Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Improvisaatio on tehokas kehittämisen työväline

Improvisaatio ja draamalliset menetelmät saattavat nostaa monella niskakarvat pystyyn. Monenlaisia asioita saattaa pyöriä mielessä, kun puhutaan improvisaatiosta, ja kynnys osallistumiseen tai soveltavan improvisaation menetelmien kokeiluun voi olla korkea.

Kirjoittajat:

Sanni Aromaa

palvelumuotoilija, palveluliiketoiminnan kehittäminen ja muotoilu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Johanna Mäkeläinen

lehtori, markkinointi ja viestintä
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 30.03.2023

HomeOpera-hanketiimi kävi Edelläkävijöiden järjestämässä menetelmäpajassa, jossa perehdyttiin improvisaatioon ja sen käytön monenlaisiin mahdollisuuksiin. Kokemus oli silmiä avaava. Vuorovaikutusmuotoilija Simo Routarinne teki pelot tyhjiksi ja osoitti epäilijöillekin, että improvisaatio voi olla vaikuttava ja hauska yhdessä tekemisen väline.

Hauskaa heittäytymistä ja toisiin tutustumista

Improvisaatiota hyödyntävien harjoitusten avulla voi turvallisesti heittäytyä tutustumaan toisiin osallistujiin. Ensimmäisessä tehtävässä meitä osallistujia pyydettiin kiinnittämään huomioita muiden osallistujien kenkiin ja valitsemaan itselleen pari kenkien perusteella. Nopea esittäytyminen parin kanssa, ja kierros jatkui valitsemalla seuraava pari puseron värin perustella. Sitten taas napakka esittäytyminen uuden parin kanssa. Tätä jatkettiin vielä muutama kierros.

Tämän tyyppisellä improvisaatiotehtävällä on mahdollista luoda nopeasti turvallinen ja luonteva ilmapiiri osallistujien välille. Tuntemattomasta kanssaosallistujasta tuli hetkessä tuttu, jonka kanssa oli helppo tarttua seuraaviin tehtäviin. Eräs osallistujista mainitsikin, että ”tällainen tutustuminen oli paljon mukavampaa kuin, että olisimme istuneet ja jokainen vuorollaan olisi esitellyt itsensä”.

Vuorovaikutustaidot onnistumisen edellytyksenä

Onnistunut vuorovaikutus on merkityksellisessä roolissa, kun tarkastellaan työ- ja yksityiselämän onnistumisia. Vuorovaikutuskykyjen kehittäminen ja parantaminen on tärkeää, sillä se voi avata ovia uusiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään elämän eri osa-alueilla. Vuorovaikutustaitoja ja kykyä kommunikoida muiden kanssa voi kehittää muun muassa improvisaatioharjoituksilla.

Helppo ja yksinkertainen, mutta hyvin opettavainen harjoitus tehtiin simuloimalla ruokakaupassa ostoksilla käyntiä.

  • Ostoksilla-harjoituksessa menet parisi kanssa kuvitteelliseen ruokakauppaan. Valitkaa, kumpi työntää ostoskärryjä ja kumpi ehdottaa ja lastaa ostoksia kärryyn.
  • Olette kaupassa ostamassa viikonloppuruokia. Toinen ehdottaa ostoksia positiivisin sanankääntein. Toinen työntää kärryjä ja on passiivinen, ei ota katsekontaktia ja suhtautuu negatiivisesti kaikkiin ehdotuksiin. (aikaa 2 min)
  • Keskustellaan: Kuinka paljon tarvikkeita saitte ostoskärryyn? Miltä tuntui, kun toinen osapuoli oli täysin passiivinen ja negatiivinen? Entä miltä tuntui olla passiivinen toista kohtaan ja torpata ehdotus toisensa jälkeen? Millainen fiilis tapahtuneesta jäi?
  • Harjoitus jatkuu ja olette edelleen kaupassa ostamassa viikonloppuruokia. Toinen ehdottaa ostoksia positiivisin sanankääntein. Toinen työntää kärryjä ja suhtautuu positiivisesti kaikkiin ehdotuksiin, ja ehdottaa lisää käyttämällä sanoja “Joo, ja”. Kehukaa toisen ideoita. (aikaa 2 min)
  • Keskustellaan: Kuinka paljon tarvikkeita tuli nyt ostoskärryyn? Miltä nyt tuntui, kun toinen osapuoli oli aktiivinen, otti katsekontaktin ja suhtautui ehdotettuihin tarvikkeisiin positiivisesti? Entä miltä nyt tuntui olla aktiivisessa roolissa toista kohtaan? Millainen fiilis tapahtuneesta jäi?

