Siirry sisältöön
Korkeakoulutus
Opiskelijoiden innovatiiviset liikeideat tunnetuksi osaamisen näytöillä

Viimeisenä opintovuonna toteutettavassa Innovatiivinen yrittäjyys ja yritysrahoitus -opintokokonaisuudessa opiskelijat kokoavat aikaisemmin opitut asiat yhdeksi liiketoimintasuunnitelmaksi. Liiketoimintasuunnitelmaa voidaan suoraan käyttää esimerkiksi starttirahan hakemiseen.

Kirjoittajat:

Tiina Jokinen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kai Pietilä

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 31.05.2022

Innovaatio eli uudennos on olennaisesti paranneltu, taloudellisesti hyödyllinen tuote, prosessi, palvelu tai keksintö. Se voi olla idea, käytäntö tai esine, jota pidetään uutena.

Innovaatiot voivat olla nykyisten tuotteiden ja palveluiden parantamista tai kokonaan uusien markkinoiden luomista. Tällöin puhutaan disruptiosta, jossa uudet toimintatavat haastavat vanhat toimintatavat. Innovaatioihin kytkeytyy tänä päivänä myös vahvasti uudenlaiset liiketoimintamahdollisuudet ja ansaintalogiikat kuten esimerkiksi alustatalous.

Innovatiivinen yrittäjyys ja yritysrahoitus -opintojakso

Haaga-Helian opetussuunnitelmassa on vahvana mukana yrittäjyys eri muodoissaan heti opintojen alusta lähtien. Opiskelijat työstävät liikeidean eri osa-alueita, oppivat toimimaan yrittäjämäisesti ja perehtyvät yritystoiminnassa tarvittaviin talouslaskelmiin sekä rahoituslähteisiin.

Viimeisenä opintovuonna toteutettavassa Innovatiivinen yrittäjyys ja yritysrahoitus liiketalouden opintokokonaisuudessa opiskelijat kokoavat aikaisemmin opitut asiat yhdeksi liiketoimintasuunnitelmaksi. Liiketoimintasuunnitelmaa voidaan suoraan käyttää esimerkiksi starttirahan hakemiseen.

Osalla opiskelijoista on jo ennen opintoja ja valmistumista paljon osaamista ja monenlaista yritystoimintaa. Tämän vuoksi korkea-asteen oppilaitokset ovat ottaneet käyttöön erilaisia osaamisen tunnistamiseen liittyviä toimintatapoja.

Syksyn 2021 monimuoto-opintojaksoomme osallistuneista opiskelijoista neljä oli laatinut liiketoimintasuunnitelman TE-toimistolle. Osa oli hakenut myös starttirahaa ennen pakollista opintojaksoa. Heidän kohdallaan vaihtoehtoisena opintosuoritusten tapana toteutettiin osaamisen näyttö.

He esittelivät liiketoimintasuunnitelmansa ja jo käynnistyneen yritystoimintansa ohjaajille ja muille opiskelijoille. Tilaisuus eteni vuorovaikutteisesti ja näin uusia ajatuksia ja ideoita saatiin syntymään puolin ja toisin. Samalla uudet yrittäjät saivat näkyvyyttä omalle toiminnalleen.

Olen parantanut oman yrityksen ydinajatuksia ja toimintaa henkilökohtaisesti räätälöidyllä Coaching -kurssilla. Myös verkosto on laajentunut huomattavasti.

Satomi Peltola

Miso ja koji -tuotteita parhaista kotimaisista raaka-aineista valmistettuna

Yksi osaamisen näytöllä todentanut on Liiketalouden monimuoto-ohjelmassa opiskeleva Satomi Peltola, joka on perustanut Misola yrityksen yhdessä Hiroko Ishimorin kanssa. Satomi on ollut kokkina monessa ravintolassa Japanissa, Suomessa ja USA:ssa. Hiroko on tehnyt itse misoa 15 vuotta. Satomi vaikuttui Hirokon intohimosta ja loputtomasta kehittymishalusta ruoan suhteen, ja päätti aloittaa Hirokon kanssa liiketoiminnan syksyllä 2021.

Kuvassa Misolan perustajat

Miso on perinteinen japanilainen ruoka, joka fermentoidaan sekoittamalla koji, pavut ja suola. Misola tarkoittaa suomeksi paikkaa, jossa tuotetaan misoa. Mi-So-La kuuluu myös perinteiseen japanilaiseen musiikkiasteikkoon. Japanin kielellä misola tarkoittaa kaunista sinistä taivasta. Satomin liikeidea on innovaatioiden näkökulmasta uusien markkinoiden luomista.

Moderni tilitoimisto – kirjanpitoa virtuaalisesti

Osaamisen näytöllä todensi myös Anni Kanninen. Hän tarjoaa liikekumppanin kanssa kirjanpitopalveluita ja liiketoiminnan ohjausta pienille yrityksille.

Kuvassa Tililaatikko Oy:n perustajat

Tililaatikko Oy:n ideologia on, että asiakkaana voit toimia Porvoossa, Inarissa tai Jyväskylässä, missä tahansa. Kirjanpitäjää voi tavata etänä zoomin välityksellä tai kasvotusten erikseen sovittaessa. Anni toteaa myös, että tilanteen mukaan matkustamme ja työt kulkevat mukanamme. Innovaatio näkökulmasta kyseessä on nykyisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen.

Tililaatikko Oy perustettiin keskellä Annin tradenomi opintoja. Perustamisvaiheessa huomioitaviin asioihin sai hyvin tukea opinnoista monestakin eri näkökulmasta. Lisäksi apua oli siitä, että eri aiheiden opettajilta pystyi kysymään asioita paljon laajemmalla skaalalla kuin jos olisi pitänyt kaikki tiedot noukkia eri toimijoilta.

Kuva: www.shutterstock.com