Siirry sisältöön
Liiketoiminta
Periaatteita vastuullisten liiketoimintamallien takana

Vastuullinen liiketoiminta tarjoaa tavaroita tai palveluja, jotka edistävät yhteiskunnan ja asiakkaiden hyvinvointia.

Kirjoittajat:

Teijo Javanainen

projektipäällikkö, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 13.12.2022

Arvolupaus on liiketoimintasuunnitelman tärkein osa. Sen tulisi olla tiivis ja hyvin määritelty. Hyvä arvolupaus kertoo, mitä yritys tekee, mitä se tarjoaa ja miksi ihmisten pitäisi ostaa yritykseltä kilpailijoiden sijaan. Arvolupauksen pitäisi olla niin vakuuttava, että se saa potentiaalisen asiakkaan ryhtymään toimiin. Startup-yrityksissä tässä vaiheessa haetaan niin sanottu Product-Market-Fit.

Vastuullisten yritysten arvolupauksena on tarjota sekä tavaroita tai palveluja, että hyötyä yhteiskunnalle ja asiakkaille. Hyötyyn voi kuulua muun muassa ympäristönsuojelu, sosiaalinen vastuu, eettinen kauppa ja eläinten hyvinvointi.

Resurssit ja toiminnot liiketoimintamallin perustana

Resurssit ovat jokaisen yrityksen selkäranka. Liiketoiminnan kehittämiseksi niitä voidaan käyttää kilpailuedun saavuttamiseen. Yleisin resurssityyppi on inhimillinen pääoma, eli ihmiset, jotka työskentelevät yrityksessäsi ja tuovat tietojaan ja taitojaan organisaatioon. Toinen resurssityyppi on fyysiset resurssit, joihin kuuluvat raaka-aineet, koneet, rakennukset yms. Mukana on myös aineettomia resursseja, kuten immateriaalioikeudet ja brändi. Immateriaalioikeudet sisältävät patentit ja tekijänoikeudet, kun taas brändi on arvo, joka yrityksellä on tuotenimessään tai maineessaan markkinoilla.

Resurssit luokitellaan tyypillisesti joko sisäisiksi tai ulkoisiksi. Sisäisiä resursseja ovat ne, jotka yritys omistaa ja hallitsee, kun taas ulkoiset resurssit ovat sellaisia, joita yritys ei omista, mutta joita hyödynnetään muiden yritysten kanssa tehtyjen sopimusten kautta. Resursseilla, joita yritys tarvitsee toimiakseen ja toteuttaakseen arvolupauksensa on suuri vaikutus liiketoimintamalliin.

Toiminnot ovat asioita, joita yritys tekee toteuttaakseen arvolupauksensa. Jos yritys myy lemmikkieläinten ruokaa, sen toimintaan kuuluu uusien lemmikkieläinten ruokatuotteiden tutkimus ja kehittäminen, näiden tuotteiden pakkaaminen myyntiin ja niiden jakelu jälleenmyyjille. Jos yritys harjoittaa rahoituspalvelujen myyntiä, sen toimintaan kuuluu uusien rahoituspalvelutuotteiden tutkimus ja kehittäminen, näiden tuotteistaminen jonka jälkeen palveluiden markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu.

Vastuullisessa liiketoimintamallissa avainresurssit ja -toiminnot ovat linjassa arvolupauksen kanssa

Mikäli yritys kertoo asiakkailleen olevansa vastuullinen tulee varmistaa, että vastuullisuus näkyy liiketoiminnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että avainresurssien ja toimintojen on oltava arvolupauksen mukaisia. Vastuullisen liiketoimintamallin tulee olla osa yrityksen strategiaa ja kulttuuria. Sen pitäisi olla jotain, joka on juurtunut yrityksen DNA:han, jotta työntekijät sitä toteuttavat yrityksen ja sen sidosryhmien parhaaksi. Tämä on tärkeää, koska asiakas näkee helposti modernissa maailmassa valheellisen arvolupauksen läpi.

On siis tärkeää, että vastuullisuuteen pyrkivä yritys huomioi liiketoiminnassaan siihen liittyvät vaatimukset. On helpompaa kommunikoida yrityksen arvot asiakkaille, mutta mikäli tavoitellaan vastuullista liiketoimintaa, on tärkeää huomioida sen vaatimukset myös suunnitellessa avainresursseja- ja toimintoja.

Pitkä visio on yrityksen kartta tulevaisuuteen. Se näyttää suunnan ja auttaa yritystä keskittymään tärkeimpiin asioihin. Jotta yritys olisi kestävä, on organisaatiolla oltava selkeä käsitys arvoista ja niiden yhteensopivuudesta visioon. Tämä auttaa tekemään päätöksiä, jotka ovat linjassa arvojen kanssa ja auttavat keskittymään niihin.

Aiheeseen liittyvää lukemista

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Smith, A., Etiemble, F., White, C. & Papadakos, T. 2020. The invincible company. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.

Kuva: www.shutterstock.com