Mitä opittiin ja oivallettiin? Harjoitus auttoi kokemaan, miltä tuntuu, kun ei saa vastakaikua toiselta asian hoitamiseksi tai yhteisen ratkaisun löytämiseksi. Tehtävän avulla voi kehittää omia vuorovaikutustaitoja, empatiakykyä ja vahvistaa yhteenkuuluvaisuuden tunnetta yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Ostoskärryharjoitus HomeOpera-hankkeen testissä

Epäonnistumisen salliminen on tuloksellisen luovan työskentelyn edellytys. Tämä vaatii psykologisesti turvallisen ilmapiirin, jossa mokaamista ei tarvitse pelätä. Mokaamiseen liittyy aina oppimista ja sen voi siksi nähdä rikkautena sen sijaan, että se olisi uhka tai osoitus yksilön kykenemättömyydestä.

HomeOpera-hankkeen työpajassa käytimme ostoskärrymenetelmää työpajan lämmittelytehtävänä testiryhmän kanssa. Testiryhmäläiset uppoutuivat rooleihin ja tunnelma vaihtui asenteen muuttuessa nopeasti nyreydestä ja turhautuneisuudesta hersyvään nauruun ja pulppuavaan puheensorinaan. Yhden ryhmän ostoskärry tuli ääriään myöten täyteen uusia tuotteita, ja toiset jakoivat ostosten lomassa ruokamieltymyksiään.

Samassa työpajassa testiryhmäläiset pohtivat ja ideoivat eri mahdollisuuksia, kuinka etäkulttuurin kokemisen mahdollistavat teknologiat tuodaan ikäihmisille kotiin. Improvisaation avulla he ideoivat mahdollisuuksia asettumalla itse palvelun tilaajan ja tarjoajan asemiin, ja tekivät tilanteista pieniä näytelmiä.

Improvisaatiotehtävän ohjeistus oli seuraavanlainen:

Tilanne: Olet tilannut tai saanut lahjaksi etäkulttuurikokemuksen. ​Se tuodaan kotiovellesi ja sinua opastetaan sen käytössä.​ Tee tästä tapahtumasta pieni näytelmä parisi kanssa. ​Teille arvotaan jokin (aiemmin työpajassa ideoiduista) palveluntarjoajista. ​Saatte itse päättää kumpi on asiakas ja kumpi palveluntarjoaja.​ Kiinnittäkää erityisesti huomiota tarjottavan palvelun sisältöön ja asiakaskokemukseen.

Lämmittelyharjoituksena tehty ostosreissu oli tehnyt tehtävänsä ja draaman keinot toimivat loistavasti skenaarioiden konkretisoinnissa. Improvisaatiotehtävä toi ideointiin aivan uudenlaista syvyyttä etenkin empatian kautta, kun testiryhmäläiset havainnollistivat omia toiveitaan ja pelkojaan teknologian suhteen. Harjoitus avasi lisäksi erinomaisesti ikääntyneen asiakkaan taitotasoa teknologian suhteen, asia joka tulee huomioida erityisen huolellisesti, kun lähdetään muotoilemaan uusia etäkulttuuripalveluja.

Tämä blogiteksti on osa neljän tekstin sarjaa. Voit lukea HomeOpera-tiimin muista menetelmäpajakokemuksista täältä, täältä ja täältä.

Kirjoitus on osa HomeOpera – Digitaaliset sosiaaliset kulttuurielämykset -hanketta. Hankkeen tavoitteena on kehittää XR-konsepti, jolla kulttuurielämykset tuodaan ikääntyvälle kotiin uusien teknologioiden avulla, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden mahdollistavalla tavalla.

Hanke toteutetaan välillä 09/2021–08/2023 ja sen rahoittaa Uudenmaan liitto/Euroopan aluekehitysrahasto osana EU:n COVID-19-pandemian johdosta toteutettavia toimia (REACT-EU).

Hankkeen toteutuksesta vastaa Haaga-Helian Palvelukokemusten laboratorio LAB8.

Kuva: www.shutterstock.com