Siirry sisältöön
Liikunta
Liikuntaosaamisen kehittämistä yhdessä monialaisesti

Liikkumisen edistäminen on sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten työkenttää, ja monialainen yhteistyö on välttämätöntä sen edistämiseksi. Yhteistyötä vahvistaa yhteinen ymmärrys liikunnasta ja sen edistämisestä osana laajempaa hyvinvointia. 

Kirjoittajat:

Paula Harmokivi-Saloranta

yliopettaja, liikunta ja hyvinvointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Helena Hatakka

yliopettaja
LAB-ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 11.01.2024

Petteri Orpon hallituksen Suomi liikkeelle -ohjelma nostaa yhdeksi liikkeen lisäämisen toimenpiteeksi liikuntaosaamisen eri koulutusaloilla, kuten sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tähän toimenpiteeseen vastaa muun muassa SOTELI – yhteistä ymmärrystä rakentamassa liikunnasta ja hyvinvoinnista -hanke.

Sen sijaan että kehitettäisiin liikuntaosaamista vain sosiaali- ja terveydenhuollossa, SOTELI-hankkeessa kehitetään liikuntaosaamista laajemmin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla. Yhteisellä keskustelulla ja ymmärryksellä voidaan rakentaa uutta osaamista, joka kohtaa niin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön kuin liikunta-alankin.

Yhteisellä osaamisen kehittämisellä löydetään ratkaisuja, jotka soveltuvat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan toimintaympäristöihin. Se, mikä toimii liikunta-alalla ja liikunta-alan ammattilaisten toimintaympäristössä, ei välttämättä toimi sosiaali- ja terveysalalla.

Yhteinen ymmärrys ja kieli

Yhteisen osaamisen kehittämisen lähtökohtina ovat yhteinen ymmärrys liikunnasta ja yhteinen kieli. Liikuntaa voidaan toteuttaa monin tavoin, ja tätä kuvastamaan liikunnasta käytetään monia termejä, esimerkkinä arkiliikunta. Liikunnan rinnalle on myös kehittynyt uusia käsitteitä kuvaamaan liikunnan eri tasoja, näistä uusimpana liikkuminen.

Monialaisen yhteistyön näkökulmasta on tärkeää, että käytetään samoja termejä ja ymmärretään niiden merkitys samalla tavalla. Tässä yhteisen ymmärryksen rakentamisessa on huomioitava eri alojen toimintaympäristö ja se, millaisessa kohdassa asiakaspolkua ammattilaiset kohtaavat asiakkaan ja voivat ottaa liikunnan puheeksi. Toisilla ammattilaisilla liikunnan puheeksi ottaminen voi olla pieni hetki muun asian ohessa, kun toisella on aikaa pureutua aiheeseen syvemmälle asiakkaan ja ammattilaisen kohdatessa useita kertoja liikuntaneuvontaprosessin aikana.

Tärkeintä on kuitenkin rakentaa yhteinen ymmärrys liikkumattomuudesta ja siitä, miten esimerkiksi aikaisemmat kokemukset, liikuntaan liittyvät tunteet ja liikunnan erilaiset merkitykset liikkujille tulisi ottaa huomioon asiakkaan ohjaustilanteessa. Tärkeää myös yhteinen, samanlainen viesti asiakkaalle eri alojen ammattilaisilta.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ohjausosaamisessa on paljon yhteisiä piirteitä, mutta jokaisella on myös omat erityispiirteensä. Monialainen osaamisen kehittäminen mahdollistaa näiden alojen erilaisten osaamisten yhdistämisen asiakkaan tueksi, missä huomioidaan ja kohdataan kaikki asiakkaat arvostavasti ja tasa-arvoisesti.

Vuoden 2024 alussa käynnistyvässä SOTELI-hankkeessa kehitetään sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten ja tulevien ammattilaisten liikuntaosaamista monialaisena yhteistyönä. Hankkeessa kehittäminen on yhteisvastuullista, ja siinä huomioidaan jokaisen alan erityispiirteet ja yhdistetään eri alojen erilaiset osaamiset yhteiseksi kokonaisuudeksi.

Hankkeen tuloksena syntyy SOTELI-alan yhteinen koulutus liikkumisen edistämiseen. Hankkeen toteuttajat ovat Haaga-Helia amk, LAB amk, Suomen Urheiluopisto ja Outward Bound Finland ry.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja toteutuu ajalla 1.1.2024-31.3.2026.

Paula Harmokivi-Saloranta työskentelee Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa terveysliikunnan yliopettajana. Hän toimi hankkeen vastuuvalmistelijana ja on osa alkavaa SOTELI-hankkeen hanketiimiä.

Helena Hatakka toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulussa hyvinvointiyksikössä. Hän oli LABin osahankkeen vastuuvalmistelija.