Siirry sisältöön
Matkailu
Askolan luontomatkailu sai piristysruiskeen opiskelijaprojekteista

Pienillä maaseutukunnilla on yleensä suhteellisen vähän resursseja alueen matkailun kehittämiseen. Yksi näistä kunnista on Askola. Joukko Haaga-Helian Porvoon kampuksen restonomiopiskelijoita auttoi Askolaa kehittämään erityisesti luontomatkailua.

Kirjoittajat:

Antti Petteri Kurhinen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Niina Moilanen

lehtori
Senior Lecturer
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 17.08.2021

Yhteistyössä kunnan elinvoimapäällikön kanssa opiskelijat valitsivat kymmenen kehitettävää kohdetta. Näitä olivat muun muassa Askolan brändäys ja sen viestinnän ideointi kestävän matkailun kohteena, hiidenkirnualueen kehittäminen sekä pyöräily-, kävely- ja seikkailumatkailun tuotteistaminen. Lisäksi kehitettiin erilaisten kunnan alueella sijaitsevien majoitusyritysten, kuten kartanoiden, maatilojen ja leirintäalueen, toimintaa.

Projektien aikana opiskelijat tutustuivat Askolaan matkakohteena ja vierailivat nähtävyyksissä sekä yrityksissä. Kunnan edustajat tukivat opiskelijoiden työskentelyä, ja myös poliittiset päättäjät osoittivat mielenkiintoa projekteihin osallistumalla yhteiseen loppuseminaariin.

Kunnan eri toimijoiden monipuolinen osallistuminen projekteihin edesauttoi opiskelijoiden työtä. Tällaisten aluetason projektien onnistuminen edellyttää juuri alueen eri toimijoiden, kuten päättäjien ja yrittäjäjärjestöjen, yhteistyötä.

Vaikuttavia tuloksia sekä toimeksiantajalle että opiskelijoille

Projektien tuloksena tuotettiin selkeä piristysruiske Askolan matkailun kehittämiseen. Opiskelijat loivat kattavan valikoiman tuotteistettuja matkailuideoita ja niiden viestintäkeinoja, joita kunta ja matkailuyritykset voivat hyödyntää alueen vetovoimaisuuden kehittämisessä.

Kunta heräsi opiskelijaprojektien myötä perustamaan matkailun kehittämisryhmän sekä aloittamaan Visit Askola -sivuston ja sosiaalisen median kanavien kehittämisen. Lisäksi Askola innostui sitouttamaan alueen matkailuyrittäjiä yhteiseen kehittämistoimintaan yrityskyselyn avulla.

Opiskelijoille nämä projektit tarjosivat motivoivan ja hyödyllisen oppimistavan sekä esimakua sellaisista työtehtävistä, joita he mahdollisesti tekevät opintojensa jälkeen. Erityisen palkitsevaa opiskelijoille oli havaita se, miten paljon heillä jo nyt on sellaisia tietoja ja taitoja, joita voidaan soveltaa tosielämän kehittämishankkeissa.

Ammattikorkeakoulut kehittävät alueyhteistyötä

Lain mukaan ammattikorkeakoulujen yhtenä tärkeänä tehtävänä on osallistua aluekehitystä edistävään kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Haaga-Helian Porvoon kampus on monen vuoden ajan tehnyt monipuolista yhteistyötä Itä-Uudenmaan kuntien matkailun kehittämisessä. Nämä kehittämishankkeet ovat yleisesti olleet opinnollistettuja projekteja, jotka ovat avanneet opiskelijoille ikkunoita tuleviin työtehtäviin.