Siirry sisältöön
Korkeakoulutus
Erityisen hyvä opetus- ja ohjausverkosto

Meidän haaga-helialaisten opetus- ja ohjausosaaminen on erityisen hyvää, koska sen vaikutukset ovat laaja-alaiset ja koska se kykenee palvelemaan opiskelijaamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 28.04.2022

Palvelemme asiakastamme opiskelijaa monin tavoin, jotta hän saa tarvitsemansa tiedot ja taidot pärjätäkseen alati muuttuvassa maailmassa ja ennen kaikkea menestyäkseen tulevassa koulutustaan vastaavassa työpaikassa. Esimerkiksi tradenomiopiskelijamme tarvitsee yleisen liiketaloudellisen osaamisen lisäksi myös syvempää oman tulevan ammattialansa osaamista.

Kuka tämän osaamisen opiskelijallemme toimittaa?

Ei kukaan, sillä opiskelijamme opiskelee kaiken itse. Hän hankkii osaamisensa opintojaksoillamme, työharjoitteluissa, erilaisissa projekteissa ja opinnäytetyöprosessin aikana. Hänellä on onneksi apunaan opintojaan tukevia ammattilaisia, jotka kukin osallistuvat opiskelijamme osaamisen kehittämiseen oman osaamisensa näkökulmasta.

Joskus näitä ammattilaisia tarvitaan enemmän, joskus vähemmän. Yleensä opiskelijamme ohjaukseen osallistuvat ainakin opintotoimisto, opinto-ohjaaja, opintojakson opettaja, työharjoittelun ohjaaja ja opinnäytetyön ohjaaja. Jos opiskelija osallistuu TKI-projektiin, tarvitaan myös ko. projektin projektipäällikkö.

Mikä sitten tekee opiskelijan ohjaamisesta erityisen?

Opiskelijamme ohjaamiseen eri tavoilla osallistuvien henkilöiden osaaminen on poikkeuksetta laajaa ja monipuolista. Se on kehittynyt usein vuosikymmenien aikana eri toimialoilla ja organisaatioissa sekä erilaisissa rooleissa, tehtävissä ja vuorovaikutussuhteissa. Sitä ovat edelleen kehittäneet toinen toistaan seuranneet koulutukset ja erikoistumiset.

Kun ammattilaisemme on jossakin vaiheessa työuraansa hakeutunut ammattikorkeakouluun opettamis- tai ohjaustyöhön, tulee yleensä viimeistään siinä vaiheessa ajankohtaiseksi ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys tai opinto-ohjaajaksi pätevöityminen. Mikä valtava osaamiskeskittymä opettajakollega voikaan tällöin olla!

Opetus- ja ohjausosaaminen on jatkuvaa kehitystä

Ammattilaisemme on kenties jo jonkin aikaa opettanut ja ohjannut opiskelijoitaan, joten hänellä on tiedossa, missä kohtaa opiskelijan ohjausprosessia hänen tarvitsee eniten kehittyä.

Hän voi edelleen kehittää taitojaan vaihtuvissa opettajatiimeissämme, jotka koostuvat raudanlujan substanssiammattitaidon omaavista pedagogeista, oppilaitoksemme tarjoamissa koulutuksissa tai ulkopuolisissa täsmäkoulutuksissa.

Opettajan ja ohjaajan kehittymistarve ei lopu koskaan, sillä menetelmät muuttuvat, haasteet muuttuvat, ympäristön vaatimukset muuttuvat, opintosuunnitelmat muuttuvat, opiskelijoiden tarpeet muuttuvat, jne.

Erityisen hyvää opetus- ja ohjausosaamista

Enää ammattikorkeakoulussa ei voi ”vain opettaa” tai ”vain ohjata”, sillä opetus- ja ohjausammattilainen tarvitsee kaikkia elämänsä aikana kertyneitä tietoja ja taitoja palvellakseen opiskelijaamme maailman parhaalla tavalla.

Tämä vaatimus kumpuaa yksinkertaisesti siitä, että opiskelijamme kohtaa osaamiseensa nähden vieläkin suurempia haasteita kuin me häntä ohjaavat ammattilaiset kohtaamme. Meidän tulee valmistaa opiskelijamme kohtaamaan nämä haasteet.

Meidän haaga-helialaisten opetus- ja ohjausosaaminen on erityisen hyvää, koska sen vaikutukset ovat laaja-alaiset ja koska se kykenee palvelemaan opiskelijaamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Kuva: www.shutterstock.com