Siirry sisältöön
Liiketoiminta
Minimum Lovable Product – rakenna menestyvä tuote

Tuotekehitykseen ja liikeidean validointiin on tarjolla monenlaista työkalua ja metodia. Minimum Lovable Product keskittyy asiakkaan ihastuttamiseen.

Kirjoittajat:

Teijo Javanainen

projektipäällikkö, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 12.12.2022

Minimum Viable Product (MVP) on tuote, jossa on pienimmät ominaisuudet, joita tarvitaan varhaisten käyttäjien miellyttämiseen. MVP:hen sisältyvät yksinkertaisimmat ominaisuudet ja muotoilu, mutta tuote sisältää silti jonkin verran hyödyllisyyttä ja käytettävyyttä. Sitä käytetään yleensä lähtökohtana myöhempään tuotekehitykseen.

Minimum Lovable Product (MLP) on tuote, jossa on kaikki ominaisuudet, joita asiakkaat haluavat ja rakastavat. Suurin ero näiden kahden välillä on, että MVP sisältää enemmän vikoja ja vähemmän yksityiskohtia kuin Minimum Lovable Product. Tämä voi johtua budjettirajoitteista tai siitä, että MVP:tä kehitetään edelleen.

MLP on ”riittävän hyvä” tuote julkaistavaksi. Se voisi olla parempi, mutta on kuitenkin valmis asiakkaiden käyttöön ja tuote tarjoaa vaaditut ydinominaisuudet. Startupit käyttävät usein MLP:itä, koska ne tarvitsevat enemmän aikaa tai resursseja tuotteidensa kehittämiseen ja tarvitsevat jotain, jolla on tarpeeksi potentiaalia testaukseen ja validointiin.

MLP-prosessi on tuotekehityksen viitekehys

MLP-prosessi maksimoi asiakastyytyväisyyden, onnistumisen todennäköisyyden ja oppimisnopeuden. Siihen kuuluu neljä vaihetta: ongelman tunnistaminen, ratkaisuidea, prototyypin luominen ja asiakkaan validointi. Ensimmäinen askel alkaa tunnistamalla markkinaongelma tai mahdollisuus. Sen jälkeen suunnitellaan ratkaisuja ideoimalla ja testaamalla prototyyppejä tai ohjelmistosimulaatioilla.

MLP-prosessi alkaa ongelman tai mahdollisuuden tunnistamisella ja jatkuu sitten neljän vaiheen läpi:

  1. Tutki: Kehitä hypoteesi siitä, mitä asiakkaat haluavat, mikä voisi toimia ja miten se testataan.
  2. Validoi: Testaa ideasi potentiaalisten asiakkaiden kanssa nähdäksesi, pitävätkö he siitä myös.
  3. Rakenna: Kehitä asiakkaasi tarpeita vastaava tuote tai palvelu testauksesta saadun palautteen perusteella
  4. Lanseeraa: Tuo uusi tuotteesi tai palvelusi markkinoille kaikkien asiakkaiden nautittavaksi

MLP:n vahvuudet

Minimum Lovable Product on tuote, joka voisi olla parempi, mutta se tuottaa silti arvoa loppukäyttäjälle. Tämä lähestymistapa auttaa yritystä saamaan palautetta ja markkinatietoja sekä tekemään parannuksia. Se auttaa heitä myös rakentamaan varhaisen asiakaskunnan.

Tämä lähestymistapa on edullinen, koska se on nopea tapa luoda tuote. Se voidaan tehdä vähemmillä resursseilla ja se voidaan testata ja rakentaa nopeasti.

Haaga-Helian (Re-)Startup -esihautomo-ohjelmassa keskitytään liikeidean tehokkaaseen validointiin ja osallistujia kannustetaan hyödyntämään asiakkaiden palautetta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Esihautomo-ohjelma on suunniteltu sekä pelkkää liikeideaa kehittäville, että olemassa olevaa liiketoimintaansa kiihdyttäville yrittäjille. (Re-)Startup -esihautomo on osa Helsingin kaupungin Kampusinkubaattorit-ohjelmaa.

Kuva: www.shutterstock.com