Siirry sisältöön
Opiskelu
Orientoimassa opinnäytetöihin Kiinassa

Kirjoittajat:

Annika Konttinen

lehtori, matkailuliiketoiminta
Senior Lecturer, tourism business
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Niina Moilanen

lehtori
Senior Lecturer
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.05.2024

Tänä keväänä matkustimme jo toista kertaa Chongqingiin Kiinaan ohjaamaan kiinalaisia opiskelijoita osana Haaga-Helian ja Chongqing University of Science and Technology korkeakoulun dual degree-opintoja. Tällä kertaa aiheenamme oli opinnäytetyön kirjoittaminen. Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä opinnäytetyöprosessista ja antaa vinkkejä akateemisen kirjoittamisen tekniikoihin sekä menetelmiin.

Kiinan viikkomme oli intensiivinen orientaatio opinnäytetyön saloihin. Saimme matkamuistoiksi monia kokemuksia kirjoittamisesta kiinnostuneista opiskelijoista, jotka olivat innostuneita kokeilemaan erilaisia pedagogisia ratkaisuja kanssamme. Tässä muutamia kokemuksiamme menetelmistä ja niiden vastaanotosta.

Kirjoitusmenetelmillä tilaa luovuudelle

Pitkien opetuspäivien aikana halusimme tarjota kattauksen keinoja innostaa opiskelijoita erilaisten kirjoitusmenetelmien pariin. Esittelimme heille Pomodoro-tekniikan, jossa keskitytään intensiivisesti 25 minuutin pätkissä kirjoittamiseen ja sitten pidetään palkinnoksi viiden minuutin tauko. Kirjoittamisen ei tarvitse tarkoittaa tuntikausien uuvuttavia sessioita, vaan muutaman pomodoron, tomaatin, pituisia pätkiä.

Ehkä kaikkein innostuneimpia opiskelijat olivat vapaakirjoittamisesta. Pidimme 10 minuutin vapaakirjoitusistuntoja heidän kanssaan heti tuntiemme alussa. Aihe oli vapaa, kirjoittaa vaan piti se 10 minuuttia. Tämä vaikutti tehokkaalta toimintatavalta kiireisille opiskelijoille. Aina löytyy sen verran aikaa antaa ajatusten lentää ja käden liikkua.

Työpajoilla ja esityksillä kohti varmempaa viestintää

Huomasimme, että kiinalaistenkin opiskelijoiden esiintymistaidot ovat jääneet korona-aikana paitsioon ja ne kaipasivat kipeästi harjoitusta. He käyttävät opiskelunsa tukena paljon kiina-englanti-kiina – käännösohjelmia. Vaikka ohjelmat ovat hyödyllisiä apuvälineitä ne kuitenkin helposti saavat opiskelijat luottamaan enemmän käännösohjelmiin kuin omiin viestintätaitoihinsa. Koimme tärkeäksi joka päivä löytää useita tilaisuuksia viestintätapojen kehittämiseen. Opiskelijat saivat pienryhmissä tutustuttavakseen opinnäytetöitä ja arvioivat niiden eri osioita ryhmissä, sekä esittivät päivittäin työpajojensa tuloksia toisille ryhmille tai kaikille luokan edessä.

Koska luokkatila oli iso ja ryhmä suuri, käytimme opetuksessa mikrofonia. Helpoiten saimme vastauksia, kun kysyimme yksittäisiltä opiskelijoilta suoraan ja annoimme heille mikrofonin käteen. Koko ryhmälle yleisesti ilmaan heitetty kysymys harvoin sai suoria vastauksia. Onneksi viikon lopulla vapaaehtoisia alkoi löytyä enemmän ja puhuminen alkoi sujua paremmin sekä luokassa että luokan edessä.

Opiskelijoita kannustettiinn työskentelemään erilaisissa kokoonpanoissa, jotta he oppivat sujuvasti työskentelemään erilaisten opiskelijoiden kanssa. Tällä kertaa tunnit pidettiin perinteisissä luokissa, joissa tuolit oli kiinnitetty lattiaan eikä niitä voinut siirtää. Tämä kannusti opiskelijoita siihen, että ryhmätöiden yhteydessä he mielellään lähettivät toisilleen viestejä ja jakoivat tiedostoja kännykältä ja tietokoneelta sen sijaan, että olisivat fyysisesti siirtyneet työskentelemään ja keskustelemaan ryhmänsä kanssa.

Suuri yllätys meille ohjaajille oli kun järjestimme lyhyen Moodle-kokeen luokkahuoneessa kurssin lopuksi. Oli haastavaa saada opiskelijat ymmärtämään, että koe on yksilösuoritus, ilman vieruskavereiden, mobiililaitteiden, tietokoneiden ja käänösohjelmien tukea.

Piirustukset ennen ja jälkeen – orientaatioviikon opit ja oivallukset esille

Kurssin aluksi päätimme antaa opiskeljoiden piirtää itsensä opinnäytetyöntekijöinä sen hetkisen ymmärryksensä varassa. Tuloksena oli paljon hahmoja, joihin opiskelijat liittivät sanoja kuten pelokas ja ahdistunut. Moni kuitenkin ilmaisi jo viikon alussa olevansa innostunut ja onnellinen. Mikä sen mukavampi tapa aloittaa!

Viikon lopuksi opiskelijat kuvasivat tuntojaan taas vastaavilla piirroksilla. Monella näkyi piirrustuksissa viikon intensiivinen puurtaminen (no pain, no gain, practice makes perfect), oppimisen ilo (happy, hungry for knowledge), kasvanut luottamus omiin taitoihin (I am more confident in completing thesis writing), ja ymmärrys siitä, ettei opinnäytetyö ole ylipääsemätön asia.

Kuva: Haaga-Helia