Siirry sisältöön
Palvelu
Katseenseurannan tutkimus matkailualan sosiaalisessa mediassa

Tutkimme eurooppalaisten matkailualan yritysten sosiaalisen median sivustoja katseenseurannan avulla. Haluamme avartaa yritysten ymmärrystä kuluttajien käyttäytymisestä tilanteissa, joissa sosiaalista mediaa käytetään markkinointikanavana. Samalla mahdollistamme asiakastutkimuksen tekemisen uuden teknologian avulla.

Kirjoittajat:

Anu Lehtinen

projektiasiantuntija, palveluliiketoiminnan kehittäminen ja muotoilu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Elina Moreira Kares

projektiasiantuntija

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 22.01.2024

Haaga-Heliassa on käynnissä ainutlaatuinen tutkimus, joka valaisee 100 eurooppalaisen matkailualan yrityksen some-markkinointia. Tutkimuksen avulla pyrimme objektiivisesti analysoimaan visuaalisen tarkkaavaisuuden jakautumista matkailualan some-sisällössä paljastamalla käyttäjän huomion suuntautumiseen vaikuttavat keskeiset elementit. Katseenseurannan tutkimuksella tavoittelemme syvempää ymmärrystä eurooppalaisten matkailualan yritysten sosiaalisen median markkinoinnista.

Katseenseurantatutkimuksella kohti objektiivista ymmärrystä käyttäjien havainnoinnista

Matkailualan yritysten sosiaalisen median markkinointi on ainutlaatuinen alue, jossa on mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Kysymykset, kuten miten herättää kiinnostus ja miten säilyttää huomio, ovat ratkaisevia menestyksekkäälle markkinoinnille.

Katseenseurannan tutkimus (eye-tracking) on tieteellinen menetelmä, joka mahdollistaa tarkan analyysin ihmisen visuaalisen tarkkaavaisuuden kohdistumisesta. Teknologia, joka perustuu heijastuksien hyödyntämiseen silmien liikkeiden mittauksessa, pystyy kertomaan meille seikkaperäisesti katseen liikeradoista ja kiintopisteistä.

Menetelmä mittaa yksilön silmän liikkeitä ja niiden kohdentumista tiettyihin visuaalisiin ärsykkeisiin, kuten tekstiin, kuviin tai videoihin. Katseenseurannan tutkimuksen avulla pystymme tarkastelemaan ihmisten huomion kohdentumista, joka kertoo meille myös sisäisistä motivaatioista.

Tutkimuksessa hyödynnämme katseenseurantaa saadaksemme objektiivista tietoa siitä, miten käyttäjät reagoivat matkailualan yritysten some sisältöön. Näin saamme käyttöömme tietoa siitä, mikä mm. herättää potentiaalisten asiakkaiden huomion ensimmäisenä sivustoilla, mitä elementtejä katsotaan pisimpään, ja mihin katse ehkä harhailee. Tämä tieto yhdessä raportoitujen asenteiden kanssa voi paljastaa datamassasta havaintoja, kuten että positiivisesti sisältöön suhtautuvat katsoivat enemmän kuvasisältöjä verrattuna negatiivisesti suhtautuviin. Näin sisältöjä voidaan jatkossa muokata suuntaan, joka todennäköisesti miellyttää kohderyhmää enemmän.

Objektiivisen mittaamisen hyötynä on se, että harvoin katselijat pystyvät raportoimaan niin seikkaperäistä tietoa omasta havainnoinnistaan, saati sitten muistamaan sitä jälkikäteen. Objektiivinen mittaus teknologian avulla tehdään reaaliajassa, jolloin edellä mainitut raportoinnin ongelmat poistuvat.

Vertailu 100 eurooppalaisen yrityksen tulosten osalta

Matkailualan lisäksi tutkimukseen osallistuvien sadan eurooppalaisen yrityksen toinen yhdistävä tekijä on Euro-Emotur –hanke. Vuoden 2024 aikana yhteneväisillä tutkimustavoilla saamme tietoa sekä yksittäisen yrityksen käyttöön että vertailemalla sosiaalisen median markkinointikäytössä ilmeneviä mahdollisia eroavaisuuksia alueittain. Yritykset hyödyntävät saamaansa tietoa kehittämällä digitaalista markkinointiaan. Tutkimukseen osallistuu yrityksiä Suomen lisäksi Italiasta, Kreikasta, manner-Espanjasta ja Gran Canarian saarilta.

Euro-Emotur -hanke vahvistaa matkailualalla toimivien pk-yritysten digitalisaatiota ja innovointia. Hanke yhdistää yritykset digitaalisen teknologiaan ihmisten (matkailijoiden tunteet) ja osaamisen (korkeakoulujen labit) avulla. Hanke vahvistaa Haaga-Helian näkyvyyttä eurooppalaisessa matkailun kehittämisen ekosysteemissä ja profiloi meitä matkailusektorin innovaatiotoiminnan ja emootiotutkimuksen edelläkävijänä.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Haaga-Helia