Siirry sisältöön
Myynti
Disko-hankkeessa parannetaan yritysten digitaalisten palvelujen saavutettavuutta

Jokaisella kuluttajalla lienee kokemuksia verkossa ostamisesta. Osa kokemuksista on jäänyt mieleen turhauttavana yrityksenä löytää tai hankkia etsimänsä tuote. Nämä kokemukset ovat esimerkkejä sivustojen huonosta saavutettavuudesta.

Kirjoittajat:

Heidi Kock

Lab Manager
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Anu Nieminen

lehtori, myynti ja viestintä
Senior Lecturer, Sales and Communications
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 18.05.2022

Disko-hankkeessa ennakoimme EU:ssa valmisteilla olevaa esteettömyyslainsäädäntöä, joka tulee voimaan Suomessa kesäkuussa 2025. Esteettömyysdirektiivin tavoitteena on yhdenmukaistaa tiettyjen tuotteiden ja palveluiden säädöksiä määrittelemällä niille yhtenäiset toiminnalliset esteettömyysvaatimukset.

Laki tukee yritysten sosiaalisen vastuun toteutumista ja antaa konkreettista apua sosiaalisen vastuun toteuttamiseen. Teknologian avulla verkkopalveluista tehdään saavutettavia kaikille ja näin toteutetaan ja kunnioitetaan ihmisoikeuksia. (Ferri & Favalli 2018.)

Saavutettavat verkkosivut tuovat lisää asiakkaita

Moni pk-yritys loi verkkokaupan tai uusia digitaalisia palveluja pandemia-aikana, jolloin oli tärkeintä saada nopeasti jotain verkkoon. Tiukalla aikataululla verkkokaupasta ei välttämättä ehditty tai osattu tehdä palvelumuotoilun tai teknisestä näkökulmasta optimaalisia niiden käyttäjälle. Toisin sanoen niiden saavutettavuus ei ollut paras mahdollinen.

Saavutettavuus on paitsi direktiiviasia, myös kilpailutekijä, sillä saavutettavat verkkosivut tuovat lisää asiakkaita. Jokaisella kuluttajalla lienee kokemuksia verkossa ostamisesta. Osa kokemuksista on jäänyt mieleen vaivattomana asiointina, osa taas turhauttavana yrityksenä löytää tai hankkia etsimänsä tuote. Viimeksi mainitut ovat esimerkkejä sivustojen huonosta saavutettavuudesta.

Parempi saavutettavuus merkitsee parempaa löydettävyyttä sekä paremmin toimivia palveluja. Saavutettavuuden käyttöönottoon löytyy selkeä liiketoiminnallinen peruste ja porkkana, sillä saavutettava palvelu tuo mukanaan laajemman asiakaskunnan. Toisaalta saavutettavuuden täyttymistä tullaan myös varmasti seuraamaan. Tätä varten kehityksen alla on erilaisia automatisoituja työkaluja (Padure & Pribeanu 2020).

Osallistuminen tuo PK-yrityksille lisää osaamista

Disko-hankkeen tavoitteena on

  • lisätä pk-yritysten saavutettavuusosaamista
  • tehdä digitaalista palveluista helppokäyttöisiä
  • opastaa hakukoneoptimoinnissa
  • parantaa digitaalisia palveluita ja yritysten digitaalisten kanavien sisältöä
  • etsiä uusia ratkaisuja esteettömyyden ja saavutettavuuden toteuttamiseksi

Järjestämme hankkeessa tietoiskuja, työpajoja sekä toteutamme mysteerishoppausta yrityksille. Haaga-Helian osuus keskittyy digitaalisen ostopolun mysteerishoppaukseen. Testaamme yritysten verkkopalveluja hyödyntämällä mm. tunnetekoälyä. Tunnetekoälyn avulla kasvojenilmeistä tunnistetaan tunnereaktiot testihenkilöiden käyttäessä digitaalista palvelua. Seuraamme myös silmänliikekameroilla, mihin testihenkilöiden katse kiinnittyy tapahtuman aikana.

Haastattelujen ja psykofysiologisten mittausten avulla pystymme löytämään mahdolliset kipupisteet sekä toisaalta hyvin toimivat kohdat palvelussa. Luomme useamman yrityscasen avulla käytännönläheiset suositukset hyvin toimivalle, saavutettavalle verkkopalvelulle. Huomioimalla suositukset yritys voi varmistaa sen, että asiakas löytää perille ja tulee toistekin.

Disko – digitaalisten palveluiden saavutettavuus koronan kukistajana -hanke on aktiivisesti toiminnassa 1.9.2021 – 30.8.2023. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.
Hanke toteutetaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulu yhteistyönä.

Lähteet:

Kuva: www.shutterstock.com