Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Kohti tulevaisuusajattelua

Meidän jokaisen tulisi pohtia, millainen tulevaisuus on toivottava ja innostava sekä pyrkiä toimimaan tuon tulevaisuuskuvan toteutumiseksi.

Kirjoittajat:

Katja Kuuramaa

3amk kehityspäällikkö
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 27.05.2022

Tulevaisuusajattelua pidetään tulevaisuuden taitona. Tulevaisuusajattelu on kykyä ennakoida mahdollisia, toivottavia, uskottavia ja todennäköisiä tulevaisuuskuvia sekä edistää omalla toiminnallamme toivottavia tulevaisuuksia.

Usein kuitenkin käsityksemme tulevaisuudesta on rajoittunut, eli emme pidä mahdollisina ja todennäköisinä riittävän suurta joukkoa erilaisia mahdollisuuksia. Niinpä hämmästymme, kun jotain mielestämme yllättävää tapahtuu. Tästä ns. villien korttien käymisestä toteen on viime vuosilta useita esimerkkejä, kuten brexit, korona, Ukrainan sota.

Nykyhetken teot muotoilevat tulevaisuutta

Jotta villit kortit tai hiljaiset signaalit kiinnittäisivät huomiotamme, meidän on syytä laajentaa ajatteluamme tulevaisuudesta ja siten haastaa oletuksiamme. Onhan tulevaisuus käsitteenä varsin epämääräinen. Tulevaisuus on kaikkea tästä hetkestä eteenpäin ja silti ajattelemme usein tulevaisuutta varsin lyhytnäköisesti. Elämmehän kvartaaliajattelussa, jonka aikajänne on lyhyt ja tilanteet muuttuvat nopeasti.

Useissa yrityksissäkin on luovuttu pitkän ajan suunnitelmista ja harva yritys tekee enää 10-vuotissuunnitelmia. Tulevaisuuden epämääräisyys ja monimutkaisuus ovatkin juuri niitä syitä, jonka vuoksi meidän pitäisi panostaa tulevaisuusajatteluun. Tulevaisuus nimittäin muotoutuu nykyhetken teoista – ja tekemättä jättämisistä.

Tulevaisuusajattelua oppii harjoittelemalla

Tuleviauusajattelun harjoittelua olemme tehneet parina vuonna Askolan lukion toisen vuosiluokan oppilaiden kanssa Haaga-Helian Porvoon kampuksella toteuttavalla intensiiviviikolla Minä korkeakouluopiskelijana. Viime syksynä harjoittelimme tulevaisuusajattelua myös Haaga-Helian opiskelijoiden kanssa opintojen alkuun sijoittuvalla Learning Camp -opintojaksolla.

On ollut kiinnostavaa havaita, millaisia ajatuksia tulevaisuudesta lukiolaisilla ja amk-opiskelunsa vastikään aloittaneilla on ennen tulevaisuuspajaa ja millaisia ajatuksia tulevaisuus nostaa esiin parituntisen työpajan jälkeen.

Ennen työpajaa ajattelua leimaa teknologiakeskeisyys, tulevaisuuden hahmottomuus ja dystopiat, kuten ilmastonmuutos, ekologinen katastrofi ja sodat, erityisesti tietysti nyt kun Ukrainan sota on ajankohtainen. Tulevaisuus ahdistaa ja pelottaa, mutta toki antaa myös joitain positiivisuuden pilkahduksia uusien energialähteiden ja tekoälyn muodossa.

Ajattelussa käy myös ilmi aikahorisontin lyhyys. Tulevaisuus nähdään muutaman vuoden päähän omakohtaisina tavoitteina, kuten valmistumisena, ura- ja työtoiveina tai matkustushaaveina.

Tulevaisuusajattelun työpajatyöskentelyssä keskitytään oikeastaan kolmeen asiaan.

  1. Tulevaisuutta tarkastellessa kannattaa tulevaisuuksista puhua monikossa, sillä ei ole vain yhtä tulevaisuutta.
  2. Voimme vaikuttaa tulevaisuuksiin omalla toiminnallamme tässä ja nyt.
  3. Velvollisuutemme pn ajatella pidempää aikaväliä, sillä sen olemme velkaa paitsi nykyisille myös tuleville sukupolville.

Tulevaisuustyöpajoissa ajattelua suunnataankin usein vähintään 30 vuoden päähän. Taitoja verrytellään työpajoissa muistelulla, niin historian kuin tulevaisuuden, sillä tutkimusten mukaan aivoissamme virittyvät samat alueet, kun muistelemme ja kuvittelemme.

Tulevaisuusajattelu luo luottamusta tulevaisuuteen

Tulevaisuustyöpajan jälkeen nuorten ajatukset tulevaisuudesta ovat selkeästi saaneet uusia positiivisempia sävyjä. Teknologioiden ja ilmastonmuutoksen rinnalle on tullut ajatus mahdollisuuksista, vaikuttamisesta, toiveikkuudesta ja uudistamisesta.

Työpajassa myös pohditaan, minkä ajatuksen tai konkreettisen teon vien työpajasta mukaan. Esiin tulleita oivalluksia ovat mm. miten omilla, pieniltäkin vaikuttavilla teoilla on vaikutusta, toivottavien tulevaisuuksien hahmottelemisessa toisten kuuntelulla on merkitystä ja me teemme tulevaisuuden.

Tulevaisuustyöpajojen vahvuus onkin juuri siinä, että tulevaisuus ei enää vaikuta hahmottomalta möhkäleeltä, joka vain tulee ja tapahtuu meistä riippumatta. Me jokainen muotoilemme tulevaisuutta teoillamme ja sen vuoksi meidän on tärkeää miettiä, millaisia tulevaisuuksia haluamme muotoilla.

Tulevaisuusajattelu lisää luottamusta tulevaisuuteen ja omaan toimijuuteen. Tärkeitä asioita meille kaikille, mutta erityisesti aikuisuuden ja itsenäisen toimijuuden kynnyksellä oleville. Tulevaisuusajattelua on jatkossakin hyvä integroida ammattikorkeakouluopintoihin osana tulevaisuusosaamista.

Kuva: www.shutterstock.com