Siirry sisältöön
Opiskelu
Ristiinopiskelu monipuolistaa opiskelumahdollisuuksia

Kirjoittajat:

Sakariina Heikkanen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 12.04.2024

Korkeakouluopiskelija, oletko joskus kaipaillut mahdollisuutta osallistua jonkin toisen korkeakoulun kurssille? Olisiko toisessa korkeakoulussa tarjolla opetusta, joka tukisi erinomaisesti sinun urasuunnitelmaasi? Tai sopisiko toisen korkeakoulun kurssin suoritusaika paremmin omaan aikatauluusi?

Meillä on sinulle hyviä uutisia: ratkaisu edellä mainittuihin tilanteisiin voi löytyä ristiinopiskelusta.

Ristiinopiskelu tarkoittaa, että korkeakoulun opiskelija voi suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa, jos korkeakoulut ovat sopineet yhteistyöstä (ks. esimerkiksi Hämeen ammattikorkeakoulun ristiinopiskeluvaihtoehdot).

Joustoa ja monipuolisuutta opintojaksovalintoihin

Ristiinopiskelu vauhdittaa opintoja varsinkin silloin, kun omassa korkeakoulussa ei ole sopivaa opintojaksoa tarjolla sopivaan aikaan. Ristiinopiskelulla voidaan myös täydentää oman alan opintopolkua jonkin muun alan opintojen tarjonnalla. Lisäksi se voi mahdollistaa täsmäopiskelun johonkin tiettyyn koulutustarpeeseen esimerkiksi työnantajan näkökulmasta.

Korkeakoulut ovat kehittäneet ristiinopiskelua jo useita vuosia. Esimerkiksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Master-opiskelija eli ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi suorittaa opintojakson vaikkapa pääkaupunkiseudun kolmen suurimman ammattikorkeakoulun, Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian (3AMK) yhteisistä opinnoista ja hyväksilukea opinnot jälkikäteen omiin vapaavalintaisiin opintoihinsa.

Vuodesta 2018 asti ristiinopiskelu on ollut mahdollista CampusOnlinen kautta. Se on tarjonnut maksutonta ristiinopiskelua Suomen kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteisestä digitaalisesta opintotarjontaportaalista. Nämä opinnot opiskelija hyväksilukee suorituksen jälkeen omassa korkeakoulussaan.

Ristiinopiskelun uusi aikakausi

Haaga-Helian opiskelijoille avataan Ristiinopiskelupalvelu Peppiin. Peppi on tietojärjestelmä, joka yhdistää opiskelijoiden, opettajien ja opintohallinnon tehtävät saman palvelukokonaisuuden alle. Peppi tulee opiskelijalle tutuksi heti opintojen alkaessa muun muassa henkilökohtaisen opintosuunnitelman kautta (HOPS). Alkavana syksynä opiskelija pystyy Pepin kautta lisäämään myös 3AMK:n opintoja HOPSiinsa, ilmoittautumaan niihin ja saamaan arvosanan rekisteriin, ilman erillistä hyväksilukua jälkikäteen. Ristiinopiskelu siis suoraviivaistuu.

Tavoitteena on, että ristiinopiskelumahdollisuus laajenee entisestään ja otetaan lopulta käyttöön lähes kaikissa Suomen ammattikorkeakouluissa ja myöhemmin myös yliopistoissa (ks. esim. HAMK). Opiskelijat voivat etsiä ja ilmoittautua eri korkeakoulujen ristiinopinnoille suoraan oman korkeakoulunsa ilmoittautumisjärjestelmissä ja tieto siirtyy järjestelmien välillä.

Opiskelijan näkökulmasta tämä tarkoittaa monipuolisempaa opintotarjotinta ja käyttäjälähtöistä opintojen suunnittelua sekä toteutusta.

Tänä vuonna alkaneessa VaKe-hankkeessa kehitämme toimivia ristiinopiskelun käytäntöjä ammattikorkeakoulujen Master-opetuksessa. VaKe – Valtakunnallinen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämishanke kehittää Master-koulutusta niin, että koulutus- ja työmarkkinoilla toimivilla on entistä paremmat edellytykset edetä koulutus- ja työurallaan jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti.