Siirry sisältöön
Korkeakoulutus
Valintakurssilta motivoituneita tutkinto-opiskelijoita

Kirjoittajat:

Birgitta Nelimarkka

lehtori, opinto-ohjaus
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 28.08.2023

Ravintola-alalla on kova pula työntekijöistä ja samaan aikaan on tarvetta osaamisen kehittämiselle ja päivittämiselle. Monimuotokoulutus on työelämälähtöinen tapa oppia ja opiskella tulevaisuuden työelämässä tarvittavia osaamisia.

Monimuotokoulutuksessa opiskelu on monimuotoisempaa eli perinteisen päiväopetuksen sijaan esimerkiksi lähiopetusta on harvemmin, vain muutamina päivinä kuukaudessa. Lisäksi toteutuksella on varsinaisen toteutustavan lisäksi sekä online-opetusta että itsenäistä virtuaalista opiskelua verkko-oppimisympäristössä.

Haaga-Helian restonomikampuksella oli syksyllä 2022 ensimmäistä kertaa kaksi hakutapaa ruokatuotannon johtamisen koulutukseen. Uutta oli se, että osa opiskelijoista haki tutkinto-opiskelijaksi valintakurssin kautta.

Valintakurssi yhtenä väylänä ammattikorkeakouluopintoihin

Valintakurssia käytetään nykyään yhtenä valintatapana Suomen ammattikorkeakouluissa. Valintakurssin avulla opiskelija pääsee perehtymään opiskelualaansa jo ennen opintoja ja saa yleensä vielä opintopisteitä suorituksistaan.

Restonomikoulutukseen pyrkivien hakijoiden soveltuvuutta opiskeluun on hyvä todentaa käytännön tekemisen kautta. Ammattikorkeakouluopinnoissa tulee yhdistää teoriaa ja käytäntöä, joten hakijat alkavat valintakurssilla hahmottaa opintojen rakennetta.

Hakuprosessi alkoi siitä, kun hakija haki koulutukseen syksyn yhteishaussa ja ilmoittautui valintakurssille. Haun yhteydessä hakija sai orientoitumistehtävän, jonka tarkoituksena oli pohtia omaa osaamista sekä asettaa tavoitteita työuralle ja opintoihin. Seuraavaksi jokainen hakija haastateltiin etäyhteyksin. Kolmannessa vaiheessa hakija osallistui varsinaiselle valintakurssille. Se oli kahden ja puolen päivän mittainen työpaja, joka järjestettiin Haagan restonomikampuksella lokakuun alussa.

Työpajoissa työskenneltiin ruoka-alan keskeisten sisältöjen parissa itsenäisesti ja ryhmissä. Valintakurssilla annettiin näytöt ”Työskentely ja vuorovaikutus ammattikeittiössä” -opintojakson osaamistavoitteisiin peilaten.

Työpaja huipentui Haagan Restomessujen yhteydessä järjestettyihin pop up -ravintolatoteutuksiin. Hakijat muodostivat kaksi ryhmää, joissa he suunnittelivat ja toteuttivat ruokatuotteen noin sadalle vieraalle. Toteutuksen jälkeen he analysoivat toteuttamiensa ruokatuotteiden soveltuvuutta kyseiseen tapahtumaan.

Valintakurssin kautta valituiksi tulleet saivat opiskelupaikan tammikuussa alkaneessa koulutuksessa ja 10 opintopistettä opintosuorituksiin.

Motivaatio ja kiinnostus omaan alaan siivittävät opintoja

On tärkeää, että opiskelu tapahtuu alalla, joka kiinnostaa. Valintakurssilla on mahdollisuus varmistua siitä, että on hakeutumassa oikealle alalle. Valintakurssi voi parhaimmillaan herättää oppijan innostuksen.

Motivaatio ja innostus opintoihin antaa voimia jatkaa eteenpäin silloinkin, kun opinnot tuntuvat raskailta ja voimat ovat vähissä.

Oli ilo huomata, että valintakurssiin osallistuneet opiskelijat ryhmäytyivät hyvin. Lisäksi he jakoivat kokemuksiaan ja käytännön työssä alasta oppimiaan asioita jo hakuvaiheessa. Motivaation ja oppimisen taustalla on vahvasti oppijoiden kiinnostuksen herättäminen ja ylläpitäminen. Tavoitteena kaikessa tekemisessä tulisi olla merkityksellisten oppimiskokemusten aikaansaaminen.

Valintakurssia on kehitetty viime vuoden kokemusten perusteella, ja syksyllä 2023 alkaa uusi haku ruokatuotannon johtamisen monimuotokoulutukseen. Luottavaisin mielin ja innolla odotamme uusia hakijoita!

Lähteet ja lisätietoa

Opintopolku. s.a. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, monimuotototeutus. Luettu 8.6.2023.

Salmela-Aro, K. (toim.). 2018. Motivaatio ja oppiminen. PS-kustannus, Jyväskylä.