Siirry sisältöön
Opiskelu
Oppimateriaalien saavutettavuus – mörkö vai mahdollisuus?

Huomasimme tarkemmin saavutettavuusvaatimuksiin tutustuessamme, että niiden huomioiminen palvelee itse asiassa kaikkia opiskelijoita ja edistää näin ollen kaikkien oppimista.

Kirjoittajat:

Sari Ruotsalainen

lehtori, analytiikka ja kehittäminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Saaranen

yliopettaja, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 17.05.2021

Miten saada oppimateriaali toimimaan myös ruudunlukuohjelman avulla? Tähän kysymykseen lähdimme etsimään vastauksia yhteistyössä ruudunlukuohjelmaa käyttävän opiskelijan kanssa matematiikan opintojakson etätoteutuksella.

Saavutettavuus edistää kaikkien oppimista

Digipalvelulaki (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019) velvoittaa, että kaikki voivat käyttää digitaalisia palveluja yhdenvertaisesti. Opetussisällön ei tarvitse täyttää saavutettavuusvaatimuksia silloin, kun se tuotetaan opetuksen yhteydessä ja sen käyttö on määräaikaista ja rajatulle ryhmälle.

Kuitenkin pysyväisluonteiseen käyttöön tehdyn opetusmateriaalin pitäisi olla saavutettavaa. Saavutettavuusvaatimukset riippuvat siitä, millaisesta opetusmateriaalista on kyse.

Saavutettava oppimateriaali on muun muassa selkeää, jäsenneltyä ja käytettävissä esimerkiksi ruudunlukuohjelman avulla. Huomasimme tarkemmin saavutettavuusvaatimuksiin tutustuessamme, että niiden huomioiminen palvelee itse asiassa kaikkia opiskelijoita ja edistää näin ollen kaikkien oppimista.

Ruudunlukuohjelma muuttaa tekstin puheeksi

Ruudunlukuohjelma lukee näkövammaiselle käyttäjälle tietokoneen näytöllä näkyvän sisällön ja muuttaa sen joko synteettiseksi puheeksi tai pistekirjoitukseksi. Ruudunlukuohjelman toimivuuden kannalta on tärkeää huomioida oppimateriaalien saavutettavuus, jotta esimerkiksi ruudunlukija ei jää jumiin ja tiedostojen sisältö luetaan oikeassa järjestyksessä.

Kävimme eräällä matematiikan opintojaksolla vuoropuhelua materiaalien saavutettavuudesta ruudunlukijaa käyttävän opiskelijan kanssa. Tämä oli oiva mahdollisuus kehittää matematiikan opetusta selkeämmäksi ja yhdenvertaisemmaksi. Huomioimme erityisesti Excel-tiedostojen tekemisessä saavutettavuusvaatimukset, joiden toimivuudesta saimme konkreettista palautetta opiskelijalta.

Excel-tiedostoissa on tärkeää huomioida muun muassa seuraavat asiat:

  • Ensimmäisessä solussa A1 on oltava tekstiä, jotta ruudunlukija ei tulkitse tiedostoa tyhjäksi
  • Vältä jaettuja, yhdistettyjä ja sisäkkäisiä soluja. Pahimmassa tapauksessa ruudunlukija voi jäädä niihin jumiin.
  • Mikäli käytät kuvia tai kuvaajia, niin lisää niihin vaihtoehtoinen teksti (alt-teksti).
  • Anna Excel-työkirjalle otsikko (title) ja kuvaava tiedostonimi sekä nimeä jokainen välilehti
  • Taulukot kannattaa muotoilla taulukoiksi (Format as Table). Tällöin ruudunlukija ilmoittaa sarakkeiden otsikot, mikä helpottaa lukuohjelmaa käyttävää opiskelijaa.

Lisäksi opimme, että Moodle-oppimisympäristöön on parempi lisätä tiedosto suoraan, jotta se latautuu heti opiskelijan koneelle, vaikka tiedoston päivittäminen onkin tällöin työläämpää. Lukulaitetta käytettäessä esimerkiksi OneDriveen linkitettyjen tiedostojen käyttäminen on opiskelijalle huomattavasti hankalampaa.

Möröstä mahdollisuudeksi

Aluksi oppimateriaalien laatiminen ja aikaisempien tiedostojen muokkaaminen saavutettaviksi tuntui työläältä, jopa pelottavalta.

Tartuimme haasteeseen ja aloimme askel kerrallaan ottaa haltuun saavutettavuuden periaatteita. Nyt saavutettavuusvaatimuksien huomioiminen Excel-, Word- ja PowerPoint-tiedostojen kohdalla on osin rutinoitunut ja opimme koko ajan lisää. Päivitämme säännöllisesti oppimateriaaleja, joten voimme samalla myös tarkistaa niiden täyttävän saavutettavuusvaatimukset.

Matala kynnys aloittaa on tehdä ensimmäiseksi saavutettavuustarkistus jo jollekin olemassa olevalle dokumentille. Tarkistuksen voi tehdä Tarkista helppokäyttöisyys -toiminnon avulla, joka löytyy Excel-, Word- ja PowerPoint-ohjelmista Tiedosto-välilehdeltä, Tiedot-kohdan Tarkista ongelmien varalta -painikkeen alta (File > Info > Check for Issues > Check Accessibility). Tällöin voit korjata helppokäyttöisyyden tarkistuksen ilmoittamat virheelliset kohdat ja oppia samalla.

Lisää vinkkejä saavutettavien asiakirjojen laatimiseen löytyy muun muassa saavutettavasti.fi verkkosivustolta.

Kuva: www.shutterstock.com