Siirry sisältöön
Matkailu
Viisi korkeakoulua kehitti virtuaalisen vastuullisen matkailun koulutusmallin

Vastuullisen matkailun portaat -hankkeessa kehitettiin ajasta, paikasta ja laitteesta riippumaton täydennyskoulutusmalli ja vastuullisen matkailun koulutuskokonaisuus. Virtuaalinen täydennyskoulutus on yksi ratkaisu matkailuyritysten vastuullisuusosaamisen päivittämisessä 2020-luvulle.

Kirjoittajat:

Eeva Puhakainen

viestinnän lehtori, TKI-viestintävastaava
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Meri Vehkaperä

strategiatyön ja johtamisen lehtori
Haaga-Helia ammattiorkeakoulu

Julkaistu : 21.12.2021

Kolmen ammattikorkeakoulun (JAMK, Haaga-Helia ja XAMK) sekä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston yhteistyönä tuotettiin ketterä, digitaalisuutta hyödyntävä koulutusmalli. Sen keskeisimpiä kohderyhmiä olivat matkailualan yrittäjät, esimiehet, työntekijät ja yrittäjäksi aikovat sekä alan opiskelijat. Keskeinen tavoite oli tuottaa palvelu, jonka avulla matkailutoimijat voivat päivittää vastuullisuusosaamisensa tähän päivään missä ja milloin vain.

Vastuullisen matkailun portaat

Syntyi Vastuullisen matkailun portaat -portaali, jossa kuka tahansa – alalla toimiva tai matkailusta kiinnostunut henkilö – voi omassa aikataulussaan opiskella vastuullisuuden periaatteita yksilöllisellä opintopolulla. Koulutus antaa valmiuksia toimia vastuullisina matkailuammattilaisina tai -vaikuttajina muuttuvassa maailmassa ja tukee siten matkailuelinkeinon laajaa klusteria sekä koko matkailuekosysteemiä.

Hankkeessa tuotetulla virtuaalikoulutuksella pyritään edistämään matkailun vastuullisuutta ja vastaamaan siten ennakoivasti alan kasvuun liittyviin haasteisiin. Matkailun kasvuun liittyviä haasteita ovat muun muassa liikamatkailu, ilmastonmuutos ja sosiokulttuuriset ongelmat. Mikä parasta, hanke kokosi laajasti korkeakoulujen vastuullisen matkailun osaajia yhteisen koulutussuunnitteluprosessin ääreen.

Porrasmalli hyödynnettävissä muuallakin

Vastuullisen matkailun portaat -opintokokonaisuus sisältää johdantokurssin lisäksi yhdeksän kompetenssipohjaista teemaa, joiden kautta vastuullista matkailua käsitellään. Kompetenssit määriteltiin hankkeen aikana toteutetun laajan osaamistarvekartoituksen pohjalta. Teemat taas sisältävät kahdesta neljään kurssia, jotka on kohdennettu eri tasoille: ydintaso, työntekijä, yrittäjä, kehittäjä. Maksuton alkuarviointi auttaa opiskelijaa luomaan kiinnostavan ja oikeantasoisen opintopolun osaamisen kehittämiseksi.

Virtuaalisen vastuullisen matkailun koulutuksen rakentaminen osoittautui hankkeen aikana ajankohtaisemmaksi kuin alun perin osasimme kuvitella. Digitalisaatio otti Covid-19-pandemian aikana valtavan loikan eteenpäin etenkin koulutusalalla.

Koulutus herätti jo hankkeen aikana suurta kiinnostusta ja sen testaamisen osallistui 153 matkailualalla työskentelevää ja 67 Lapin yliopiston opiskelijaa. Testaajat ottivat koulutuksen vastaan positiivisesti. Koulutusmalli sekä koulutuksen sisältö, toteutus että oppimisympäristö saivat hyvää palautetta ja koulutus koettiin erittäin ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi.

Jatkossa vastuullisen matkailun koulutus on tarjolla täydennyskoulutuksena ja se palvelee kaikkia vastuullisen matkailun aiheista kiinnostuneita. Lisäksi hankkeessa tuotettua koulutusmallia, porrasmallia, voidaan hyödyntää monipuolisesti täydennyskoulutuksen kehittämisessä myös muilla aloilla tai muissa koulutuksissa.

Vastuullisen matkailun portaat

Hankkeen kesto: 1.1.2019 – 30.6.2021.

Hankkeen rahoittava viranomainen oli Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja rahoitus kohdennettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön ESR-toimenpidekokonaisuudesta valtakunnallisten koulutusmallien kehittäminen.

Osatoteuttajina hankkeessa olivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Vaikuttavuusblogi