Siirry sisältöön
Opiskelu
Opettajaopiskelijan taloudellisten tukien äärellä

Ammatillisen opettajakorkeakoulun uusien opiskelijoiden aloitus tuo aina mukanaan kyselijöitä, jotka kaipaavat lisätietoa opintoihin liittyvistä etuuksista ja pyytävät todistuksia eri tahoille.

Kirjoittajat:

Hanna Hokkanen

opintoneuvoja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 15.06.2023

Keväällä olen saanut ilahduttaa jälleen satoja uusia Ammatillisen opettajakorkeakoulun opettaja-, erityisopettaja- ja opinto-ohjaajaopiskelijoita hyväksymiskirjeillä. Uusien opiskelijoiden aloitus tuo aina mukanaan kyselijöitä, jotka kaipaavat lisätietoa opintoihin liittyvistä etuuksista ja pyytävät todistuksia eri tahoille.

Oppilaitoksessa opintopalveluilla on usein paras asiantuntemus tällaisessa neuvonnassa ja todistustekstien tuottamisessa. Omalla kohdalla myös tausta Kelan, TE-toimiston ja korkeakoulun opintotukilautakunnan tehtävissä on kerryttänyt osaamista opiskelun vaikutuksesta toimeentuloon. Eipä haittaa ole myöskään omakohtaisesta kokemuksesta opettajakorkeakoulussa opiskelusta ja aikuisopiskelun sovittamisesta työelämään opintovapaan avulla.

Moni yllättyy kuullessaan, että opettajakorkeakoulun 60 opintopisteen opinnot eivät johda tutkintoon, vaan ovat käytännössä lisä- ja täydennyskoulutusta. Näin ollen matka-alennukset ja opiskelijakortit eivät tule kyseeseen, eivätkä opiskelijat ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin tai Hoasin opiskelija-asuntoihin. Opiskeluun on kuitenkin mahdollista saada taloudellista tukea.

Aikaa opinnoille

Opettajakorkeakoulun opiskelija voi vaikuttaa opintojensa suoritustahtiin. Ammattikorkeakoululain (932/2014) mukaan opintoihin saa kolmen vuoden opiskeluoikeuden. Enimmäkseen opinnot saadaan kuitenkin pakettiin vajaassa vuodessa, sillä valtaosa pätevyyttä hankkimassa olevista opiskelijoista haluaa valmistua mahdollisimman rivakkaan tahtiin. Toukokuussa opintonsa aloittaneita valmistuu taustasta riippuen joskus jopa syyslukukaudella.

Vaikka työn ja perhe-elämän ohellakin opiskelu opekorkeassa onnistuu, toisinaan sitä kaipaa enemmän aikaa opinnoille. Kun päätoiminen työskentely samalla työnantajalla on kestänyt vuoden, syntyy opintovapaalain (273/1979) mukainen oikeus opintovapaaseen. Useat hyödyntävät opintovapaata esimerkiksi opetusharjoittelun suorittamiseen.

Taloudellista tukea opintoihin

Kun työhistoriaa on yhteensä kahdeksan vuotta, opintovapaalaiselle mahdollistuu tuloihin perustuvan Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuen hakeminen. Siinä opintojen tulee edetä 4 opintopistettä tuettavina kuukausina. (Työllisyysrahasto 2022.) Osa-aikatyöskentelykin on mahdollista, jolloin opintopistevaatimus puolittuu.

Jos aikuiskoulutustuen työhistoriavaatimus ei täyty tai tukikuukaudet on käytetty, Kelan opintotuki on vaihtoehto edellyttäen, että siinä tukikuukausia riittää. Summa on toki pieni, mutta vuodenvaihteessa 2023 nousseet vuositulorajat mahdollistavat entistä kohtuullisemman toimeentulon myös opintotuen turvin.

Osa opekorkean opiskelijoista hankkii lisäpätevyyttä työttömyysaikana. Jos TE-toimistolle sopii, päätoiminen omaehtoinen opiskelu työttömyysturvalla on meillä mahdollista, kun monilla opinnot etenevät tahdissa 5 opintopistettä kuukautta kohden. Oppilaitoksen puolesta opiskelija voi kuitenkin edistää opintojaan myös sivutoimisesti, sillä opinnot on suunniteltu suoritettaviksi työn ohella eivätkä johda tutkintoon.

Koska pienistä puroista kertyy isompi säästö, taloudellisessa mielessä iloa tuo Kelan ateriatuki eli edullinen opiskelijaravintolaruokailu. Sekä Kelan opintotukea että Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea saava voi saada myös Kelan opintolainan valtiontakauksen (Kansaneläkelaitos 2023). Ja kun tavoitteena on opettajan, erityisopettajan tai opinto-ohjaajan työ, ajallinen panostus ja hetkellisesti ehkä heikommat tulot palkitaan tietysti vielä sitten, kun palkkauksessa aikanaan näkyy suoritettu kelpoisuus.

Lähteet

Ammattikorkeakoululaki 932/2014.

Kansaneläkelaitos 2023. Opintolaina.

Opintovapaalaki 273/1979.

Työllisyysrahasto 2022. Voinko saada aikuiskoulutustukea?