Siirry sisältöön
Liiketoiminta
Hukka pois ja lisää arvoa asiakkaille Lean-ajattelun avulla

Lean on osallistava toimintapa, jossa henkilö kehittää omia työtapojaan, tavoitteena luoda enemmän arvoa asiakkaille ja liiketoiminnalle. Päätöksenteko työn tekemisen tavoista viedään sinne, missä asia tunnetaan parhaiten.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 08.09.2020

Aikataulujen venyminen, huono tiedonkulku, heikko johtaminen, prosessien pullonkaulat ja työlistan loputon kasvu ärsyttävät meitä kaikkia. Joskus työpäivän tunnit karkaavat jonnekin ja vain murto-osa asioista tulee valmiiksi. Koko ajan tehdään paljon työtä, mutta kasvua tai tulosta ei näy. Kaikki nämä ongelmat ratkeavat Leanin avulla, yksitellen ja hyvässä järjestyksessä.

Lean-kehittäminen tehostaa liiketoimintaa ja lisää työn tuottavuutta. Tulokset kasvavat, sinulle jää enemmän vapaa-aikaa ja olet tyytyväisempi työhösi. Lean on todistanut voimansa lukuisissa isoissa ja pienissä organisaatioissa: autotehtaissa, tietohallinnossa, tuotannollisissa organisaatioissa, myyntiorganisaatioissa, johtamisessa ja tuotekehityksessä.

Lean on osallistava toimintapa, jossa henkilö kehittää omia työtapojaan, tavoitteena luoda enemmän arvoa asiakkaille ja liiketoiminnalle. Päätöksenteko työn tekemisen tavoista viedään sinne, missä asia tunnetaan parhaiten.

”Tunnista, pienennä ja poista Hukka”

Tärkeä käsite Lean-ajattelussa on Hukka eli ongelma. Hukka on toimintaa, joka aiheuttaa tuhlailevaa resurssien käyttöä eikä lisää asiakkaan kokemaa arvoa. Lean-työkalujen avulla Hukka tunnistetaan, pienennetään ja poistetaan. Resurssien käyttö tehostuu, ja prosessi alkaa tuottaa enemmän arvoa. Tämä ei perustu kovempaan työtahtiin vaan siihen, että kaikki keskittyvät arvoa tuottavaan työhön.

Leanin perusajatus on: tiedä mitä haluat, ja tuota se tehokkaasti. Kaikki Lean-työkalut nojaavat samaan periaatteeseen – vähennetään hukkaa, eli asiakkaalle arvoa tuottamatonta toimintaa. Samalla kehittyy parempi tapa tehdä työtä.

Lean-sykli alkaa ratkaisuideasta, joka syntyy vastauksena kysymykseen: Kuinka poistan Hukan? Tätä ideaa lähdetään testaamaan Lean-syklin vaiheiden PLAN-DO-CHECK-ACT mukaisesti. Suunnitellaan kokeilu, tehdään kokeilu, arvioidaan kokeilun tulokset. Toimiko idea eli uusi tapa toimia? Syklin lopuksi tehdään päätös uuden toimintavan käyttöönotosta tai hylätään idea ja etsitään seuraava mahdollinen ratkaisu.

”Lean hyödyntää palvelumuotoilun työkaluja asiakasarvon ymmärtämisessä”

Lean kytkeytyy läheisesti palvelumuotoiluun. Lean hyödyntää palvelumuotoilun työkaluja asiakasarvon ymmärtämisessä. Sekä Lean että palvelumuotoilu ovat ihmiskeskeisiä ja vuorovaikutteisia toimintamalleja. Lean kehittää tapaa tuottaa arvoa, ja palvelumuotoilulla taas voidaan selvittää, mistä asiakkaan kokema arvo muodostuu – eli mistä asiakas on valmis maksamaan.

Molemmat toimintamallit luottavat dataan: ideoita testataan ja niistä kerätään dataa. Päätökset tehdään datan, ei mielipiteiden perusteella.

Lean-ajattelun myötä organisaation syntyy uusi toimintatapa. Lean muotoilee liiketoimintaa, prosesseja ja tehtäviä tuottaakseen organisaatiolle uuden toimintatavan, jolla voidaan tuottaa juuri sitä arvoa, mitä asiakas haluaa ostaa. Käytä Leania, kun haluat keskittyä arvoa tuottavaan tekemiseen. Tuloksena on tehokkaampi toiminta ja resurssien parempi kohdentaminen.

Palvelumuotoiluprosessin tuloksena syntyy uusi tuote tai palvelu, jonka käyttäjäkokemus vastaa asiakkaan toiveita. Käytä palvelumuotoilua tunteaksesi asiakkaasi paremmin ja kehittääksesi tuotteen, joka ratkaisee asiakkaan ongelman eli luo arvoa asiakkaalle. Palvelumuotoilu tähtää parempaan asiakkaan tuntemiseen ja asiakkaan ongelman ymmärrykseen. Tuloksena on tuote, joka aidosti ylittää asiakkaan odotukset.

Lean on sinun juttusi, jos haluat oppia liiketoiminnan kehittämistä käytännössä ja löytää uusia keinoja ratkaista ongelmia. Lean auttaa tunnistamaan piilossa olevia ongelmia ja kääntämään liiketoiminnan kasvu-uralle.

Lue lisää aiheesta:

Kirjoittaja Taru Haajanen (KTM, tradenomi) on yrittäjä, konsultti ja valmentaja. Hänelllä on yli 15 vuoden kokemus liiketoiminnan, palveluiden ja järjestelmien kehittämisestä. Haajanen valmentaa liiketoiminnan rakentamista ja kasvattamista työkaluinaan Business Model Canvas, LEAN-mallit ja Design thinking. Hän on mukana useassa StartUp-yrityksessä ja toimii aktiivisesti FIBAN ry:ssä sekä Boardman Grow -verkostossa.