Siirry sisältöön
Liiketoiminta
Liiketoiminnan kehittäminen on aina iteratiivinen prosessi

Koska liiketoiminnan kehittämisen tarve on jatkuvaa, on tärkeää, että yrityksen kehittäminen on iteratiivista. Jatkuvan kehittämisen ansioista yritys pysyy kilpailukykyisenä ja saa sitoutettua olemassa olevat asiakkaat tulevaisuudessa.

Kirjoittajat:

Teijo Javanainen

projektipäällikkö
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 09.12.2022

Liiketoiminnan kehittäminen tulee aloittaa puhtaalta pöydältä niin, että asiakkaan tarpeista on mahdollisimman vähän ennakko-oletuksia. Prosessin alkaessa voi tuntua siltä kuin katsoisi suoraan aurinkoon. On vaikea nähdä mihin suuntaan kehittämistä tulisi viedä.

Huolellisella asiakkaan analysoinnilla ja kuuntelulla voidaan kuitenkin oppia sellaista, mitä ei perinteisemmillä kehittämisen keinolla tulisi huomioitua. Tähän auttaa se, että kehittämistyötä tehdään iteratiivisesti, eli jatkuvasti parantaen.

Lean Startup -metodista apua kehittämiseen

Lean Startup (Ries 2011) on liikkeenjohdon menetelmä, joka auttaa yrittäjiä rakentamaan menestyviä tuotteita. Lean Startup keskittyy ratkaisemaan ongelman ja pääsemään markkinoille mahdollisimman nopeasti. Tämän lähestymistavan avulla testataan ideoita, saadaan palautetta ja iteroidaan nopeasti.

Lean Startup -prosessi sisältää idean kehittämisen ja testaamisen asiakkaiden kanssa, jotta saadaan lisätietoja asiakkaiden tarpeista. Prosessi on jaettu neljään vaiheeseen.

  1. Empatisointi: Lean Startup-ajattelun ensimmäinen askel on empatia asiakasta kohtaan. Toisin sanoen ymmärtää, mitä asiakas haluaa ja tarvitsee.
  2. Määrittäminen: Tässä vaiheessa tulee tuotteelle tai palvelulle määritellä rajattu ja konkreettinen tavoite, joka voidaan saavuttaa lyhyessä ajassa.
  3. Validointi: Kun tavoite on määritetty, tulee se validoida testaamalla sitä potentiaalisten asiakkaiden tai tuotteen tai palvelun käyttäjien kanssa. Idean eri versioita on testattava nähdäkseen, mikä niistä toimii parhaiten.
  4. Toistaminen: Kun idea on validoitu, tulee sitä iteroida tekemällä muutoksia asiakkaiden palautteen sekä validointitestien perusteella sitä parantaakseen ja varmistaakseen, että se täyttää asiakkaan tarpeen.

Koska liiketoiminnan kehittämisen tarve on jatkuvaa, on tärkeää, että yrityksen kehittäminen on iteratiivista. Jatkuvan kehittämisen ansioista yritys pysyy kilpailukykyisenä ja saa sitoutettua olemassa olevat asiakkaat tulevaisuudessa.

Sparraa myös kehittämisprosessia ulkopuolisen kanssa

Kinesis-hankkeessa yritysten kanssa toimiessamme olemme huomanneet, että kehittäminen voi välillä tuntua epätoivoiselta. Asiakkaan odotukset eivät vastaa kehittäjän ennakko-oletuksia, mutta sitoutumalla prosessiin päästään aina parhaaseen lopputulokseen. Tällaisessa tilanteessa onneksi ei tarvitse olla yksin ja onkin suositeltavaa sparrata omaa kehitystyötä ulkopuolisten kanssa. Näin itse iteratiiviseen kehittämisprosessiin voi saada lisää vauhtia ja uusia ideoita.

Lähde

Ries, E. 2011. The lean startup: How constant innovation creates radically successful businesses. London: Penguin.

Kuva: www.shutterstock.com