Siirry sisältöön
Liikunta
Miten liikunnanohjaaja (AMK) kertoo koulutuksestaan englanniksi?

Kirjoittajat:

Mikko Ilmari

lehtori, liikunta ja hyvinvointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 05.05.2022

Suomessa liikunta-alalla on pitkään kamppailtu harhaanjohtavien tutkintonimikkeiden kanssa. Monet ovat tuoneet esille (esim. Lehmusto 04.05.2021, Holopainen 2021, Piirainen 11.5.2021), että liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimike liikunnanohjaaja (AMK) ei kerro tarpeeksi paljon valmistuneiden asiantuntija- ja kehittämisosaamisesta.

Vuonna 2020 Haaga-Heliasta liikunnanohjaajaksi (AMK) valmistunut Anna Holopainen (2021) toteaa Liikunta & Tiede -lehdessä, että liikunnanohjaajasta tulee usein ensimmäisenä mieleen ryhmäliikunnanohjaaja. Liikunnanohjauksia voi tehdä myös ilman liikunta-alan koulutusta, ja täten liikunnanohjaajatitteliä voi käyttää käytännössä kuka vain.

Tutkintonimikkeiden harhaanjohtavuus kiteytyy siinä, että toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta, liikunnanohjauksen perustutkinnosta valmistuneiden tutkintonimike on liikuntaneuvoja, vaikka tutkinnosta valmistuneet tekevät ensisijaisesti liikunnanohjaajan perustason ammattitehtäviä. Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto kuitenkin valmistaa opiskelijoita vaativiin ammatti-, asiantuntija-, johto- ja esimiestehtäviin.

Olisikin tärkeää niin ammatti-identiteetin ja työnhaun kannalta tärkeää, että liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman läpikäynyt saisi tutkintonimikkeen, joka kertoisi selkeästi osaamisen tasosta ja erottuisi muista koulutuksista ja ammattinimikkeistä. Tutkintonimike liikunnanohjaaja (AMK) kuitenkin eroaa ammattinimikkeestä liikunnanohjaaja vain pienen loppulisäyksen verran, ja se ei sisällä tarpeeksi tietoa asiantuntijuudesta.

Millä termein opiskelija kertoo koulutuksestaan kansainvälisesti?

Englannin ja ruotsin lehtorina minua tietenkin kiinnostaa eniten, miten opiskelija tai valmistunut voi kertoa koulutuksestaan englanniksi tai ruotsiksi. Haaga-Helian Professional English -opintojakson osaamistavoitteissakin ensimmäisenä on ”opiskelija osaa kuvata itseään ja osaamistaan myyvästi englanniksi”. Englanniksi tutkintonimike on Bachelor of Sports Studies, joka on ainakin omasta mielestäni paljon myyvempi kuin suomenkielinen versio liikunnanohjaaja (AMK). Bachelor viittaa kandidaattiin, jonka käyttö vahvistaa ammattikorkeakoulututkinnon rinnastettavuutta yliopistossa suoritettavaan alempaan korkeakoulututkintoon.

Toisella kotimaisella kielellä tutkintonimike on kuitenkin lähellä suomenkielistä versiota: idrottsinstruktör (YH). Kaksikielisessä maassamme on toki mielestäni tärkeää, että tutkintonimikkeet ovat molemmilla kielillä helposti yhdistettävissä toisiinsa.

Liikunnanohjauksen perustutkinnossa ei kuitenkaan näin ole. Tällä hetkellä toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkintonimikkeet eri kielillä ovat liikuntaneuvoja, sports assistant ja idrottsledare. Näissä kolmessa on huomattava ero, vaikka puhutaan samasta asiasta. Kansainvälisillä työmarkkinoilla sama henkilö voi kertoa olevansa neuvoja, apulainen tai johtaja.

Tutkintonimikkeiden päivityksessä onkin siis tärkeää pitää myös käännökset mielessä. Hyvä tutkintonimike kuvaa tutkinnon tavoitteita ja työelämätehtäviä myös kansainvälisille työnantajille. Toisaalta vielä tärkeämpää on, että opiskelija tai valmistunut osaa kertoa koulutuksestaan ja osaamisestaan myös kansainvälisille kohderyhmille tutkintonimikettä syvällisemmin. Mitä harhaanjohtavampi ja tuntemattomampi tutkintonimike, sitä tärkeämpää on osata kertoa muutakin kuin titteli.

Lähteet

Holopainen, A. 2021. Mikä nimike toisi liikunta-alalta ammattikorkeakoulusta valmistuneiden osaamisen esille? Liikunta & Tiede, 4, 74-75.

Lehmusto, T. 4.5.2021. Liikunnanohjaajan tutkintonimike ei kerro tarpeeksi asiantuntijuudesta. eSignals-blogi. Luettu: 26.4.2022

Piirainen, P. 11.5.2021. Liikunnan tutkintonimikettä pitää päivittää. Helsingin Sanomat. Luettu 26.4.2022.