveluun, kokeilemaan Lämpiö.fi-palvelua, kokoamaan kadonnutta partituuria Kansallisoopperan XR Stage -yleisötyöpelissä sekä kokeilemaan monia muita digitaalisia kulttuurielämyksiä. Lisäksi aivan uutena kokeiluna oli kuvailutulkkaaja sanallistamassa kahden pelaajan välistä VR-kokemusta.

Ilmapiiri oli innostunut ja osallistujat kävivät laajasti kokeilemassa eri pisteiden tarjontaa. Useille pisteille oli pitkä jono läpi päivän. Kävijöitä kokeilupisteille kertyi päivän aikana lähes sata. Palautteen pohjalta summattakoon, että kokeiluista pidettiin, ja jälleen kerran murrettiin sitkeässä olevaa myyttiä, etteivät ikäihmiset olisi kiinnostuneita digipalveluista.

Kirjastojen suosio tapahtumapaikkana on kasvussa

Kaiken kaikkiaan kirjasto toimi tässäkin tapahtumakokeilussa hienosti erilaisten teknologiakokeilujen alustana. Erityisesti keskustakirjasto Oodi on paikka, johon ihmisiä kokoontuu luontevasti erilaisten kiinnostuksen kohteiden ja harrastustoiminnan pariin. Oodin tilat toimivat hyvin myös tapahtumakäytössä.

Kirjastot ovat toiminnan spektrin laajentuessa kasvattaneet suosiotaan tapahtumapaikkoina. Vilkkaimmilla paikoilla sijaitsevien kirjastojen tiloille onkin kysyntää. Esimerkiksi Oodia tapahtumapaikkana harkitsevan kannattaakin siksi toimia hyvissä ajoin.

Tämä kirjoitus ja kokemukset ovat jatkoa aiempaan kokeiluumme Malmin kirjastolla.

HomeOperan kokeiluna järjestimme Oopperan Teetanssien etkot Lämpiössä keväällä 2023.

HomeOpera – Digitaaliset sosiaaliset kulttuurielämykset -hankkeen tavoitteena on kehittää XR-konsepti, jolla kulttuurielämykset tuodaan ikääntyvälle kotiin uusien teknologioiden avulla, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden mahdollistavalla tavalla.
Hankkeen rahoittaa Uudenmaan liitto/Euroopan aluekehitysrahasto osana EU:n COVID-19-pandemian johdosta toteutettavia toimia (REACT-EU). Toteutuksesta vastaa Haaga-Helian Palvelukokemusten laboratorio LAB8.

Tapahtuman markkinoinnin suunnittelusta vastasi Haaga-Helian Luovan toimiston Krean opiskelijatiimi yhdessä Viestintä Ruuti Oy:n kanssa.

Kuva: www.shutterstrock.com

Kirjoittajat:

Aarni Tuomi

lehtori, majoitus- ja ravitsemisliiketoiminta
lecturer, hospitality business
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

 

Visiting Research Fellow
University of Surrey

Johanna Mäkeläinen

lehtori, markkinointi ja viestintä
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Sanni Aromaa

palvelumuotoilija, palveluliiketoiminnan kehittäminen ja muotoilu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu