Siirry sisältöön
Korkeakoulutus
Vaikuttava hakijaviestintä tukee ohjaustyötä

Kilpailu hyvistä hakijoista niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin on lisääntynyt ja tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Hyvällä hakijaviestinnällä varmistamme hakijoiden parhaan mahdollisen ohjauksen.

Kirjoittajat:

Tuija Casey

suunnittelija, hakija- ja opintopalvelut
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 24.08.2023

Haaga-Helian haku- ja valintaprosesseissa pyritään aina tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen opiskelijavalintaan. Toimintaa ohjaavat ammattikorkeakoululaki, asetukset, ammattikorkeakoulujen yhteistyöryhmien suositukset ja sopimukset sekä Haaga-Helian johdon tekemät linjaukset ja päätökset.

Hakijaviestinnän tavoitteena on viestiä hakijoille mahdollisimman selkeästi tarjolla olevat hakuväylät, hakuajat ja hakukohteet sekä huomioida neuvonnassa hakijoiden uraohjaukselliset näkökulmat. Hakijaviestinnän tulee olla yhdenvertaista, oikea-aikaista ja saavutettavaa.

Hakijaviestinnässä käytössä on kaikki mahdolliset keinot ja kanavat

Käytettäviä työkaluja tehokkaaseen hakijaviestintään ovat Opintopolku.fi-portaali, korkeakoulun verkkosivut, chatbot, markkinointikampanjat sekä erilaiset hakijamarkkinointitilaisuudet niin verkossa kuin livenä. Tulevaisuudessa tekoäly (AI) todennäköisesti tuo lisää työvälineitä ja mahdollisuuksia entistäkin monipuolisempaan hakijaviestintään.

Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opinto-ohjaajille suunnatut tiedotusviestit sekä tilaisuudet syksyisin, kuten Studia-messut ovat hyviä esimerkkejä ohjauksen tuesta tärkeille sidosryhmillemme. Tilaisuudet ovat olleet erittäin suosittuja ja kiiteltyjä.

Lisäksi opiskelijoitamme pyydetään esittelemään Haaga-Helian koulutuksia lukioihin tai ammatillisiin oppilaitoksiin, ja kertomaan opiskelijaelämästä sekä hakemisesta ammattikorkeakouluun. Saadun palautteen perusteella vierailut ovat tärkeässä roolissa tunnettuuden lisäämiseksi.

Hakijaviestinnällä taklataan korkeakouluvalintoihin liittyviä virheellisiä käsityksiä

Viime vuosina korkeakoulujen opiskelijavalintoja on uudistettu paljon. On tärkeää, että jokaisen hakukierroksen valintaperusteet viestitään yksiselitteisesti hakijoille. Hakijaviestinnällä pyrimme taklaamaan korkeakouluvalintoihin liittyviä osittain virheellisiäkin käsityksiä. Teemme siten tiivistä yhteistyötä alumnien, avoimen ammattikorkeakoulun ja koulutusohjelmien kanssa.

Tavoitteena meillä on, että hakijat hakevat tietoisesti juuri niihin hakukohteisiin, joihin toivovat pääsevänsä ja ovat tietoisia erilaisista valintatavoista.

Hakijaviestintä ja hakijamarkkinointi kulkevat käsikädessä. Hakijaviestintä kuitenkin keskittyy potentiaalisten hakijoiden lisäksi Haaga-Heliaan jo hakeneille suunnattuihin viesteihin. Hakijat ovat kiinnostuneita erityisesti opiskelijoiden ja alumnien omakohtaisista opiskelukokemuksista osana opiskelijayhteisöä. Onkin näin ollen tärkeää käyttää niitä medioita, joiden kautta voimme viestiä ja markkinoida oikeille kohderyhmille.

Saavutettavuuden näkökulmista hakijaviestinnässä on oleellista tuoda esiin erilaisia tapoja hakeutua tutkinto-opiskelijaksi. Avoimen väylän haku on tästä oiva esimerkki. Koulutuksillamme on myös erittäin hyvä maantieteellinen saavutettavuus. Kaikkiin valintakokeisiimme on mahdollisuus hakea yksilöllisiä järjestelyitä.

Saavutettavuuden kannalta verkkosivujemme kieltä on selkiytetty ja tavoitteemme on, että tieto olisi kaikille hakijoille helposti löydettävissä ja luettavissa suomeksi ja englanniksi. Hakijaneuvontaa Haaga-Heliassa on saatavilla sekä puhelimitse että sähköpostitse suomeksi ja englanniksi. Hakuaikoina on mahdollista saada neuvontaa Pasilan kampuksella.

Vahvalla brändillä kohti tulevaisuuden haasteita

Taloustutkimuksen tänä vuonna 2023 toteuttaman bränditutkimuksen mukaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on Suomen toiseksi kiinnostavin ja toiseksi tunnetuin ammattikorkeakoulu alle 25-vuotiaiden vastaajien keskuudessa. Nuoret pitävät ammattikorkeakouluja lähes yhtä kiinnostavina opiskelupaikkoina kuin yliopistoja. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot kilpailevat pääosin kuitenkin eri hakijoista, sillä Opetushallituksen (2023) mukaan vain noin 15 prosenttia hakijoista hakee sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon.

Laadukkaalla hakijaviestinnällä pidämme Haaga-Helian lippua korkealla, ja mainetta, imagoa ja brändiä kirkkaana. Kilpailu hyvistä hakijoista niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin on lisääntynyt ja tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Haaga-Helia on vahvistanut asemiaan ja kuuluu Ulysseus Eurooppa-yliopiston allianssiin, joka on eurooppalaisten korkeakoulujen muodostama verkosto. Allianssissa kehitetään yhteisiä tutkintoja ja monipuolistetaan koulutustarjontaa sekä edistetään liikkuvuutta ja tutkimusyhteistyötä Euroopassa.

Hakijamarkkinointia ja suomalaista korkeakoulukenttää Jetsun ja Mannisen (2022) mukaan tulevaisuudessa tulee haastamaan erityisesti nuorten ikäluokkien pieneneminen ja yhteiskunnan moninaistuminen. Hakijamarkkinoinnin ja -hakijaviestinnän kohderyhmiä on siksi tarkasteltava aiempaa laajemmalla perspektiivillä.

Nuorten korkeakouluhakijoiden määrä alkaa supistua viimeistään 2030-luvulla ja samalla aikuishakijoiden määrä tulee oletettavasti kasvamaan. Vaikuttavan hakijaviestinnän tulisikin jatkossa vastata kansainvälisten hakijoiden lisäksi entistä enemmän aikuishakijoiden kuten alanvaihtajien ohjauksen ja neuvonnan tarpeisiin.

Lähteet

Jetsu, A. & Manninen, J. 2022. Korkeakoulujen hakijamarkkinoinnin pääviestit ja oletetut hakijatyypit. Aikuiskasvatus-lehti 4/2022.

Kuva: www.shutterstock.com