Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Kestävyysraportointi ja tilintarkastajan uusi osaaminen

EUn kestävyysraportointivaatimukset (CSRD) astuvat voimaan Suomessakin vuodenvaihteessa 2023-2024. Tässä kirjoituksessa tarkastelemme, miten muutos tulee vaikuttamaan tilintarkastajan tehtäviin.

Kirjoittajat:

Heli Kortesalmi

lehtori, laskentatoimi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Ulrika Lindblad

lehtori, raha ja talous
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 12.12.2023

Yritysten vastuullisuusraportointi on ollut hyvin kirjavaa, koska yritykset ovat voineet käytännössä raportoida haluamansa viitekehyksen mukaan tai vain itselleen suotuisia asioita. Tähän tulee nyt muutos, kun EUn kestävyysraportointivaatimukset (CSRD) astuvat voimaan Suomessakin vuodenvaihteessa 2023-2024. Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme, miten muutos tulee vaikuttamaan tilintarkastajan tehtäviin.

Tilintarkastaja varmentaa kestävyysraportit

Uusien vaatimusten myötä eurooppalaisten yritysten raportointi tulee olemaan erittäin säädeltyä ja yritysten raportit ovat luotettavampia, sillä ne myös tarkastetaan tilintarkastajien toimesta.

Rajoitettu varmuus

Uusien raportointivaatimusten astuessa voimaan tilintarkastajat tarjoavat aluksi vain rajoitettua varmuutta raportoiduista kestävyystiedoista, kun taas tilinpäätöksistä annetaan kohtuullinen varmuus (Lindman 2023).

Yrityksiltä odotetaan järjestelmien kehittämistä, jotta tietoa ja prosesseja voidaan tarkastaa luotettavasti. Niin kauan kuin raportteja ja tiedon keruuta tehdään manuaalisesti, ei tilintarkastajat uskaltane siirtyä kohtuulliseen varmennukseen. Pahimmassa tapauksessa tilintarkastaja kantaa riskin väärästä raportoinnista myös taloudellisesti.

Strateginen rooli ja yrityksen vastuu

Yritykset ovat itse vastuussa strategiastaan, mutta mikäli strategiassa on vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita, tilintarkastajan tehtävä on tarvittaessa haastaa johtoa kysymällä strategian perusteita ja syventymällä taustatekijöihin. Kestävyysraporttien tarkastamiseen liittyy johdon suhtautumisen analysointi, konkreettisten mittareiden käyttö ja yrityksen avoimuusraportointi.

Tilintarkastaja ei ota kantaa suoriutumiseen vaan varmistaa, että yritys raportoi asioista asianmukaisesti. Vaikka kaikkia tavoitteita ei saavutettaisikaan, yrityksen tulee raportoida näistäkin avoimesti. Tämä luo luotettavuutta raportointiin.

Kestävyysraporteilla annettu tieto

Kestävyysraportointijärjestelmät yleistyvät, silti monilla yrityksillä on vielä manuaalista tiedonkeruuta. Manuaalisen tiedonkeruun prosessien varmistus on haastavaa, mutta tärkeää. Tilintarkastajan on varmistettava, että tieto on luotettavaa ja, että kestävyystiedot noudattavat standardeja.

Sosiaalisen vastuun varmentaminen

Lukujen lisäksi tilintarkastajan pitää varmentaa esimeriksi sosiaalista vastuuta. Käytännössä sosiaalisen vastuun varmentaminen voidaan tehdä esimerkiksi tarkastelemalla yrityksen toimipisteitä ja haastattelemalla henkilöstöä. Ulkopuoliset sertifikaatit kuten ISO laatustandardit voivat tuoda lisäturvaa tilintarkastajalle. Kestävyysraportointi vaatii prosesseja ja kontrolleja, joita on pidettävä yhtä varmoina kuin liikevaihtoa ja muita perinteisiä raportointikohteita.

Uusi KRT-tilintarkastustutkinto

Tilintarkastajien rooli laajenee kohti vastuullisuustarkastajaa. Tilintarkastajat voivat rakentaa urapolkuaan yhdistämällä tilintarkastuksen ja vastuullisuuden osaamistaan.

Vuoden 2024 alusta tilintarkastaja voi erikoistua kestävyysraportointiin ja suorittaa kestävyysraportointitarkastajan eli KRT-tutkinnon KHT ja JHT tutkintojen lisäksi. KRT tutkinnon suorittanut saa allekirjoittaa kestävyysraportointitarkastusraportin. (Patentti- ja rekisterihallitus 2023.) Jokaisen tilintarkastajan pitää kuitenkin ensin aloittaa HT-tutkinnosta, jonka moni Haaga-Helian tradenomikin on suorittanut.

Tilintarkastusalalla tarvitaan nyt uutta osaamista, joten kestävyysraportoinnissa on tuleville taloushallinnon tradenomeille paljon uusia mahdollisuuksia!

Haaga-Heliassa järjestettiin 8.11.2023 Tilipäivä tapahtuma, jossa Haaga-Helian alumnit kertoivat tilintarkastajan työstä opiskelijoillemme. Tilaisuudessa järjestettiin myös kestävyysraportointia käsittelevä paneelikeskustelu. Haaga-Helian tradenomit voivat suorittaa tilintarkastustutkintoon vaaditut opinnot opintojensa aikana.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Shutterstock