Siirry sisältöön
Matkailu
Matkailuyrittäjä, viesti vastuullisesti

Matkailuyritysten vastuullisuus ja hiilijalanjäljestä viestimisen merkitys kilpailukykyisen liiketoiminnan perustana kasvaa. Tutkimus nosti esiin kolme keskeistä asiaa, jotka matkailuyrittäjän kannattaa huomioida viestiessään vastuullisuudesta.

Julkaistu : 09.05.2022

Matkailijat kaipaavat enemmän tietoa palvelujen vastuullisuudesta. He kaipaavat enenevissä määrin tietoa yritysten vastuullisuustoimista ja siitä, miten he voivat itse vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä kuluttaessaan matkapalveluja. Matkailuyritysten vastuullisuus ja hiilijalanjäljestä viestimisen merkitys kilpailukykyisen liiketoiminnan perustana on siten kasvanut ja tulee kasvamaan entisestään.

Haaga-Heliassa matkailualan vastuullisuusviestintää tutkineen YAMK opinnäytetyön mukaan yli 90 % vastaajista halusi vähentää ilmastovaikutuksia omilla kulutusvalinnoillaan. Aihe on siis tärkeä ja erittäin ajankohtainen. Tutkimus nosti esiin kolme keskeistä asiaa, jotka matkailuyrittäjän kannattaa huomioida viestiessään vastuullisuudesta.

Anna selkeää tietoa vastuullisuustekijöistä ja hiilijalanjäljestä

Matkailuyrityksiltä kaivataan selkeämpää, yhdenmukaisempaa ja helpommin saatavilla olevaa vastuullisuustietoa. Näyttää lisäksi siltä, että hiilijalanjälki on edelleen jokseenkin tuntematon mittari ja sen osalta kuluttajat kaipaavat lisää tietoa.

Tutkimuksen mukaan kuluttajat arvostavat rehellistä ja avointa viestintää yritysten vastuullisuudesta. Tämän lisäksi tutkimuksessa nousi esiin kuluttajien halu olla itse mukana vaikuttamassa ja valitsemassa vastuullisemmin.

Matkailuyrittäjä, voit osallistaa kuluttajia tarjoamalla konkreettista apua, neuvoja ja tukea siihen, miten omassa kohteessa matkustaja voi toimia vastuullisemmin ja pienentää omaan hiilijalanjälkeään. Kuluttajia voit neuvoa esimerkiksi jätteiden lajittelussa ja kierrätyksessä sekä resurssien kuten energian ja veden säästämisessä. Lisäksi kuluttajille voi kertoa luomu- ja lähituotteiden hyödyntämisestä, sekä yrityksen hävikin minimoinnista.

Tunnista eri kohderyhmät ja muista seniorit

Kohderyhmien tunnistaminen on tärkeä osa viestinnän suunnittelua. On oleellista myös tiedostaa, miten käyttää eri viestintäkanavia eri kohderyhmille.

Opinnäytetyössä tehty tutkimus ei nostanut esiin suuria eroja sukupuolien kesken, kuitenkin joitain eroja oli. Miehet olivat kiinnostuneempia vastuullisuusohjelmista, kun taas naiset olivat kiinnostuneempia ympäristösertifikaateista sekä ympäristöystävällisistä palveluista ja tuotteista.

Lisäksi seniorit ja eläkeläiset erottautuivat omaksi kohderyhmäkseen, joille vastuullisuus on tärkeää. He olivat eniten huolissaan ilmastonmuutoksesta ja he olivat myös eniten kiinnostuneita muutostoimenpiteiden tekemisessä.

Pohtiessa syitä tämän kohderyhmän vastauksiin nousee kysymys, onko tässä kyse vastaajista, joilla on rahaa käyttää matkailuun ja aikaa paneutua sen vaikutusten miettimiseen. Mikäli näin on, niin matkailuyrittäjänä sinun on hyvä ottaa tämä huomioon vastuullisuusviestinnässä. Suunnittele kohdennettua viestintää kyseiselle kohderyhmälle kanavissa, joissa heidät tavoittaa parhaiten.

Tavoitteista toimintaan – ota oma henkilöstö mukaan viestintään

Yrityksesi ulkoinen viestintä on ensisijaisesti asiakasviestintää, mutta jokainen henkilöstön edustaja viestii toiminnallaan ja puheillaan edustamansa yrityksen vastuullisuudesta. Siksi henkilöstö ja toimiva sisäinen viestintä on osa onnistunutta vastuullisuusviestintää.

Vastuullisuustavoitteiden tulee olla konkreettisia ja mahdollisimman helposti sisäistettävissä, jotta henkilöstö pystyy niitä toteuttamaan ja pystyy niistä kertomaan kysyttäessä. Konkreettiset toimenpiteet ovat helpompia ymmärtää myös kuluttajienkin keskuudessa. Ja tärkeintä on se, että muistatte viestiä niistä. Pienikin teko kohti hiilineutraalimpaa matkailua on tärkeä!

Johanna Kärkkäinen on Haaga-Helian Yamk-opiskelija, jonka opinnäytetyöhön blogi pohjautuu. Minna-Kaarina Forssén, TkT, AmO, projektipäällikkö, toimi opinnäytetyön ohjaajana. Tutkimuksen tuloksena tuotettiin opas hiilijalanjälkiviestintään matkailualan yrityksille.

Kuva: www.shutterstock.com