Siirry sisältöön
Liiketoiminta
Uniikki erottuminen: Pienen yrityksen salainen ase kilpailussa

Jotta yritystoiminnasta saa kannattavaa ja pitkäikäistä, tulee erottautumisen kilpailijoista olla liikeidean kehittämisen keskiössä.

Kirjoittajat:

Mariitta Rauhala

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Juuso Kokko

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 30.08.2023

Kilpailu asiakkaista on koventunut vuosi vuodelta erityisesti palvelusektorilla. Monet yrittäjät kamppailevat asiakkaiden ajasta ja rahasta hyvin samantyyppisin liikeideoin. Jotta yritystoiminnasta saa kannattavaa ja pitkäikäistä, tulee erottautumisen kilpailijoista olla liikeidean kehittämisen keskiössä. Tämä on tullut korostetusti esiin pienyrittäjien yrittäjävalmennuksessa, joka toteutettiin viimeisen parin vuoden aikana Ponnahduslauta rohkeuteen – mikroyritysten re-start -hankkeen yhteydessä.

Kokeile heti

Erottautumista kilpailijoista tulee pohtia sekä olemassa olevan että mahdollisten uusien liiketoiminta-alueiden näkökulmasta. Tärkeää on miettiä, mitä uutta nykyinen liiketoimintamalli voi tarjota uusille asiakkaille. Samoin kannattaa tarkastella ja kehitellä liiketoimintaa heti alusta alkaen asiakkaiden kanssa tekemällä kokeiluja, vaikka hieman edullisemmallakin hinnalla.

Tärkeintä ei kokeilujen alkuvaiheessa ole vielä kassavirta vaan palaute, jonka pohjalta yrittäjä voi luoda uuden idean, lisää kehitystyötä ja muutoksia.

Usein kokeilut eivät johda uuteen tuotteeseen tai palveluun, mutta tästä ei pidä lannistua. Testaamalla yrittäjä saa kullanarvoista tietoa asiakkaiden tarpeista, ja tämä voi johtaa johonkin uuteen, vielä parempaan ideaan. Kokeilujen avulla yrittäjä saa tarpeellista tietoa asiakkaiden näkemyksistä tuotteen hinnasta ja arvosta.

Monia tapoja erottautua

Erottautumista tulee miettiä useista näkökulmista. Ensinnäkin yrittäjä voi pohtia, mitä lisäarvoa palvelu tai tuote tuottaa asiakkaalle kilpailijoihin verrattuna. Onko esimerkiksi nykyistä tuotetta, palvelua tai asiakaskokemusta mahdollista muokata siten, että se erottuu muista tarjoajista?

Toinen tarkastelukohde on omien tuotteiden ja palveluiden hinnoittelumalli. Tuotteiden ja palveluiden uudenlainen paketointi ja erilaiset aikaan tai käyttömäärään perustuvat hinnoittelumallit tuovat kilpailukykyä. Tämä mahdollistaa myös pitkäaikaiset asiakassuhteet.

Kolmantena erottautumiskeinona on asiakasviestintä ja markkinointi. Yrityksen viestin asiakkaalle pitää keskittyä siihen, miten asiakas löytää yrityksen, sen tuotteet ja palvelut. Tavoitteena on erottua kilpailijoista markkinoinnin avulla ja viestiä tehokkaasti omien tuotteiden ja palveluiden ainutlaatuisuudesta. Tässäkin asiassa kannattaa tehdä rohkeasti kokeiluja eri myyntikanavissa. Jos joku kanava ja viesti toimii, voi lisätä sen käyttöä ja lopettaa kokeilut tai muokata viestiä kanavissa, jotka eivät toimi.

Jos yrittäjällä ei ole itse halua tai aikaa perehtyä markkinointikanaviin ja viestimiseen, voi pohtia tämän osa-alueen ulkoistamista. On syytä kuitenkin muistaa, että ulkoistaminen maksaa, joten tämä pitää huomioida tuotteiden ja palveluiden hinnoittelussa.

Verkostoituminen on valttia

Yrittäjäverkostoissa on mahdollisuus oppia muiden kokemuksista, virheistä ja onnistumisista markkinoilla. Yhteistyö muiden yrittäjien kanssa voi avata ovia uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, kumppanuuksiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin. Lisäksi verkostot voivat mahdollistaa esimerkiksi tilojen, laitteiden ja osaamisen jakamista.

Harkitse mahdollisuutta tarjota palveluitasi ja tuotettasi yhdessä erityyppisen palvelun tarjoajan kanssa. Tällainen yhteispaketti voisi olla houkuttelevampi asiakkaille. Yhteiset markkinointi- ja myyntitoimenpiteet tuottavat usein enemmän näkyvyyttä ja ovat tehokkaampia ja edullisempia.

Yrittäjän on hyvä muistaa, että yrittäjyys ei ole pikajuoksu vaan maraton. Kehitystyön tulee olla keskiössä jatkuvasti – ei vain huonoina ja vaikeina aikoina.

Ponnahduslauta rohkeuteen – mikroyritysten re-start -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Kuva: www.shutterstock.com