Siirry sisältöön
Opiskelu
Luova kirjoittaminen on tärkeä työelämätaito 

Kirjoitustaitoa tarvitaan muuttuvassa mediamaailmassa enemmän kuin koskaan. Sähköisissä viestintävälineissä erottuu parhaiten viestijä, joka taitaa tiiviit, selkeät ja kohderyhmää koukuttavat tekstit. Somessa nokkela sanankäyttäjä kerää eniten huomiota.  

Kirjoittajat:

Merike Koskinen

lehtori, markkinointi ja viestintä, KTM

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Katriina Kolu

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 12.10.2023

Nykymaailma elää tarinoista. Tarinat kiinnostavat, vetoavat tunteisiin ja jäävät mieleen. Kertomuksia käytetään kaikkialla − erityisesti aloilla, joiden palveluissa elämyksellisyys korostuu. Teksti- ja tarinankerrontataito onkin tärkeä pääoma työmarkkinoilla. 

Luovan kirjoittamistaidon tarve nousi esiin Haaga-Helian koulutusuudistuksen myötä, kun opiskelijoille haluttiin uusia työelämälähtöisiä opintojaksoja tradenomitutkinnon markkinoinnin ja viestinnän suuntautumiseen. 

Luova kirjoittaminen on tehokkaan viestinnän työkalu

Ammattikorkeakoulussa harjoitellaan kirjoittamaan sujuvaa asiatyyliä. Asiatyylisen tekstin kirjoittamistaidot huipentuvat opintojen lopussa opinnäytetyöhön. Korkeakouluopiskelijalle asiatyylin hallitseminen onkin tärkeä taito, mutta sillä ei vielä erottaudu työelämässä. Sen sijaan luova, kohderyhmälähtöinen tarinankerronta edesauttaa herättämään tunteita ja luomaan pysyviä mielikuvia, mikä erottaa kilpailijoista.   

Luovan kirjoittamisen voisi kiteyttää kyvyksi kirjoittaa tavoitteellista ja ilmaisuvoimaista, kohderyhmälähtöistä tekstiä käyttämällä erilaisia tyylikeinoja, vaihtelevia näkökulmia, vereviä verbejä, ilmeikkäitä adjektiiveja ja harkittua draaman kaarta. Luova kirjoittaminen on tehokkaan viestinnän työkalu siinä missä graafisen suunnittelun puolella hyödynnetään symboliikkaa, kuvankäsittelyä ja videoeditointia. 

Luovan kirjoittamisen opintojakso pilotoitiin tradenomiopiskelijoilla 

Opintojaksoa kehitimme ja pilotoimme keväällä 2023. Oppimistavoitteiksi määrittelimme opiskelijan kyvyn kehittää omaa kertojaääntään, käyttää erilaisia tekstilajeja ja -tyylejä sekä muokata tekstejä kohderyhmälähtöisesti erilaisiin tavoitteisiin, tilanteisiin ja kanaviin sopiviksi vastuullisuusnäkökulmat huomioiden. Lisäksi halusimme varmistaa, että opiskelijat oppivat antamaan ja vastaanottamaan palautetta sekä hyödyntämään sitä tekstien muokkaamisessa julkaisukelpoisiksi. 

Opintojakson suunnittelimme alusta alkaen sellaiseksi, että se tukee sekä opiskelijan kirjoittamiseen ryhtymistä että hänen kehittymistään kirjoittajana. Lähitoteutuksella tapaamiskertoja oli kahdesti viikossa, ja jokaisella kerralla opiskelijat kirjoittivat pienryhmissä lyhyen, tiiviin tekstin. Näiden kirjoitustehtävien avulla opiskelijat harjoittelivat erilaisten tekstilajien ja -tyylien tuottamista kohderyhmälähtöisesti sekä kerronnan selkeyttämistä ja sujuvoittamista. Opiskelijat saivat palautetta teksteihinsä sekä toisiltaan että valmentajilta. 

Konkreettinen, luova tekeminen koettiin positiivisena

Pilottitoteutuksemme sai erinomaista palautetta opiskelijoilta. Erityiskiitosta sai opintojaksolla käytetty pedagoginen malli käänteisestä oppimisesta. Siinä jokainen ryhmä piti opintojaksolla alustuksen yhdestä ennalta määritellystä aiheesta ja suunnitteli siihen kirjoitusharjoituksen tunnilla tehtäväksi. Alustettavia teemoja olivat muun muassa tekstin kohderyhmä, aistien käyttö tekstin elävöittäjänä, tekstilajit ja -tyypit sekä konventioiden rikkominen. 

Opiskelijat näkivät opintojakson hyödyt varsin monipuolisesti. He kokivat tarvitsevansa luovan kirjoittamisen taitoja sekä vapaa-ajalla että työelämässä, erityisesti sosiaalisessa mediassa, blogeissa ja markkinoivissa teksteissä.  

“Valitsin tämän opintojakson, koska halusin kehittyä kirjoittajana. Mielestäni se on erittäin hyödyllinen paitsi viestinnästä kiinnostuneille myös esimerkiksi opinnäytetyön kirjoittamisen kannalta.”

“Oli kiva, kun tunneilla sai itse kirjoittaa paljon, eikä tarvinnut vain istua ja kuunnella luentoa.” 

“Parasta opintojaksolla olivat tuntitehtävät, niiden lukeminen ääneen tunnilla sekä siitä nouseva keskustelu ja vertaispalaute.”

Tiimityön ja vertaispalautteen merkitys prosessikirjoittamisessa onkin tärkeä työelämätaito, sillä harva teksti syntyy nykypäivänä tyhjiössä. Palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoilla on merkitystä, jotta palaute kehittää tekstiä haluttuun suuntaan.  

Luovan kirjoittamisen taito on valttikortti alalla kuin alalla

Luovan kirjoittamisen hallitseminen on yritykselle merkittävä kilpailuetu. Värikkään ja erottuvan ilmaisun avulla yritys houkuttaa asiakkaitaan sisältöjensä pariin ja tukee innostavaa yrityskulttuuria myös työyhteisössä. Haluammekin, että opiskelijoistamme kehittyy paitsi oman alansa asiantuntijoita myös taitavia, kohderyhmälähtöisiä viestijöitä työelämän muuttuviin tarpeisiin.  

Luovan kirjoittamisen opintojaksolla työstettävät aiheet ovat jokaiselle tuttuja arkipäivän elämästä. Näin ollen se soveltuu sellaisenaan käytettäväksi eri tutkintoihin. Ensi keväänä ainakin restonomiopiskelijat Haagassa ja Porvoossa sekä tradenomiopiskelijat Pasilassa pääsevät loikkaamaan sammakon nahkoihin ja kirjoittamaan kirjettä kotiin!