Siirry sisältöön
Liiketoiminta
Haaga-Helia Service School palvelukehityksen kohtaamispaikkana

Kirjoittajat:

Julkaistu : 10.10.2017

Uusi start-up yritys vuokraa Suomessa halukkaille tuhansien eurojen käsilaukkuja esimerkiksi juhlatilaisuuksiin. Tässä liiketoiminnassa on paljon ajassa olevia palveluliiketoiminnan muutoksiin liittyviä ilmiöitä.

Ensinnäkin, fyysiset tuotteet ovat yhä suuremmassa määrin muuttumassa palveluiksi. Tästä on esimerkkinä OP-ryhmän liiketoimintamalli, jossa asiakkaalla on mahdollista vuokrata auto ja siihen liittyviä palveluja; auton omistaminen sinällään ei luo arvoa asiakkaalle, vaan tuotteen mahdollistamat asiat. Toiseksi: tuotteiden jakaminen ja jakamistalous. Tuote joka on käyttämättömänä yli 90 % ajasta kyseenalaistaa omistamisen mielekkyyden. Kolmas mielenkiintoinen asiaan liittyvä teema on viime vuosina kasvanut kiinnostus luksustuotteiden ja palvelujen markkinointiin sekä siihen liittyvän tutkimuksen ja julkaisutoiminnan lisääntyminen.

Palvelu-teema on eräs keskeinen osa-alue Haaga-Helian strategiassa, ja Service-School; elämykselliset palveluinnovaatiot on tunnistettu yhdeksi Haaga-Helian ydinosaamisalueista.

Palveluinnovaatioita edistetään Haaga-Heliassa mm. erilaisissa hankkeissa, joista yksi hyvä esimerkki on eComlab-hanke, jonka tavoitteena on auttaa pieniä suomalaisia verkkokauppoja kansainvälistymään ja luomaan kansainvälisesti tunnustetun sähköisen kaupankäynnin osaamiskeskuksen pääkaupunkiseudulle. EComLab on Service Schoolin monikanavaiset palveluympäristöt-teemaan liittyvä hanke, johon osallistuu noin kymmenen suomalaista verkkokauppayritystä, joilla on halu kansainvälistää toimintojaan. Hanke tulee osallistumaan verkkokauppojen kansainvälistymispyrkimyksiin monella tavalla. Kokoamme kansainvälisten opiskelijoidemme tekemiä markkina-analyysejä ja lisäämme kohdemarkkinoilla asiakasymmärrystä ja hyödynnämme siellä yhteistyökumppaniemme valmiita markkina-alustoja. Tällöin esimerkiksi logistiset ja maksamiseen liittyvät ratkaisut ovat valmiiksi suunniteltu pk-yritysten tarpeisiin. Esimerkkinä valmiiden alustojen hyödyntämisestä yhteistyökumppanimme on avannut Japanin suurimmalle digitaaliselle markkinapaikalle Rakunteniin Finland Marketin, jossa markkinoidaan suomalaisia brändejä. Tavoitteenamme on myös kerätä dataa eri kansainvälistymismuotoihin liittyen verkkokauppaympäristössä.

Service School-ydinosaamisalueen toiminnan ja työskentelyn tavoitteena on luoda uusia työhuoneita; uusia palveluliiketoimintaan liittyviä konsepteja ja aihioita jotka näkyisivät myös sekä opetuksessa että hankerahoitushauissa. Tarkoitus on myös kehittää palveluliiketoimintaan liittyvää osaamista. Service School-työhuoneet toimisivat tietystä palvelu-teemasta kiinnostuneiden ihmisten ja yritysten törmäytyspaikkoina. Kiinnostus ja innostus distruptoituvien, toimialoja voimakkaasti muokkaavien palvelujen kehittämisessä tulevat olemaan keskeisiä eteenpäin vieviä voimia nyt, kun käynnistämme Service School-toimintaamme.

Kirjoittaja Marko Mäki on Haaga-Helian yliopettaja ja Service School-ydinosaamisalueen vätäjä.