Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Tilintarkastajan työ on jatkuvaa oppimista

Moni Haaga-Helian talouteen ja rahoitukseen suuntautunut tradenomi on kiinnostunut tilintarkastajan työstä. Ei mikään ihme, sillä työ on monipuolista ja työpaikkoja on hyvin tarjolla. Tilintarkastajan tulee pitää yllä osaamistaan, ja tässä kirjoituksessa pohdimme mitä kaikkea tilintarkastajan tulee hallita.

Kirjoittajat:

Katja Rumpunen

lehtori, raha ja talous
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Heli Kortesalmi

lehtori, laskentatoimi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Jere Peiponen

lehtori, raha ja talous
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 13.12.2023

Tilintarkastajan ammatti on arvostettu ja haastava työ, ja siinä on hyvät kehittymismahdollisuudet. Tarkastustehtävät vaihtelevat tutusta tilinpäätöksen varmistamisesta eri hankkeiden, julkisyhtiöiden ja tulevaisuudessa myös kestävyysraportin tarkastamiseen. Kansainvälisissä tilintarkastustoimistoissa työskentelevä voi päästä ulkomaille töihin, mikäli kansainvälinen ura kiinnostaa.

Virallisen tilintarkastuskertomuksen saa allekirjoittaa vain tilintarkastajan ammattitutkinnon eli HT-tentin suorittanut henkilö. HT-tenttiin pääsee, kun on suorittanut tenttiin vaadittavat opinnot ja kerryttänyt kolme vuotta työkokemusta tilintarkastajan apulaisena toimimisesta.

Haaga-Heliassa voi suorittaa nämä vaaditut opinnot ja saada tästä valmistuttuaan todistuksen. Harjoittelupaikkoja tarjoavat esimerkiksi Haaga-Helian partnerit EY, KPMG, Tuokko ja BDO. Harjoittelupaikkoja kannattaa kysellä myös pienemmistä tilintarkastusyhteisöistä. Arvioilta noin 20 Haaga-Helian opiskelijaa suorittaa vuosittain työharjoittelunsa tilintarkastustehtävissä, ja moni jatkaa työtä yrityksessä harjoittelun jälkeen.

Tilintarkastus on vastuullinen työ ja osaamistarpeet ovat laajat

Perinteisesti tilintarkastajan pitäisi osata tarkastaa, tuntea tarkastusalan standardit, hallita kirjanpito ja tilinpäätös sekä näihin liittyvät asetukset. Lisäksi tilintarkastajan pitää tuntea yhteisölainsäädäntöä ja verotusta. Näistä perusteet opitaan koulun penkillä ja työharjoittelutkin alkavat usein yritysten omilla koulutuksilla. Vaikeahkon HT-tentin läpäisy varmistaa osaamisen.

HT-tenttiin vaadittavat opinnot

52 opintopistettä tilintarkastuksen ja laskentatoimen opintoja
22 opintopistettä juridiikan opintoja
22 opintopisteitä muita liiketalouden opintoja

Lainsäädäntö kuitenkin muuttuu jatkuvasti ja hankittua osaamista on päivitettävä. Tilintarkastajan ammattiin kuuluu jatkuva oppiminen, sillä tilintarkastustukinnon suorittaneen tilintarkastajan pitää osoittaa käyneensä koulutuksissa vähintään 20 tuntia vuodessa ja 120 tuntia kolmen vuoden aikana (Suomen tilintarkastajat s.a.).

Perinteisten osaamisten lisäksi tilintarkastajaksi suuntautuvan kannattaa opiskella digitaalisten työkalujen käyttöä (Excel ja Word) ja ehkä myös data-analytiikkaa ja tietojärjestelmiä. Tilintarkastustyö on asiakaspalvelua, jolloin yleiset työelämätaidot kuten kielitaito, kommunikaatiotaito, esiintymistaito, ajan- ja projektinhallinta ja asiakaspalvelu korostuvat. Tilintarkastajan pitää olla myös hieman rohkea, sillä hänen tehtävänsä on haastaa asiakasta ja olla terveellä tavalla skeptinen ja analyyttinen.

Haaga-Helian tilintarkastusalumnit suosittelivat Tilipäivä-tapahtumassamme seuraamaan ajankohtaisia asioita esimerkiksi lehtiä lukemalla, näin löytyy aina keskusteltavaa asiakkaiden kanssa.

Osaamistarve laajenee kestävyysraportoinnin varmennukseen

Tilintarkastajan osaamistarve on laajenemassa entisestään, sillä tilintarkastajat tulevat varmentamaan vuodesta 2025 alkaen myös EUn kestävyysraportointidirektiivin mukaiset kestävyysraportit. Voi olla, että edelläkävijäyritykset pyytävät varmennuksia jo keväällä 2024. Kestävyysraportoinnista voit lukea Kestävyysraportointi ja tilintarkastajan uusi osaaminen -blogikirjoituksesta.

Tätä siis jatkuva oppiminen tarkoittaa tilintarkastuksessa!

Marraskuussa 8.11. 2023 järjestettiin ensimmäinen Tilipäivä-tapahtuma Haaga-Helian Auditoriossa. Tilipäivän tavoitteena oli antaa mahdollisuus opiskelijoille saada lisää tietoa alasta, tavata tilintarkastusalan ammattilaisia ja verkostoitua. Tapahtuman järjestelyvastuu oli Haaga-Helian opiskelijoista koostuvalla tiimillä.

Lähteet

Suomen tilintarkastajat ry. Osaamisen kehittäminen.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Haaga-Helia