Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Verkko-opiskelu joustaa erilaisissa elämäntilanteissa

FONE – Kansallinen verkkotutkintoverkosto -hankkeessa luodaan kansallinen verkkotutkintoverkosto, joka tarjoaa puitteet ja toimintamallit koulutusratkaisuille korkeakoulujen ja työelämän yhteistyöllä.

Kirjoittajat:

Outi Valkki

lehtori, digitaaliset palvelut
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Aura

TKI-asiantuntija, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kati Selvenius

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 13.04.2022

Yhteiskunta ja työelämä ovat jatkuvassa murroksessa. Osaamisen päivittäminen on tarpeellista pitkin työuraa, eikä opiskelu enää ole ajankohtainen vain nuoruudessa ensimmäisen tutkinnon hankkimisessa.

Lyhyiden täsmällisen osaamistarpeen päivittämisen lisäksi, saattaa olla järkevää opiskella uusi tutkinto, jolla omaa asemaansa voi parantaa nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla. Myös oppimis- ja koulutusympäristöt tarvitsevat uusiutumista.

Jatkuva oppiminen

Ammattikorkeakouluista voi valita pieniä osaamiskokonaisuuksia, joilla täydentää omaa ammatillista osaamista. Avoimen ammattikorkeakoulun tai CampusOnlinen tarjonta mahdollistaa yksilön kannalta tarpeellisten opintojen valinnan urakehityksen ja ammatillisen kasvun tueksi. Joskus muutamiin yksittäisiin teemoihin perehtyminen voi auttaa merkittävästi työelämään palaamisessa tai siellä pysymisessä ja etenemisessä.

Verkkotyöskentely kehittyi korona-aikana merkittävästi. Pandemia pakotti siirtämään opetuksen verkkoon. Tämä puolestaan johti verkko-opetustaitojen ja -opiskelun kehittymiseen. Samalla mahdollistui myös tarjonnan laajentaminen. Ainakin Haaga-Heliassa opintopisteitä kertyikin enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Opiskelu alkaa olla aidosti mahdollista missä päin maailmaa tahansa ja toisaalta opintoja voi tehdä minne päin tahansa. Suomenkielisten ammattikorkeakoulujen yksi vahvuuksista on ulkosuomalaisten kouluttaminen äidinkielellä.

Uusia yhteistyömalleja

Toisinaan täydentävät opinnot innostavat hakeutumaan tutkinto-opiskelijaksi. Verkkotutkinnot mahdollistavat uudenlaisien opintopolkujen luomisen ja ammattikorkeakoulututkinnon saavuttamisen erilaisissa elämäntilanteissa.

Erilaisten digitaalisten palvelujen avulla verkkotutkintoja voidaan tulevaisuudessa toteuttaa myös aloilla, joissa aikaisemmin on vaadittu opetusta kampuksilla. Esimerkeiksi käyvät sote-alan ja musiikin koulutukset.

Verkkotutkintojen avulla voidaan luoda myös uudenlaisia joustavia opintopolkuja, saavuttaa uutta osaamista ja vaikkapa kokonainen korkeakoulututkinto. Verkkotutkintojen joustavat opiskelutavat mahdollistavat mielekkään opiskelun myös työssäkäyvien ammattilaisten arjessa, jossa on monia vastuita eri elämän osa-alueilla. Haaga-Heliassa opiskelija voi omilla opintojaksovalinnoillaan suorittaa tutkintonsa verkossa.

Tulevaisuuden visiona ovat entistä henkilökohtaistetummat tutkinnot, jolloin opiskelija pystyisi rakentamaan tarpeisiinsa parhaiten sopivat sisällöt eri ammattikorkeakoulujen verkko-opetustarjonnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa FONE – Kansallinen verkkotutkintoverkosto -hankkeessa luodaan kansallinen verkkotutkintoverkosto, joka tarjoaa puitteet ja toimintamallit koulutusratkaisuille korkeakoulujen ja työelämän yhteistyöllä.

Luettavaa aiheesta: