Siirry sisältöön
Opiskelu
Työ ja opiskelu yhdistyvät opinnäytetyössä saumattomasti

Mikä sai opettajan huudahtamaan: ”Wau, aivan loistavaa!” No, se kun opinnäytetyöseminaarissa mukana ollut opiskelija kertoi saaneensa uuden työpaikan. Opinnot ovat jo loppusuoralla, mutta opinnäytetyö vielä puuttuu. Opiskelijan haaveena ja tavoitteena on valmistua pikaisesti, mutta samalla arveluttaa, miten aika ja jaksaminen opinnäytetyön loppuun saattamiseksi riittää uuden työn ohella.

Kirjoittajat:

Katja Suihkonen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.02.2024

Opiskelijan opintopolulla on tärkeää ottaa huomioon työn ja opiskelun yhdistämisen ja esimerkiksi uuden työn mukanaan tuomat muutokset osana vielä kesken olevia opintoja. Opinnäytetyö on olennainen tutkintoon sisältyvä osaamisen näyttö. Opinnäytetyöprosessissa on tärkeää ymmärtää kolmikantamalli, jossa opiskelija, työelämä ja koulu voivat tehdä tiivistä yhteistyötä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi (Salakari 2023).

Opinnäytetyönohjaajina haluamme tukea opiskelijaa tällaisessa tilanteessa kokonaisvaltaisesti, opiskelijan jaksamista ja hyvinvointia unohtamatta. Kannustamme opiskelijaa miettimään realistisia tavoitteita niin uuden työtehtävän kuin opinnäytetyönkin suhteen. Tässä keskeiseksi nousee jo opinnäytetyöprosessin alkumetreillä oikean opinnäytetyötyypin valinta.

Työelämälähtöinen opinnäytetyötyyppi motivoi valmistumaan

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opinnäytetyön voi tehdä tutkimuksellisena, toiminnallisena, portfolio- tai päiväkirjamuotoisena.

Päiväkirja opinnäytetyönä on työelämälähtöinen opinnäytetyö, jota raportoidaan viikoittain työn ohessa kahdeksan viikon aikana. Päiväkirjamuotoisessa opinnäytetyössä opiskelija syventyy päivittäin pohtimaan eri teemojen kautta omaa työssä kehittymistään sitoen määritellyt kehittymisen tavoitteet opinnäytetyössä käsiteltyihin teemoihin ja niihin liittyvään tietoperustaan.

Tällainen opinnäytetyö soveltuu erinomaisesti uutta työuraa aloittavalle opiskelijalle, jolla usein uuden arjen aikataulut ja jaksaminen saattavat haastavat opinnäytetyön edistämistä. Tätä suosittelimme myös alussa kuvatulle opiskelijalle.

Päiväkirjaopinnäytetyön lisäksi myös portfolio opinnäytetyönä on hyvin työelämälähtöinen. Siinä opiskelija pohtii ja esittelee osaamistaan portfolioon valitsemiensa sisältöjen kautta. Portfolio voi tarkoittaa esimerkiksi opintojen aikana tuotettuja projektitöitä, opiskeluaikana työelämässä tehtyjä töitä tai vapaa-ajan aktiviteettien yhteydessä syntyneitä tuotoksia.

Portfolio-opinnäytetyö on oivallinen mahdollisuus tuoda omaa osaamistaan näkyväksi, ja sitä voi hyödyntää esimerkiksi työnhaun yhteydessä. Opintojen loppusuoralla tällainen opinnäytetyö, jossa osa sisällöstä on jo itse asiassa aikaisemmin tuotettu, voi motivoida opiskelijaa saattamaan opinnot loppuun ja tukea hänen jaksamistaan.

Opinnäytetyön ja työelämän sopusointu

Opinnäytetyön tekeminen on prosessi, jossa on useita vaiheita aiheen ja opinnäytetyötyypin valinnasta, opinnäytetyösuunnitelman kautta toteutukseen. Prosessi vaatii aikaa ja sitoutumista, mikä voi olla haastava saada sopimaan työssä käyvän opiskelijan arkeen.

Uuden työn kynnyksellä oleva opiskelija, jonka tilannetta alussa kuvasimme, päätti yhdistää opinnäytetyönsä uuteen työtehtävään ja aloitti opinnäytetyönä päiväkirjan. Opiskelijan opinnäytetyön tavoitteena on ammatillinen kasvu ja kehittyminen. Opiskelija kuvaa lähtötilanteen, jossa hän analysoi nykyistä työtä, sidosryhmiä sekä työpaikan vuorovaikutustilanteita ja asettaa tavoitteet, joiden avulla hänen on mahdollista kehittyä uudessa työtehtävässä.

Työelämälähtöinen opinnäytetyö mahdollistaa työelämän ja opintojen yhdistämisen joustavammin. Se myös usein motivoi opiskelijaa saamaan opinnäytetyönsä valmiiksi suunnitellussa aikataulussa ja parhaimmillaan saavuttamaan unelmien työpaikan.

Onnea jokaiselle opiskelijalle opintojen ja erityisesti opinnäytetyöprosessin loppuun saattamiseksi!

Lähde

Salakari M. 2023. Usein kysyttyä: mitä väliä opinnäytetyöllä on? Luettu: 14.2.2024