Siirry sisältöön
Liikunta
Yhteiskunnalliset haasteet näkyvät liikunnanohjaustyötä tekevien työssä

Asiakkaat, heidän onnistumisensa ja kiitoksensa, vahvistavat liikunnanohjaustyötä tekevien työhyvinvoinnin kokemusta. On kuitenkin tärkeää tunnistaa, miten erilaiset yhteiskunnalliset haasteet näkyvät liikunnanohjaustyötä tekevien työssä.

Kirjoittajat:

Paula Harmokivi-Saloranta

yliopettaja, liikunta ja hyvinvointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Mari Punna

lehtori
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Sirpa Laitinen-Väänänen

johtava tutkija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 16.06.2023

Yhteiskunnalliset haasteet, kuten väestön liikkumisen vähentyminen, ikääntyneiden yksinäisyys sekä työntekijöiden saatavuus näkyvät kunnissa liikunnanohjaustyötä tekevien työssä. Nämä yhteiskunnalliset haasteet heijastuvat kuntalaisten, eli asiakkaiden hyvinvointiin, ja haastavat jokainen omalla tavallaan liikunnanohjaustyötä tekevien työhyvinvoinnin kokemuksen.

Ikääntyneiden yksinäisyys

Kunnissa liikunnanohjaustyötä tekevien työssä näkyy terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät yhteiskunnalliset haasteet. Yksi näistä haasteista on ikääntyneiden yksinäisyys. Kunnan tarjoama liikuntaryhmä on osallistujilleen usein paljon enemmän kuin fyysistä toimintakykyä edistävä ryhmä. Monelle osallistujalle ryhmä tarjoaa mahdollisuuden sosiaalisille suhteille. Ryhmä voi myös olla jollekin osallistujalle päivän ainoa sosiaalinen kontakti.

Osallistuja voi käydä saman ohjaajan ryhmässä säännöllisesti vuosien ajan. Ohjaajasta tulee osallistujalle läheinen, jolle on helppo kertoa elämän ilot, haasteet ja surut. Näin ohjaaja voi kuulla tarinoita niin yksinäisyydestä kuin osallistujan omista ja läheisten sairastumisista.

Kunnissa liikunnanohjaustyötä tekevä voi kantaa huolta asiakkaistaan ja heidän pärjäämisestään, mutta oman kunnan sisäisten verkostojen puuttuessa hän jää yksin huolensa kanssa. Liikunnanohjaustyötä tekevät kokevatkin sosiaalista kuormittumista ja tarvitsevat verkostoja, joissa he voivat purkaa näitä omia tunteitaan. Erityisesti toive monialaisista verkostoista, joissa asiakkaita voi ohjata eteenpäin, nousee liikunnanohjaustyötä tekevien keskuudessa.

Liikunnanohjaustyön rajalliset resurssit

Kunnissa liikunnanohjaustyötä tekevien työ on laajentunut käytännön ohjaustyöstä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Samanaikaisesti monessa kunnassa liikuntatoimen henkilöstön määrä on vähentynyt. Työntekijät tunnistavat monia mahdollisuuksia, miten voisivat kuntalaisten hyvinvointia edistää. Resurssien rajallisuus kuitenkin pakottaa rajaamaan työtä ja kohdentamaan toimenpiteitä vain joihinkin kohderyhmiin.

Työntekijät voivat joutua arvoristiriitatilanteeseen, jossa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä ei ole mahdollista toteuttaa omien odotuksien mukaisesti. Tämä voi aiheuttaa myös riittämättömyyden tunnetta, mikä heikentää työntekijöiden työhyvinvoinnin kokemusta.

Liikunnanohjaustyötä tekevien saatavuus pienissä ja keskisuurissa kunnissa

Yhden työntekijän ollessa poissa, esimerkiksi sairausloman takia, sijaista ei saada tai sitä ei oteta. Avoin työpaikka voi olla täyttämättä viikkoja jopa kuukausia.

Kunnissa liikunnanohjaustyötä tekevät usein joustavat ja paikkaavat poissaolevan työntekijän. Tämä tarkoittaa mm., että työntekijä hoitaa omien ryhmiensä lisäksi poissaolevan ryhmät, jotta ryhmiä ei jouduta peruuttamaan ja kuntalaisille, eli asiakkaille, ei näy työntekijän puuttuminen.

Asiakkaista huolehtiminen on liikunnanohjaustyötä tekeville kaikki kaikessa. Toisen työntekijän sijaistaminen tarkoittaa muista tehtävistä kuin ryhmäohjauksesta nipistämistä tai jopa työpäivän aikaisten taukojen lyhentämistä tai pitämättä jättämistä. Väliaikaisesti kaikki ovat varmasti valmiita joustamaan, mutta toistuvasti tai pitkittynyt sijaistaminen näkyy työntekijän omassa työhyvinvoinnissa.

Asiakkaat, heidän onnistumisensa ja kiitoksensa, vahvistavat liikunnanohjaustyötä tekevien työhyvinvoinnin kokemusta. On kuitenkin tärkeää tunnistaa, miten erilaiset yhteiskunnalliset haasteet näkyvät liikunnanohjaustyötä tekevien työssä. Vain siten voidaan tukea heidän työhyvinvointiaan, ja tukea sitä arvokasta työtä, mitä he tekevät kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kirjoitus pohjautuu Työsuojelurahaston rahoittaman YHDESSÄ – Verkkovälitteiseksi yhteisöksi liikunnanohjaustyötä tekevät -tutkimushankkeen osatutkimukseen, jossa tutkittiin pienissä ja keskisuurissa kunnissa työskentelevien liikunnanohjaustyötä tekevien työhyvinvointia. Tutkimus toteutettiin yksilöhaastatteluina, ja haastatteluihin osallistui 32 liikunnanohjaustyötä tekevää, jotka toimivat yli 20 eri kunnassa.