Siirry sisältöön
Opiskelu
Opiskelijayhteistyö mahdollistaa ketterän kokeilun hanketyössä

Opiskelijayhteistyö mahdollisti Kiertotalousakatemialle ketterän tavan kokeilla erilaisia konsepteja sekä tehokkaan keinon toteuttaa palvelumuotoilua muuten varsin rajallisilla henkilöstöresursseilla.

Kirjoittajat:

Martti Asikainen

viestinnän asiantuntija, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
communications specialist, entrepreneurship and business development
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Eetu Lehtonen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 21.06.2023

Ammattikorkeakouluissa opiskelijat pääsevät lähelle työelämää erilaisissa yritysprojekteissa ja tutkimus, – kehittämis- ja innovaatiohankkeissa. Opiskelijayhteistyön merkitys korostuu varsinkin silloin, kun tuotteille tai palveluille luodaan ilmettä tai hanketiimi kaipaa uusia ideoita hankkeen toteuttamiseksi.

Opiskelijayhteistyössä opiskelijoista koostuvat pienet ryhmät työstävät yritysten ja muiden organisaatioiden toimeksiantoja yhdessä analysoiden, innovoiden, kokeillen ja joskus jopa toteuttaen niitä. Työskentely kehittää tehokkaalla tavalla opiskelijoiden työelämävalmiuksia, kuten esimerkiksi projektiosaamista sekä ongelmanratkaisukykyä.

Climate & Circular Economy Factory -hankkeen (CCEF) toimeksiantojen jälkeen tehtyjen kyselyiden perusteella myös opiskelijat ovat tyytyväisiä yhteistyöhön. Moni pitää työelämälähtöisiä projekteja yhtenä kiinnostavimpana osana opintojaan. Yhteistyön kautta opiskelijoille syntyy myös tärkeitä kontakteja, joita he voivat hyödyntää niin harjoittelupaikan etsimisessä, opinnäytetyön tekemisessä kuin työllistymisessäkin.

Tehtävät olivat haastavia, mutta tulokset ylittivät odotukset

Hankkeessamme opiskelijayhteistyötä tehtiin monipuolisesti aina asiakaspersoonien ja brändipersoonan luonnista viestintäkampanjan ja visuaalisen ilmeen suunnitteluun. Opiskelijat tukivat hanketta myös verkkosivujen teknisten osioiden rakentamisessa sekä asiakaskäyttäytymisen tutkimisessa, jonka yhteydessä opiskelijat myös pääsivät tutustumaan Haaga-Helian Sales & eCom Labin vuorovaikutusta mittaaviin laitteistoihin.

Osioiden toteutuksista vastasivat Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelypuolen opiskelijat sekä markkinoinnin ja viestinnän opiskelijat yhdessä luova toimisto Krea Designin kanssa. Toimintaa ohjasi joukko asialle omistautuneita lehtoreita sekä toimeksiannoista vastaavia hankepuolen asiantuntijoita, koordinaattoreita ja projektipäälliköitä.

Lopputulos yllätti jopa kokeneista lehtoreista ja asiantuntijoista koostuneen raadin, jolla oli silminnähden haasteita löytää parhaimmat toteutukset opiskelijaryhmien taidokkaista tuotoksista. Lopulta raati päätyi kompromissiin, jossa jokaisen ryhmän parhaat palat lisättiin kaikista eheimpään kokonaisuuteen, jonka viimeistelystä opiskelijat vastasivat yhdessä.

Opiskelijoiden raadilta saamat kommentit olivat kauttaaltaan ylistäviä, mutta samalla tarjottiin myös rakentavaa ja kehittävää kritiikkiä. Lopussa lehtorit ja raati kävivät yhteiskeskustelun opiskelijoiden kanssa, jonka yhteydessä opiskelijoille annettiin mahdollisuus kysyä työelämään liittyvistä ja heitä askarruttavista kysymyksistä.

Opiskelijayhteistyössä on mahdollisuutta moneen

Hankkeemme toimeksiantojen kautta opiskelijat pääsivät tekemään sitä, mitä työelämäkin heiltä odottaa. Samalla he saivat näyttöjä, joilla voi täydentää ansioluetteloa jo ennen valmistumista. Puhumattakaan opintoja edistävistä opintopisteistä, joita kertyi toimeksiantoihin liittyvien opintojaksojen kautta.

Hankkeelle puolestaan avautui suora ikkuna paitsi opiskelijoiden myös nuorten aikuisten ajatusmaailmaan. Hanke sai myös useita erilaisia ratkaisumalleja kesäkuussa avattua Kiertotalousakatemiaa varten, joista parhaita hyödynnettiin ja tullaan myös myöhemmin hyödyntämään konseptin jatkokehittämisessä.

Opiskelijayhteistyö mahdollisti Kiertotalousakatemialle erilaisten konseptivaihtoehtojen ketterän kokeilemisen sekä tavan toteuttaa palvelumuotoilua muuten varsin rajallisilla henkilöstöresursseilla. Tässä mielessä opiskelijayhteistyö teki meihin hanketoimijoihin hyvin myönteisen vaikutuksen ja suosittelemme muitakin hyödyntämään sitä.

Kirjoitus on osa työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa Climate & Circular Economy Factory -hanketta. Hankkeessa synnytettiin korkeakoulujen yhteinen kiertotalousosaamiskeskus, joka tukee yrityksiä liiketoimintamallien kestävässä uudistamisessa.

Kuva: www.shutterstock.com