Siirry sisältöön
Korkeakoulutus
Work & Study yhdistää työelämää ja opintoja ammattikorkeakoulussa

Opiskelijan opinnollistaessa opintojakson hän hankkii osaamista  työpaikalla työtä tehden. Haaga-Helian restonomikoulutuksessa on otettu käyttöön uusi Work & Study -malli.

Kirjoittajat:

Birgitta Nelimarkka

lehtori, opinto-ohjaus
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Sari Sinisalmi-Airila

opinto-ohjaaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 04.09.2023

Haaga-Helian restonomikoulutukseen on kehitetty Work & Study -painotteista opetustarjontaa osaksi monimuoto-opetusta. Tämä opetus- ja oppimistapa sujuvoittaa työn ja opintojen yhdistämistä sekä verkostojen vahvistamista.

Parhaimmillaan Work & Study auttaa opiskelijoita valmistumaan tavoiteajassa ja saamaan työpaikan opiskelemaltaan alalta. Työnantajalle tämänkaltainen yhteistyö antaa mahdollisuuden kehittää toimintaansa yhdessä ammattikorkeakoulun kanssa.

Work & Study osaksi perinteistä opetusta

Work & Study on Haaga-Helian lanseeraama nimitys opinnollistamiselle. Opinnollistamisella tarkoitetaan opintojen aikaisen työssäkäynnin tuottaman osaamisen tunnustamista opintopisteinä. Työn opinnollistamisen lähtökohtana on opintojen aikainen työssäkäynti.

Haagan ja Porvoon restonomikampuksilla on pilotoitu tätä opetustapaa vuodesta 2020 alkaen. Näiden kokemusten innostamana Haaga-Heliassa päätettiin aloittaa opetus Work & Study -painotteisesti kolmessa opetusryhmässä tammikuussa 2023. Syksyn 2023 yhteishaussa on hakukohteena Work & Study -painotteiset restonomin monimuoto-opinnot. Tämä opintoryhmä aloittaa tammikuussa 2024 Haagan kampuksella.

Ruokatuotannon johtamisen restonomitutkintoon opiskelijat valitaan valintakurssin ja todistusvalinnan kautta. Tätä valintamenetelmää on käytetty syksyllä 2022 ensimmäisen kerran Haaga-Heliassa. Siitä voi lukea lisää eSignalsin julkaisusta Valintakurssilla motivoituneita opiskelijoita (28.8.2023).

Opiskelijan opinnollistaessa opintojakson hän hankkii osaamista osaamistavoitteiden mukaisesti työpaikalla työtä tehden. Työn ohessa opiskelija tutustuu aihepiirin teoriatietoon ja syventää osaamistaan opintojakson aihealueella. Opiskelija, opettaja ja mahdollisesti työpaikan edustaja suunnittelevat yhdessä opintojakson toteutustavan työpaikalla.

Prosessi päättyy näyttöön, jossa opiskelija todentaa osaamisensa. Osaamisen kehittymistä täydennetään alan työtehtävissä. Ammattikorkeakoulutasoisessa näytössä on aina oltava teoriaan perustuva viitekehys. Opiskelijan oma reflektio on merkittävässä roolissa näytössä. Tämä on iso osa arviointia. Parhaimmillaan toteutustapa antaa opiskelijalle mahdollisuuden syventää osaamistaan elämystalousalan työtehtävissä ja näin myös mahdollisuuden edetä urallaan.

Yhteistyöllä hyviin tuloksiin

Work & Study -mallin mukaisesti opiskelevilla on oltava elämystalousalan työpaikka, mikä mahdollistaa opiskelun osaamistavoitteiden mukaisesti. Opiskelu vaatii myös opiskelijalta kykyä suunnitella itsenäisesti opintojen etenemistä, vaikka myös ohjaaja tukee opiskelijaa hänen etenemisessään. Opinto-ohjaaja suunnittelee opiskelijan kanssa henkilökohtaisen opintopolun, jossa vuorottelevat sekä opinnollistettavat opintojaksot, että perinteinen monimuoto-opetus.

Work & Studyssa on etuna se, että opiskelijan työpaikan edustaja on mukana opintojen suunnittelussa jo alusta alkaen. Näin mahdollistetaan yhteistyö ammattikorkeakoulun ja työelämän kanssa.

Work&Study uudistaa työelämää ja ammattikorkeakouluopetusta. Mallissa käytetään ketterästi erilaisia opetustapoja ja menetelmiä työelämän yhteyksiä ja asiantuntijuutta hyödyntäen. Kehitettävää on vielä – rohkeutta uusiin kokeiluihin tarvitaan jatkossakin.

Lisälukemista

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. s.a. Osaamisen tunnistaminen ja Work & Study. Luettavissa:
https://www.haaga-helia.fi/fi/ura-ja-osaaminen/osaamisen-tunnistaminen-ja-work-study. Luettu: 7.6.2023.

Mäkelä M. 16.3.2021. Work & Study syventää yritysyhteistyötä Haaga-Heliassa. AMK-lehti / UAS Journal. Luettavissa: https://uasjournal.fi/1-2021/work-study-syventaa-yritysyhteistyota-haaga-heliassa/. Luettu: 7.6.2023.

Kotila, H., Mäki, K., Vanhanen-Nuutinen, L., Moisio A., Petterson, A. & Aura, P. (toim.). 2016. Opi työssä – Uusia toimintamalleja opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen. Haaga-Helian julkaisut 6/2016. Helsinki. Luettavissa: https://www.e-julkaisu.fi/haaga-helia/opi_tyossa/mobile.html#pid=1. Luettu: 7.6.2023.

Mäki, K., Moisio, A. & Aura, P. 2017. Kolme kulmaa opinnollistamiseen. Opas opinnollistamisen ratkaisuista, työkaluista ja vinkeistä. Haaga-Helian julkaisut 6/2017. Luettavissa: https://www.e-julkaisu.fi/haaga-helia/kolme_kulmaa/mobile.html#pid=1. Luettu: 7.6.2023.