Siirry sisältöön
Liikunta
Työharjoittelu avasi opiskelijan ja opettajan silmät

Työharjoitteluun tulessaan opiskelija oli harvemmin miettinyt, mitä kaikkea opettajat tekevätkään yksittäisen opetustilanteen tai opintokokonaisuuden eteen. Opettajan ja ohjaajan näkökulmasta yhteistyö on avanut silmät sen suhteen, miten opiskeluprosessien aikana tehdyt ratkaisut ja toimintatavat näyttäytyvät opiskelijalle.

Kirjoittajat:

Sanna Vuorio

lehtori

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 09.06.2022

Millaistakohan on olla opettaja liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmassa? Vuosi sitten keväällä pohdin, missä voisin suorittaa viimeisen työharjoitteluni. Soitin opinto-ohjaajalleni Sannalle, jolla sattumalta oli tarve apukäsille. Puhelu johti vuoden mittaiseen työharjoitteluun Haaga-Heliassa, jonka aikana osallistuin monimuotokoulutuksen suunnitteluun, opetukseen sekä käytännön järjestelyihin ja tutkimustyöhön.

Opettaja ei ”tuu vaan paikalle”

Opiskelijana olin harvemmin miettinyt, mitä kaikkea opettajat tekevätkään yksittäisen opetustilanteen, saati sitten opintokokonaisuuden eteen.

Nyt huomasin miettiväni monia asioita. Millainen tila opetukseen on käytettävissä? Mistä erilaisista osaamistavoitteista kurssi koostuu? Miten opiskelijaa voidaan ohjata saavuttamaan osaamistavoitteet? Millä eri tavoin opiskelija voi osoittaa osaamistaan ja miten osaamisen kehittymistä arvioidaan?

Harjoittelun aikana on ollut mielenkiintoista pohtia, minkälaiset erilaiset pedagogiset ratkaisut ovat mielekkäitä opiskelijoille ja muodostavat mahdollisimman paljon oppimista.

Opettajan ja ohjaajan näkökulmasta keskustelut opinnot juuri suorittaneen opiskelijan kanssa ovat olleet silmiä avaavia sen suhteen, miten opiskeluprosessien aikana tehdyt ratkaisut ja toimintatavat näyttäytyvät opiskelijalle ja miten ne koetaan.

Oppijakeskeisessä opetuksessa, johon opetus lähtökohtaisesti pyrkii, on oleellista asiakasymmärrys. Se mielestäni saavutetaan juuri tiiviissä vuorovaikutuksessa ja rinnakkain eläen opiskeluprosessien aikana. Usein oletukseni opintojakson vaatimuksista tai sen aikana kertyvästä osaamisesta on saanut uusia vivahteita prosessin aikana käydyistä keskusteluista Patrikin ja juuri vastaavat opinnot suorittaneen opiskelijaryhmän kanssa. 

Osaaminen ratkaisee

Harjoitteluni aikana olen oivaltanut, että osaamisen ei tarvitse olla valmiiksi kehittynyttä, kun opiskelijan roolista siirtyy työelämään. Osaaminen on jatkuvasti muuttuvaa ja muokkautuvaa ympäristön seurauksena ja näin ollen se kehittyy jatkuvasti. Parhaimmillaan työpaikka on sellainen, joka antaa mahdollisuuden kasvattaa omaa osaamistaan erilaisia työtehtäviä tehdessä.

Koen, että Haaga-Helia on tällainen työpaikka. Amk-opettajien työnkuva on monipuolinen. Varsinaisen opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arviontien lisäksi ohjataan opinnäytetöitä, on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojekteja, kirjoitetaan julkaisuja sekä tehdään erilaisia hallinnollisia työtehtäviä ja opetussuunnitelmatyötä. Ei siis ihme, jos opettajaa ei aina ihan heti saa kiinni.

Opettajan näkökulmasta Amk-opettajan työnkuvan moninaisuus on työn suola, mutta toisaalta se haastaa opettajana ja ohjaajana. Ajoittain se saa jopa aikaan tunteen omasta riittämättömyydestä.

Patrikin lausahdus “Ei sun tarvi tollasta miettiä, on opiskelijallakin joku vastuu” on auttanut hahmottamaan opettajan ja opiskelijan vastuita ja rooleja, pistämään asioita oikeaan perspektiiviin. Patrikin huomiot kaikesta siitä taustatyöstä, mitä esimerkiksi onnistunut lähijakso pitää sisällään, on lisännyt oman työpanoksen merkityksellisyyden kokemusta ja arvostamista.

Harjoittelussani on ollut hienoa huomata, kuinka paljon erilaista osaamista olen kehittänyt jo opintojen aikana. Liikunta-alan substanssiosaamisen lisäksi harjoittelun avulla olen oivaltanut, kuinka tärkeät työelämätaidot, kuten vuorovaikutustaidot ja itsensä johtaminen, ovat kehittyneet jo opintojen aikana. Harjoittelu Haaga-Heliassa on lisännyt oman osaamisen arvostamista ja kykyä sen hahmottamiseen ja sanoittamiseen. 

Patrikia ohjatessani vahvistui ajatus siitä, että vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa vaatii substanssiosaamisen lisäksi kykyä nöyrtyä omaan tietämättömyyteen. Se vaatii valmiutta elinikäiseen oppimiseen ja ammatilliseen kasvuun koko työuran ajan. Osaaminen kehittyy vuorovaikutuksessa opiskelijoiden ja opettajien kesken, kun sille annetaan tilaa.

Ohjaustyössä vakuutuin myös siitä, miten tärkeä elementti oppimisessa on osaamisen ja näkemysten jakaminen vertaisten kesken opiskelijaryhmässä. Tämä korostuu erityisesti monimuotokoulutuksessa, jossa opiskelijoilla on usein laajaakin työkokemusta taustalla. 

Liikunnanohjaja (AMK) on asiantuntija, kehittäjä ja pedagogi

Harjoitteluni jälkeen kesäkuun puolessa välissä siirryn kehittämään turkulaista Yökoris-toimintaa, jonka tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisten nuorten integroitumista yhteiskuntaan ja siten ehkäistä eri väestöryhmien eriytymistä ja vähentää rasismia. Viimeistään heinäkuussa selviää myös, pääsenkö jatko-opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon liikunnan yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmaan.

Kesäkuun alussa ohjaavan opettajan “työpöydällä” on kuluneen lukuvuoden arviointeja, tulevan syksyn suunnittelua, opintojaksojen kehittämistä – ja onneksi myös uuden työharjoittelijan valinta!

Kuva: www.shutterstock.com