Siirry sisältöön
Liikunta
Urheilumarkkinoinnin osaajaksi liikunnanohjaajakoulutuksen kautta

Kun tutkintonimike ei kerro, miten monipuolisen osaamisen opiskelija on hankkinut itselleen koulutusohjelman aikana.

Kirjoittajat:

Ella Korhonen

lehtori, liikunta ja hyvinvointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 21.04.2023

Liikunnanohjaaja (amk)- tutkintonimike ei kerro suoraan, miten monipuolisen osaamisen opiskelija voi saada koulutusohjelman aikana. Osa opiskelijoista saattaa kiinnostuksensa vuoksi tehdä kaikki opiskeluprojektinsa esimerkiksi liikunta-alan markkinoinnin ja viestinnän parissa, ja työllistyä myöhemmin samoihin tehtäviin. Liikunnan ja urheilun markkinoinnin ja viestinnän työtehtävissä on eduksi kun substanssiosaaminen on hanskassa.

Työelämää kehittämässä jo opintojen aikana

Liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon viimeisen vuoden opinnoissa opiskelijalla on mahdollista suorittaa osa opinnoista työelämän kehittämistehtävissä. Usein opiskelijat tekevät viestintä- ja markkinointitehtäviä yksityisissä kuntokeskuksissa tai urheiluseuroissa.

Sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin yleistyttyä, myös erilaiset someviestinnän tehtävät ovat monen opiskelijan harjoittelujen työnkuvassa. Sosiaalisen median hyödyntäminen ammattimaisesti kiinnostaa jatkuvasti enemmän korkeakouluopiskelijoita.

Viime aikoina moni opiskelija on saanut ajankohtaista oppia urheilumarkkinoinnin parissa, kun kolme vuotta sitten Haaga-Helian liikunnan koulutusohjelma käynnisti yhteistyön start-up yritys 10 Sports Marketing Hubin, eli 10:n kanssa. 10 on urheilumarkkinointiin erikoistunut yritys, joka yhdistää brändejä ja urheilua tekemään digitaalisia yhteistyökumppanuuksia.

Start-up reittinä konkreettisten työtehtävien äärelle

Start-up yrityksessä työskentely voi antaa opiskelijalle lyhyessä harjoittelussa paljon arvokasta oppia modernista pienen yrityksen työkulttuurista. Matala hierarkia ja läpinäkyvä tiedonkulku mahdollistavat opiskelijoille nopean reitin konkreettisten työtehtävien äärelle.

Kympin Partner Manager Piitu Hoffren kertoo, että start-up yriksessä arvostetaan uteliaita ja oma-aloitteisia opiskelijoita. Heillä opiskelijoille tarjotaan matalahierarkinen työympäristö ja aitoja markkinointi- ja viestintätehtäviä heti alusta alkaen.

Haaga-Helian liikunnan koulutusohjelmasta valmistunut Veera Vuorimaa on työllistynyt oman opinnäytetyö ja hajoitteluprojektinsa jälkeen yritykseen. Veeran mukaan se, että yritys oli vasta alkutaipaleellaan lisäsi hieman jännitystä harjoittelun alussa. Veeran mukaan kympillä ei vaadittu opiskelijalta pitkää kokemuslistaa vaan enemmänkin aitoa kiinnostusta ymmärtää urheilumarkkinointia ja oppia siitä lisää.

Veeran mielestä on hyvä, että yritykset arvostavat aitoa kiinnostusta alaa kohtaan, eikä markkinointitutkinnon puute ole este työlllistymiselle. Monelle opiskelijalle työharjoittelut koulun kautta ovat ensikosketuksia alan työtehtäviin.

Opinnoista työelämän vaatimaa osaamista

Vuonna 2021 aloitettu liikunnanohjaaja koulutuksen uusi opetussunnitelma tarjoaa toivottavasti entistä paremmin työelämätarpeita vastaavia opetussisältöjä. Haaga-Helian koulutusuudistuksen jälkeen nykyisissä opetussuunnitelmissa kaikkiin tutkintoihin kuuluu yhteisiä avainosaamisen opintojaksoja 50 opintopisteen edestä.

Avainosaamisten opintojaksoihin kuuluu mm. Tiimi- ja projektiosaaminen, Asiakasymmärrys ja markkinointi sekä Asiakaskokemus ja myynti -opintojaksot (Haaga-Helia). Samoja aiheita on aiemmin opetettu liikunnan koulutusohjelmassa mm. tapahtuman järjestämisen opintojaksolla sekä liikuntapalveluiden kehittämisen opintojaksoilla. Uudistuksen myötä, liikunnan opiskelijoille jää myös todistukseen näkyville opintojaksojen nimien muodossa, että he ovat saaneet oppia työelämätaidoista, joita ei turhaan kutsuta Haaga-heliasssa avainosaamisiksi.

Kun markkinoinnin ja sponsoroinnin kanssa työskentelevältä Veeralta kysyy mitä eväitä liikunnan amk opinnot toivat nykyiseen työhön, nostaa Veera esille seuraavia asioista: projektityöskentely, työelämätaidot, esiintymistaidot ja markkinointi. Veera kertoo työnkuvaan kuuluvan projektinhallintaa, esiintymistä, ohjausta sekä ihmisten kanssa toimimista, vaikka hän ei teekään tyypilliseksi miellettyä liikunta-alan työtä.

Kuva: www.shutterstock.com