Siirry sisältöön
Kiertotalous ja vihreä siirtymä
Digitalisaation mahdollisuudet vastuullisessa liiketoiminnassa

3AMK yhteisessä VIHTA – Digitaaliset ratkaisut vihreään työhön -hankkeessa on tehty yhteistyötä myös vihreän siirtymän ja digitalisaation aallonharjalla toimivien yritysten kanssa.

Kirjoittajat:

Jani Siirilä

yliopettaja, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
principal lecturer, engaging vocational pedagogy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 02.12.2022

Vihreä siirtymä tarkoittaa siirtymää pois fossiilisista energialähteistä kohti puhtaan energian ratkaisuja. Käynnissä oleva energiakriisi vauhdittaa tätä muutosta. EU:n ilmastolain (2022) määrittävä päästövähennystavoite on yli 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Vihreä siirtymä läpileikkaa kaikki ammatti- ja toimialat tulevaisuudessa luoden uusia toimialoja, työpaikkoja ja osaamisvaateita.

Vihreä siirtymä luo uusia mahdollisuuksia suomalaisille vihreille innovaatioille ja Suomella onkin mahdollisuus toimia yhtenä vihreän siirtymän edelläkävijämaista. Siirtymä vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnan toiminnan osa-alueisiin, kuten teollisuuteen, energiantuotantoon, ruoantuotantoon, liikkumiseen ja biodiversiteetin suojelemiseen.

Euroopan Unioni pyrkii vauhdittamaan hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä myös digitalisaation keinoin. Osaamistarpeet muuttuvat teknologioiden kehittyessä ja juuri digitalisaatio vauhdittaa tietoteknisten ratkaisujen lisääntymistä ja yleistymistä.

Yritysten liiketoiminta on kehittynyt digitalisaation myötä ja liiketoimintamahdollisuukset ovat muuttuneet. VTT (2021) on listannut Suomen lupaavimpia teknologiaosaamisen aloja, joita ovat langattomat tietoverkot, tekoäly, mikroelektroniikka ja fotoniikka, kvanttiteknologia, uudet materiaalit, bioteknologia, energiateknologia, valmistusteknologia, terveysteknologia, turvallisuusteknologia ja avaruusteknologia.

VIHTA – Digitaaliset ratkaisut vihreään työhön hankkeessa tehdyn yhteistyön kautta esittelen seuraavaksi kolme vihreän siirtymän ja digitalisaation aallonharjalla toimivaa yritystä.

Yritykset ovat osallistuneet hankkeen webinaareihin. Heidän yritysesittelynsä ovat käsitelleet ennen kaikkea vastuullisen liiketoiminnan mahdollisuuksia vihreän siirtymän ja digitalisaation näkökulmasta. Konkreettisten yrityscase-esimerkkien kautta olemme pyrkineet hankkeen tavoitteen mukaisesti vahvistamaan osallistujien ymmärrystä ja osaamista vihreän työn ja digitalisaation mahdollisuuksista.

GoMore tukee vihreää siirtymää tarjoten autojen vuokrauspalveluita. Yrityksen liiketoimintaa tukee se tosiasia, että autoja käytetään keskimäärin vähemmän kuin yksi tunti vuorokaudessa. Sen lisäksi auton liikkeellä olon aikana siinä istuu keskimäärin 1,3 henkilöä. Lopputulos on, että jo käytössä olevien autojen potentiaalisesta resurssista käytetään tällä hetkellä yhteensä vähemmän kuin yksi prosentti. Asiakasprosessi on kehitetty käyttäjäystävälliseksi digitaalisen sovelluksen avulla.

Samaa jakamistalouden vastuullista liiketoimintaa tarjoaa myös yritys nimeltä Skipperi. Skipperin kautta voi vuokrata veneen tai veneen omistaja voi antaa vuokralle oman veneensä. Yrityksen liiketoimintaa tukee GoMoren tapaisesti se, että veneitä käytetään suhteellisen vähän ja ne ovat paikoillaan satamien laitureissa keskimäärin 90 prosenttia koko veneilykaudesta. Myös veneen omistaminen ja ylläpitäminen on kallista. Lisäksi nuoremmalle sukupolvelle omistaminen ei ole enää itseisarvo. Skipperi kehittää tällä hetkellä esimerkiksi tekoälysovellusta, joka veneen luovuttamisen yhteydessä tunnistaa moottorista otetusta kuvausta, onko se vaurioitunut käytön aikana.

Verne Global tarjoaa puolestaan ICT-toimialan puolella ilmastoneutraaleja pilvipalvelu- ja konesaliratkaisuja. Sen sähköenergian kulutus tulee tuulivoimasta ja lisäksi yritys on investoinut omaan aurinkovoimalaan. Seuraavaksi yritys pyrkii ilmastonegatiiviseksi ja on investoinut Aasiaan rakennettavaan mittavaan tuulivoimalapuistoon.

Vuoteen 2030 ulottuvassa Suomen digitaalisen kompassin tavoitteessa digitaalinen osaaminen tukee myös innovaatioita, kilpailukykyä ja hyvinvointia. Koulutuksen ja tutkimuksen myötä syntyy yhteiskunnassa tarvittavaa asiantuntijuutta. Tätä tukee myös tässä hankkeessamme toteutettava 3AMK:n ja yritysten välinen yhteistyö tutkimus- kehittämis- ja innovaatiorajapinnassa.

VIHTA – Digitaaliset ratkaisut vihreään työhön – hankkeen tavoitteena on Helsingin kaupungin työllisyys- ja yrittäjyysasiantuntijoiden sekä korkeakoulujen yrittäjyyden henkilöstön osaamisen vahvistaminen vihreään ja digitaaliseen työhön.

Lähteet

Euroopan komissio. 2022. Eurooppalainen ilmastolaki.

VTT. 2021. Lupaavimmat teknologiat. Näkökulma Suomen kestävään kasvuun ja vaikuttavaan innovaatiopolitiikkaan.

Kuva: www.shutterstock.com