Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Haastaako jatkuva oppiminen pitkän työuran aikana kehittyneen ammatti-identiteetin?

Glamo-ryhmäprosessi ammatilliseksi opettajaksi heilutteli ja lopuksi muunsi 30:n vuoden HR- ja esihenkilöuran myötä muokkautuneen ammatti-identiteetin.

Kirjoittajat:

Piia Heikkilä

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 08.09.2023

Toukokuussa pokkasimme Haaga-Helian Pasilan kampuksella ammatillisen opettajakoulutuksen todistukset ja vietimme viimeisen lähipäivän ammatillisen opettajakoulutuksen ryhmämme kanssa, jota tuttavallisemmin kutsuttiin Glamoksi. Sana Glamo viittaa kansainvälisyyteen tai glamorous-tason ryhmäprosessiin.

Minulla on 30 vuoden työkokemus HR- ja esihenkilötöistä. Olen aloittanut Haaga-Heliassa tuntiopettajana vuonna 2018 ja siirryin 2021 päätoimiseksi opettajaksi ja tiiminvetäjäksi HR ja johtaminen -osaamisalueelle. Olen alanvaihtaja tositarkoituksella.

Opettajaidentiteetin työstämisen työkalut

Opettajaidentiteetin pohdinta on osa ammatillisen opettajan eettistä osaamista ja se alkoi prosessin alkumetreiltä. Tutkit työssäsi, toimintatavoissasi ja ajattelussasi tapahtuvaa muutosta, kun asiantuntijasta ja ammattilaisesta tulee myös ammatillinen opettaja, todetaan opintojemme tärkeimmässä teoksessa KEHO-oppaassa (Ammatillisen opettajan kehittymisohjelma 2022-2023).

Jäin kauppatieteilijän taustalla miettimään tätä muutosta hieman epäillen, kun kuvasimme ryhmätyönä ihanneopettajan ominaisuuksia ja osaamisia hengästyttäväksi listaksi. Tämän lisäksi meille avattiin ammatillisen opettajan osaamisvaatimuksia ja yhdeksän osaamisen kriteeriä pedagogisesta käyttöteoriasta näkemyksiin tulevaisuuden osaamisesta.

Erästä opinnoissamme käytettyä reflektointitekniikkaa kutsutaan 3P:ksi. Se tulee sanoista Professional, Practical- ja Personal tarkoittaen, että reflektoimme oppimaamme ammatillisella, käytännön ja henkilökohtaisella tasolla. Reflektoin tässä blogissa oppimistani 3P-tekniikkaa käyttäen.

Termit valaisivat oppimisprosessia – Professional

Opinnoistani nostan esiin termin dialoginen tila. Opettajan osaamisen, kokemuksen ja varmuuden kehittyessä hänen huomionsa painopiste siirtyy oman opetuksen tarkkailusta oppijakeskeisyyteen, jolloin opettajasta tulee oppimista mahdollistava ohjaaja ja fasilitoija opiskelijoille.

Edellä kuvattua nykyisten pedagogisten oppimiskäsitysten mukaista opetustapaa vahvistavat opettajan inhimillisyys, turvallisen tilan periaatteiden noudattaminen sekä luottamuspohjan rakentaminen opettajan ja oppijoiden välille.

Opin myös termin valmistautumisen häivytys. Opettajan tulee osata muuttaa hyvin suunnittelemansa oppimistilanteen suuntaa ja kulkua nopeastikin oppijoiden tarpeisiin vastaten. Tästä huolimatta etukäteen suunnitellulla pedagogisella käsikirjoituksella, kurssin toteutussuunnitelmalla sekä luentojen, tehtävien ja materiaalien rakentamisella on tärkeä osa opettajan työssä.

Loppuhuipennoksena pecha kucha esitys – Practical

Haaga-Helian opettajakorkeakoulun modernit ja aikaa seuraavat opetusmenetelmät sekä osaamisen laatu saavat lämpimät kiitokseni. Koulutusohjelman monipuolisista työskentelymenetelmistä haluan mainita oivaltavana loppuhuipennuksena pecha kucha -menetelmällä toteutetun pedagogisen käyttöteorian.

Kukin opiskelija kuvasi runsaan kuuden minuutin videoesitykseen omat arvonsa, toimintatapansa sekä ihmis- ja oppimiskäsityksensä opettajana. Esitys kiteytti sen millaisena opettajana ja ohjaajana minä haluan tulla nähdyksi.

Oli myös avartavaa nähdä niin erilaisilta aloilta opettajia ja ohjaajia. Olin 23 hengen ryhmässäni ainoa haagahelialainen. Työn ja opiskelun yhdistäminen Haaga-Heliassa konkretisoi ja edisti opiskelun sisäistämistä ja edistymistä.

Jatkuvan oppimisen malli – Personal

Olen kävelevä esimerkki jatkuvan oppimisen polusta pitkällä työurallani, enkä edes usko, että nämä olivat viimeiset opinnot elämässäni. Elämme jatkuvaa muutoksen aikaa myös työelämässä, ja itse uskon, että ihminen, jolla on motivaatiota kouluttautua ja kehittää osaamistaan, on vahvoilla.

Ja vastauksena otsikon kysymykseen ammatti-identiteetistä voin hämmästyksekseni todeta, että ammatti-identiteetti voi muuttua pitkän toisenlaisissa työrooleissa tehdyn uran jälkeen. HR- ja esihenkilötaustani sopii mielestäni hyvin yhteen opettajaidentiteetin kanssa, mutta ammatillisen opettajan opintojeni jälkeen havaitsen painotuseroja tavassani tehdä merkityksellistä opetus- ja ohjaustyötä ja kohdata opiskelijoita.

Lähteet

Ammatillisen opettajan kehittymisohjelma 2022-2023. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Kuva: Shutterstock