Siirry sisältöön
Korkeakoulutus
Urheilijan opiskelu etenee urheilun ehdolla

Kirjoittajat:

Kati Selvenius

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Auli Pekkala

projektiasiantuntija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Martina Roos-Salmi

lehtori ja opinto-ohjaaja, psykologia & pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 26.05.2023

Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu mahdollistaa tavoitteellisen urheilun ja opiskelun sujuvan yhdistämisen. Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu -laatuauditoinnissa tarkastellaan Haaga-Helian nykykäytänteitä ja kartoitetaan kehittämiskohteita Olympiakomitean laatiman kriteeristön perusteella.

Urheilevan opiskelijan arjessa pidämme korkeakoulussamme perustana yksilöllistä ja pitkäjänteistä opintojen suunnittelua. Ytimessä on aina urheilijan mahdollisimman tasapainoinen arki, jossa opiskelu etenee urheilun ehdoilla viemättä siitä ylimääräistä energiaa.

Verkostotukea yläkoulusta korkea-asteelle

Urheilijoiden kouluttautumisen tukeminen alkaa nykyään jo yläkouluvaiheessa ja jatkuu toiselta asteelta aina korkeakouluopintoihin saakka. Erityisesti kouluasteelta toiselle siirryttäessä tiedon saaminen erilaisista opiskelumahdollisuuksista ja ohjauspalveluista on tärkeää. Urheilijalta vaaditaan perehtymistä, ennakoivaa otetta ja itseohjautuvuutta, mutta siirtymissä myös verkostot auttavat eteenpäin.

Tavoitteellisesti urheilevat opiskelijat ovat monesti erittäin kunnianhimoisia opinnoissaankin, ja toisen asteen jälkeen korkeakouluopiskelu on usein luonteva valinta. Siksi on erityisen hienoa, että korkeakouluissa opiskelijoiden opintojen ohjauksessa on mahdollista ottaa huomioon yksilölliset tavoitteet ja suunnitelmat.

Kehittyneiden digialustojen aikana opiskelupaikka voi fyysisesti sijaita kaukana urheilun vaatimasta asuinpaikasta. Oppilaitosverkostot tarjoavat monipuolisesti erilaisia verkko-opintoja.

Joustavia opintosuunnitelmia ja yksilöllistä ohjausta

Urheilevan opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan siten, että hän voi resurssiensa mukaan edistää opintojaan valmentautumisen ohessa ja suunnitella myös kaksoisuran jälkeistä aikaa. Tällöin ohjauspalvelujen tarve helposti korostuu, mikä vaatii myös ohjaajalta paloa ymmärtää urheilijan arkea.

Kuten urheilijan myös ohjaajan on hyväksyttävä, että hyvätkin suunnitelmat saattavat yllättäen muuttua ja suunnitelmia pitää päivittää viiveettä. Tämä edellyttää sujuvaa vuorovaikutusta urheilijan ja ohjaajan välillä.

Nykyään urheilu jo mielletään ammatiksi yleisestikin työmarkkinoilla. Urheilijan pitää kuitenkin itse tunnistaa kertynyt osaamisensa ja omat työelämävahvuutensa sekä rohkeasti hyödyntää niitä. Opintojen pariin hakeutuminen jo aktiiviuran aikana helpottaa usein merkittävästi siirtymää seuraavalle työ- ja yrittäjäuralle.

Parhaassa tapauksessa urheilijalle muotoutuu luonteva vertaisryhmä, joka tukee ja edistää opintoihin sitoutumista. Nykyään monet lajiliitotkin aktiivisesti kannustavat kouluttautumaan urheilu-uran rinnalla.

Kehittävällä otteella laatuauditointiin

Korkeakouluorganisaatiolle urheilijoiden parissa syntyvä kehittämistyö tuottaa parhaimmillaan osaamista erilaisten koulutusratkaisujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sports & Study -toimintamme on muotoutunut olemassa olevan tarpeen ja erilaisten kokeilujen kautta.

Kehittämistyön keskiössä ovat yksilölliset ratkaisut ja aikaisemman osaamisen hyödyntäminen. Näin syntynyt konsepti on käytettävissä laajemminkin niin jatkuvan oppimisen parissa kuin tutkintokoulutuksessakin.

Haaga-Helia on ensimmäisten korkeakoulujen joukossa hakeutunut Olympiakomitean organisoimaan Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu -auditointiin. Laatumallin tavoitteena on kartoittaa toimintamme nykytilaa ja entisestään kehittää kaksoisuran edellytyksiä.

Lue blogikirjoituksemme Yhteistyöllä huippu-urheilijamyönteistä korkeakoulutusta