Siirry sisältöön
Liiketoiminta
Arvolupaus on yrityksen DNA

Monien uusien yrittäjien tunnistettu ongelma, arvolupauksen määrittäminen. Mitä arvolupaus oikeastaan tarkoittaa?

Kirjoittajat:

Petri Kähärä

projektiasiantuntija, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Antti Leppilampi

projektipäällikkö
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 09.11.2022

Start-up-sparraajina kohtaamme usein arvolupauksen sanoittamisen haasteen. Uuden yrittäjän voi olla hankala viestiä ideansa arvoa omassa pitchauksessaan ‒ puhumattakaan että sen osaisi sanoittaa asiakkaille.

Arvolupauksessa kiteytyy monta abstraktia asiaa, kuten visio, yrityksen arvot ja tuotteen tai palvelun olemassaolon tarkoitus. Jos oman yrityksen arvolupaus on tunnistamatta, tuotteen tai palvelun markkinoinnista tulee erityisen haastavaa: on vaikeaa luoda mielikuvaa tarjotun tuotteen hyödyistä tai ratkaisusta.

Arvolupauksella yritys pyrkii konkreettisesti kuvailemaan tuottamansa arvon ja sitouttaa itsensä sen toimittamiseen lupauksella.

Arvolupauksella tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan yrityksen lupausta arvosta, jonka se tuottaa asiakkailleen palvelun tai tuotteen kautta. Olemme olleet sparraajina monissa yrittäjyyskiihdyttämöissä ja pohtineet arvolupauksia uusien yrittäjien kanssa. Tämä on varsin keskeinen vaihe uutta yritysideaa suunnitellessa; käynnistyvän yrityksen rakenne nivoutuu paljolti yrityksen arvolupaukseen.

Arvot ja visio ovat abstrakteja käsitteitä, joiden olemassaoloa voi olla vaikea ymmärtää, ja siksi on erityisen tärkeää pyrkiä sanoittamaan ne tarkasti. Asiakkaan voi olla hankala ostaa abstrakteja käsitteitä, ja samoin yrityksen on hankala myydä abstraktia arvoa. Arvolupauksessa on siis kyse myös asioiden konkretisoimisesta.

Arvolupaus kiteyttää yrityksen arvot, tavan tehdä ja tuotteen tai palvelun olemassaolon tarkoituksen. Arvolupauksella yritys pyrkii konkreettisesti kuvailemaan tuottamansa arvon ja sitouttaa itsensä sen toimittamiseen lupauksella.

Arvo + lupaus = arvolupaus

Kuinka tarkkaan arvolupauksen merkitystä todella mietitään ja kuinka tarkkaan yrityksen arvolupauksesta pidetään kiinni toiminnan kehittyessä?

Ensinnäkin olisi hyvä pohtia alusta saakka, mitä arvolupaus sana pohjimmiltaan tarkoittaa ja mitä se merkitsee asiakkaalle. Uuden yrittäjän pitää tarkastella ”arvo”-sanan merkitystä ja miettiä, minkälaisilla arvoilla asiakkaalle luodaan hyötyä ja mihin ongelmiin ratkaisuja löytyy.

Lisäksi uuden yrittäjän on hyvä muistaa, että arvo-sanan taustalle voi asettaa myös yrittäjän omia arvoja, jotka liittyvät palveluun tai tuotteeseen. Lupaus-sana sen sijaan vakuuttaa asiakkaan siitä, että yrittäjällä on keinot ratkaista ongelma.

Ymmärretäänkö arvolupauksen hyödyt?

Arvolupaus on eräänlaista uskoa näkymättömään. Se on ilmassa oleva ajatus siihen saakka, kunnes yritys todistaa asiakkaalleen sen pitävän paikkaansa. Voisiko arvolupausta sitten mitata?

Mittaaminen voisi tapahtua esimerkiksi keskustelussa, jossa tarkastellaan yrityksen toiminnan kehitystä. Yrittäjä voi yksikseen tai tiimin kesken reflektoida tasaisin väliajoin, toimiiko arvolupaus viestinä. Näkyykö se palautteissa, asiakkaiden määrässä ja viivan alla? Liike-elämä on niin hektistä, että kehotamme yrittäjiä olemaan joustavia isojen strategisten muutosten kanssa. Mikä olisikaan parempaa kuin yritys, joka onnistuu kerta toisensa jälkeen tuottamaan lupaamansa arvoa asiakkaalle?

Arvolupauksen luominen onnistuu osallistamalla yrityksen työntekijöitä ja aktiivisella tekemisellä. Työkaluja arvolupauksen kehittämiseen löytyy esimerkiksi Strategyzerilta (Value Proposition Canvas), ja verkkokauppa-alustan tarjoaja Shopifylta löytyy perusteellisempi ohje arvolupauksen rakentamiseen.

Toivotamme uusille yrittäjille menestystä arvolupauksensa rakentamisessa ja viestinnässä! Arvolupauksen luomisessa ja muissa uusien ideoiden kehittelyssä voit ottaa yhteyttä myös meihin.