Siirry sisältöön
Liikunta
Vastuullisuus on osa valmentajien ja urheilujohtajien koulutusta

Kirjoittajat:

Pekka Clewer

lehtori, urheilu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kirsi Hämäläinen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Maiju Kokkonen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Maria Ruutiainen

lehtori, urheilu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 07.04.2022

Haaga-Heliasta valmistuu vuosittain kymmeniä urheilun ammattilaisia, jotka toteuttavat psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti turvallista urheilua. He valmentavat, johtavat ja kehittävät urheilua eri positioissa. Heillä ammattilaisina ja meillä heidän kouluttajinaan on suuri vastuu turvallisen urheilun toimintaympäristön rakentamisesta.

Turvallisen toimintaympäristön rakentamiseen perehdytään jo ensimmäisillä opintojaksoilla. Samaan aikaan opiskelijat pohtivat omaa valmennuksen ja ohjauksen filosofiaansa, arvomaailmaansa sekä ihmis- ja oppimiskäsitystään.

Opintojen edetessä siirrytään pohtimaan urheilun ja urheiluorganisaatioiden arvoja ja vastuullisen toimintakulttuurin rakentamista.

Pyrimme varmistamaan sen, että periaatteet urheilun hyvästä hallinnosta, turvallisesta toimintaympäristöstä sekä yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta eivät ole vain sanoja paperilla. Ne ovat omaksuttuja toimintatapoja, joiden avulla luodaan kaikille turvallisia yhteisöjä. Jokaisen vastuulla on itsensä ja arvopohjansa tunteminen, oman toiminnan reflektointi, rakentava palaute, läpinäkyvyys sekä hyvään pyrkiminen osallistaen ja yhdessä kehittyen.

Vastuullisuus perustuu aitoon kohtaamiseen

Miten me haluamme, että opiskelijat toimivat urheilun ammattilaisina, siten heidät on kohdattava ja heitä on kohdeltava opintojen aikanakin. Vastuullisen toiminnan omaksuminen ei ole vain sisältöasia vaan ennen kaikkea se on osallistavaa ja läpinäkyvää toimintaa arjessa. Koulutuksessa annamme opiskelijoille mallin tulevasta työelämästä.

Vastuullisen toiminnan lähtökohta on opiskelijoiden yksilöllinen kohtaaminen: heistä tulee välittää aidosti ja heitä tulee tukea heidän henkilökohtaisten tavoitteidensa suunnassa. Koko opiskelun ajan opintojen ohjauksen ja ammatillisen kasvun tärkeimpinä teemoina kulkevat itsetuntemuksen kehittäminen ja itsereflektoinnin taidot.

Aito kohtaaminen syntyy luottamuksen ilmapiirissä

Luottamus on yksi tärkeimpiä asioita opiskelijoiden tulevaisuuden ammateissa urheiluvalmennuksen ja -johtamisen parissa. Luottamusta rakennetaan opinnoissamme ensi kohtaamisesta alkaen.

Psykologisesti turvallisessa ilmapiirissä luotetaan niin opettajaan, työelämäkumppaneihin kuin toisiin opiskelijoihinkin. Tällaisen ilmapiirin tunnistaa muun muassa siitä, että opiskelija uskaltaa olla epävarma ja kokeilla, vaikka tiedostaa voivansa epäonnistua.

Luottamuksen ilmapiirissä uskalletaan antaa avoimesti palautetta ja synnyttää monipuolista keskustelua sekä opettajien että opiskelukavereiden kesken. Lisäksi opitaan tarkastelemaan omaa tekemistä kriittisesti. Luottamus on vuorovaikutteista: se toteutuu vain, jos kumpikin osapuoli tuntee samoin.

Vaikka olemme jo tehneet paljon, tekemistä riittää edelleen. Omalla toiminnallamme näytämme mallia työyhteisössä toimimisesta, toistemme kanssa yhteistyöstä ja siitä, miten haastaviakin asioita ratkaistaan.
Haastavia asioita ovat esimerkiksi isot opiskelijaryhmät ja opintojen jaksottaisuus, jotka vaikeuttavat yksilöllistä kohtaamista. Näihin haasteisiin etsitään ratkaisuja yhteisesti keskustelemalla ja luomalla koko opintojen ajaksi yhteistä punaista lankaa ammatilliselle kehittymiselle. Lisäksi meidän opettajien on tietenkin huolehdittava, että oman toiminnan reflektoiva ote ja asenne itsensä kehittämiseen ovat kunnossa.